זכויותיך בהליך פלילי

זכויותיך בהליך פלילי
עורכת דין איזבל פוקס ואזנה

תוכן עניינים

מן הרגע בו נפתחה חקירה במשטרה, או בו הוגשה תלונה אודותיך, מתחיל למעשה ההליך הפלילי ונמשך עד לסגירת התיק בעניינך, בזיכוי או בגזר דין לאחר הרשעתך. לאורך כל התהליך, אשר עשוי להיות מלווה בתנאים מגבילים ואפילו במעצר עד תום ההליכים ובמתח נפשי רב, לא נשללות כל זכויותיך. גם לחשודים בעבירות ישנן זכויות רבות אשר חשוב לדעת ולוודא כי הן אכן מתקיימות לאורך כל הליך פלילי.

הזכות לייצוג משפטי

כל אדם זכאי לייצוג של עורך דין, כבר בשלב חקירתו במשטרה. במידה והתבקשת על ידי היחידה החוקרת לסור אל תחנת המשטרה לשם תשאול, חשוב כבר בשלב זה לשאול האם חקירה זו היא תחת אזהרה והאם אנו חשודים בעבירה, או אם מדובר בעדות בלבד. במידה ומדובר בחקירה תחת אזהרה, המשטרה מחויבת לאפשר לך להיוועץ בעורך דין מטעמך או לספק לך עורך דין מטעם הסניגוריה הציבורית. גורם מקצועי יוכל להבטיח כי גרסתך לאירועים תישמע בצורה הראויה והנכונה ביותר ותסיר כל סיכון להפללה עצמית במהלך החקירה, אשר עשויה להיות רצופה בלא מעט מניפולציות.

הזכות להליך הוגן

זכות טבעית זו, לה זכאי כל אדם באשר הוא, מחייבת כל רשות שופטת להליך משפטי אשר יבטיח כי כל הגבלה על חירויותיו של האדם יקבלו הצדקות ראויות וכי אשמתו של החשוד תתברר מעבר לכל ספק סביר. כחלק מהזכות להליך הוגן, עומדת לרשות החשוד חזקת החפות, על פיה הינו חף מפשע עד שתוכח אשמתו. על ההליך הפלילי להיות חסר פניות ולא יערב כל אדם לו יש נגיעה אישית לחשוד או לעבירה. בנוסף, החשוד זכאי לחיסיון מפני הפללה עצמית ועומדת לו הזכות לשמור על שתיקה על מנת להימנע מאפשרות שיפליל את עצמו וכדי להגן על עצמו מהודאת שווא. השוטרים העוצרים את החשוד מחויבים להקריא בפניו זכויות אלו ובמידה ולא עשו כן, ייפסל ההליך הפלילי, אפילו אם נמצאו ראיות נגד החשוד.

הזכות לשימוע

השימוע הוא מהלך חשוב ביותר בכל הליך פלילי. הוא מספק לחשוד להעלות את כל טענותיו בבית המשפט לפני שתכריע הפרקליטות את הכף בעניינו ותגיש כתב אישום. כל חשוד בעבירה מסוג פשע זכאי לשימוע מאחר והשלכות ההליך הפלילי ישפיעו באופן מכריע על שמו הטוב, חירותו וגורלו. הצגת כלל הטיעונים בסיועו של עורך דין המתמחה במשפט הפלילי, עשויה לעשות את כל ההבדל בין כתב אישום והליך פלילי ארוך ומפרך אשר תוצאותיו לוטות בערפל ובין תיק שנסגר מחוסר ראיות או חוסר אשמה.

לחשוד קיימת אורכה של 30 יום למסור את טיעוני בכתב ולהסביר מדוע אין להגיש בעניינו כתב אישום והפרקליטות רשאית למסור את תגובתה לשימוע זה בכתב. חשוב, אמנם, לזכור כי במידה והחשוד הינו עצור בעת הגשת כתב האישום, לא חלה עליו הזכות לשימוע.