תפקיד שירות המבחן בהליך הפלילי

תפקיד שירות המבחן בהליך הפלילי
עורכת דין איזבל פוקס ואזנה

תוכן עניינים

כמעט בכל הליך הפלילי, שירות המבחן נוטל תפקיד מרכזי. שירות המבחן הינו גוף של משרד הרווחה והמחלקה לשירותים חברתיים. לשירות המבחן ישנם סניפים בכל הארץ המחולקים בהתאם למחוזות הרלוונטיים.

תפקיד שירות המבחן ברובו הוא לערוך תסקיר אודות הנאשם, אשר יפרט את מצבו של הנאשם, יסקור את תולדות חייו וייגבש המלצה אודות הטיפול באותו נאשם, ולהגישו באופן ישיר לבית המשפט.

סוגי תסקירים בשירות המבחן להליך הפלילי

ישנם שני סוגים של תסקירים: –

  • תסקיר מעצר
  • תסקיר לעניין העונש.

על אף העובדה כי אין חובה להזמין תסקיר בעניינו של נאשם, במרבית הדיונים נעשה שימוש בתסקיר שירות מבחן – גם בשלב המעצר וגם בשלב הטיעון לעונש.

כמו כן, יש לציין כי לחלק מסוים מהנאשמים ישנה חובה לערוך תסקיר טרם מתן גזר הדין בעניינו. למשל, קטינים מתחת לגיל 18 וכן בגירים צעירים בגילאים 18-21, לא כולל.

עוד ראוי לציין כי לנאשם עצמו אין זכות לעיין בתסקיר שירות המבחן, והגורמים אשר רשאים לעיין בתסקיר הינם בית המשפט, התביעה והסניגור המייצג את הנאשם באותו הליך- על כן ישנה חשיבות מכרעת בהסדר ייצוג משפטי ע"י עורך דין פלילי שילווה את הנאשם באותו הליך.

כפי שכבר צוין, למרות שלנאשמים מעל גיל 21 אין חובה להזמין תסקיר בעניינם- רבים עושים שימוש בתסקיר שירות המבחן – בשלב המעצר, רשאי הנאשם להזמין תסקיר שירות המבחן. האפשרות הראשונה היא להזמין את התסקיר בהסכמת התביעה, והאפשרות השנייה היא לשכנע את בית המשפט כי ראוי שלפני החלטת בית המשפט לעניין מעצרו של הנאשם עד תום ההליכים – יוזמן בעניינו של הנאשם תסקיר מעצר.

תסקיר המעצר ייבחן את שאלת מסוכנותו של הנאשם, ואת המפקחים שיוצעו על ידי הנאשם לפקח עליו ככל וישתחרר וכן את חלופות המעצר שיציג הנאשם.

קצינת המבחן תתאר בתסקיר את התרשמותה לגבי מידת הסיכון הנשקפת מהנאשם וכן את האפשרות לשחרר את הנאשם לחלופת מעצר.

נכון הוא שההלכה הנוהגת אומרת שהמלצת תסקיר שירות המבחן אינה מחייבת את בית המשפט, אולם תסקיר שמציג את הנאשם באור חיובי עשוי במקרים רבים מתאימים, להיות מאומץ בהחלטות בית המשפט.

כך גם הדבר ביחס לתסקיר לעניין העונש. תסקיר לעניין העונש תפקידו מעבר לסקירת אורחות חייו של הנאשם, אלא גם להביע את דעת הגורם המקצועי באשר לעונש אשר מגיע לנאשם- בין אם ענישה שיקומית, ע"י טיפול מתאים ובין אם ענישה ממשית מאחורי כותלי בית הסוהר. גם ביחס לתסקיר העונש- אין חובה על בית המשפט לאמץ את המלצת תסקיר שירות המבחן- אולם במקרים רבים הדבר נעשה, רבות במקרים בהם הליוווי והייעוץ שיתן לנאשם אשר יישלח לשירות המבחן, נעשה על ידי עורך דין פלילי מוסמך, אשר כמו בייעוץ לפני חקירה – ידע מה להגיד ומה לא להגיד.

שירות המבחן שמכין תסקיר לעניין העונש יוכן על ידי שירות המבחן שבעיר או במחוז מגוריו של הנאשם, ואילו נאשם שבמעצר – תסקיר שירות המבחן יוכן על ידי שירות המבחן שבמחוז מקום ביצוע העבירה או מקום החזקתו במעצר.

או השאיר/י פניה לקבלת שיחה חוזרת: