מהי עבירת סחיטה באיומים?

מהי עבירת סחיטה באיומים?
עורכת דין איזבל פוקס ואזנה

תוכן עניינים

משמעותה של עבירת סחיטה היא כי אדם מאיים על זולתו ופוגע בחירותו בין אם בצורה פיזית או מילולית, תוך שהוא משרה עליו תחושת איום ממשי. חשד בדבר סחיטה באיומים הוא איננו עניין של מה בכך שכן סחיטה באיומים נחשבת לעבירה חמורה שעונשה המקסימלי יכול להגיע לעד 9 שנים.

במאמר הבא, משרד עורכי דין פליליים איזבל פוקס ואזנה מסביר באופן מפורט אודות סחיטה באיומים ומשמעותה.

הגדרת סחיטה באיומים

להבדיל מעבירות פליליות מקבילות, סחיטה באיומים מתאפיינת בפרשנות גמישה ועל-פיה כל הטלת אימה המכוונת כלפי אדם אחר ויש בה כדי לאיים על חייו וחירותו, עלולה להוביל לחשדות סבירים מצד גורמי האכיפה ולזימון לחדר החקירות.

בכתב, בע"פ ובהתנהגות

רבים טועים לחשוב כי סחיטה באיומים צריכה להתבצע באופן פיזי בין המאיים לנסחט. עם זאת, החוק מכיר בכך שהאיום יכול להיעשות בעל-פה, באופן מרומז על פ התנהגותו של הסוחט ובכתב. את הגדרה זו ניתן למצוא בסעיף 428 לחוק העונשין, התשל"ז 1977, ועל-פיו כל התנהגות שכזו ואשר יש בה כדי לאיים על גופו, חירותו, רכושו, פרנסתו, שמו או צנעתו של האדם, עלולה להתפרש כסחיטה באיומים.

ענישה

החוק מפריד בין עבירת סחיטה באיומים בה עבירת אלימות ותקיפה התקיימה הלכה למעשה לבין עבירת סחיטה במסגרתה שלא הובילה לפגיעה ממשית. ההבדל שבין שתי הענישות הוא בשנתיים, כאשר ניתן לדון את הנאשם בעד 9 שנות מאסר.

במסגרת המשפט המתנהל כנגד המאיים, על התביעה להוכיח כי המאוים נדרש לביצוע מעשים מסוימים וזאת בכפוף לאיומי סחיטה. לאור זאת, במהלך גיבוש התיק והחקירה ולאורך המשפט, יידונו האיומים המפורשים ופרשנותם לצורך הוכחת חפותו / זיכויו של הנאשם.

התייעצו עוד היום עם עורך דין פלילי

קיבלתם זימון לחקירה? התעורר חשד כנגדכם על סחיטה באיומים? חשוב להתייעץ עוד היום עם עורך דין פלילי לצורך קבלת ליווי והנחיה משפטית.

החוק מותיר פתח לפרשנות רחבה וזאת כדי שאיומי סחיטה ממשיים לא יפלו בין הכיסאות. על כן, אם התעורר חשד כנגדכם, גם אם לא בוצעה כל פעולה ממשית מצד המאוים, הרי שאתם עלולים להיקלע לאישומים חמורים הכפופים בענישה כבדה.