האם רמייה בארנונה נחשבת לעבירה פלילית?

האי רמייה בתשלום ארנונה נחשב לעבירה פלילית
עורכת דין איזבל פוקס ואזנה

תוכן עניינים

בקשת שינוי במס מוניציפלי שלא לצורך

ארנונה היא ככל הנראה המיסוי המרגיז ביותר עבור כל אזרח מדינת ישראל, וכל שכן בעלי עסקים קטנים ובינוניים אשר מוצאים עצמם משלמים הון תועפות עבור העירייה.

לארנונה חלק חשוב בתפקוד השוטף של העיריות באשר הן, וידוע כי תשלום מס זה הוא הכוח המניע את מרבית העבודות המוניציפליות השוטפות לרבות תחזוקה, ניקיון ותפעול שירותים ציבוריים שונים. רבים מתקוממים לאור עלויות הארנונה שרק הולכות ומאמירות עם השנים, וזאת על אף שהעירייה כלל איננה משפרת או מנסה לשדרג את שירותיה עבור הציבור. נוסף על כך, תושבים רבים מתרעמים לנוכח העובדה שעל אף הקפדתם על תשלום מס זה, העירייה איננה מתקצבת נכונה את ההיבטים אותם התושבים ובעלי העסקים רואים כמשמעותיים ביותר. ניתן להדגים זאת על ההצפות שהתרחשו בנהריה – האם העירייה יכולה הייתה להשקיע יותר בתשתיות? וזוהי כמובן רק דוגמה אחת שרלוונטית לתקופתנו.

כיצד נקבע גובה הארנונה?

גובה הארנונה הוא יצור די משונה בנוף של תחיקות המיסוי השונות. מס זה איננו תלוי דבר והוא מושפע אך ורק מהחלטתה של העירייה באשר לגובה המס שהיא רואה לנכון לקחת בכל אחד מן האזורים השונים והחנויות אשר נמצאים תחת תחומיה המוניציפליים. מעשה, יכול ואכן מתקיים שוני ניכר בין שתי ערים סמוכות כאשר דיירים מן העבר האחד של הרחוב ישלמו ארנונה בגובה X שקלים ואילו הדיירים שבצדו השני של הרחוב ישלמו סכום גבוה הרבה יותר.

על קרקע פורייה זו, רבים פועלים לבקש הקלות בתשלום הארנונה, וכל שכן בעלי עסקים קטנים. ישנם מגוון היבטים שונים הנבחנים להורדה בתשלום הארנונה, והעיריות אינן מוכנות לוותר במהרה על התשלום השרירותי שנקבע. על כן, בעת בקשה להקלה בתשלום הארנונה, דווח כבר בעבר על מקרים בהם מנתה הרשות המוניציפלית המדוברת חוקר פרטי מטעמה אשר פעל כדי לבדוק את אמיתות הדברים. במקרים בהם ידו של מבקש ההקלה היא על העליונה, הרי שאפשר לנשום לרווחה. אך מה עושים כאשר מתגלה מעשה רמייה?

עבירות מס – עבירה פלילית?

עבירות מס נתפסות לא אחת כגזל ישיר מקופת המדינה, ועל כן הן נחשבות לעבירות המצריכות ליווי של עורך דין פלילי. לאור העובדה שגם הארנונה נחשבת למס, הרי שרבים אשר ביקשו הקלה שלא לצורך, חשים שהסתבכו בפלילים. עם זאת בפועל, מדובר בתחום המצריך לא יותר מאשר ייצוג וליווי על-ידי עורך דין המתמחה בתחום הארנונה ותו לא. זוהי אמנם עבירה על מס פנימי, אך כאשר מתגלה כי אין האדם הגיש בקשה שאומתה עם המציאות, הרי שהעירייה פשוטו כמשמעו תדרוש את התשלום המגיע לה.

המלצתנו היא כי מוטב להימנע בכל מחיר מביצוע עבירות מס, וזכרו כי בסופו של יום יהיה מדובר בסכום זניח לעומת ההתעסקות המשפטית המרובה שתידרש עם גילוי מעשה הרמייה. לבחינת אפשרות להקלה אמיתית בתשלום המס, מוטב פשוט לפנות לעורך דין המיומן בתחום זה אשר ייתן לכם אור ירוק להגשת הבקשה או לחילופין ימליץ שלא להמשיך את התהליך מול העירייה.