מחיקת עבר פלילי

מחיקת עבר פלילי
עורכת דין איזבל פוקס ואזנה

תוכן עניינים

אף אדם, אינו מעוניין כי ילווה אותו רישום פלילי, אשר עשוי לפגוע בו במהלך חייו, בהיבטים החברתיים, בקבלה  לעבודה ועוד. קיים תהליך בחוק הנקרא מחיקת  עבר פלילי. ניתן לפנות לבקשה למחיקת הרישום הפלילי ובמידה ובקשה זו תתקבל, מי שתלוי נגדו תיק או רישום פלילי יוכל למחוק אותו, לטהר את שמו ולחזור לחיים תקינים עם דף נקי. השאלה היא, מתי ניתן לסגור תיק פלילי ומהן העילות? נתחיל בכך, כי ישנן 3 עילות שניתן לסגור תיק פלילי בגינן ואלה הן:

  • חוסר ראיות, או לחלופין, ראיות שאינן מספיקות על מנת שניתן יהיה להגיש כתב אישום
  • חוסר עניין לציבור
  • חוסר אשמה

כאשר העילות הן השתיים הראשונות ברשימה, שהן, חוסר עניין לציבור וחוסר אשמה, הרישום במשטרת ישראל, יישאר בעינו ולכן, על עו"ד פלילי, להגיש בקשה מיוחדת, אשר מטרתה היא לשנות את העילה של סגירת התיק.

על מועד ההתיישנות של מחיקת עבר פלילי

בחוק המידע הפלילי ותקנות השבים התשע"ט 2019, קבע המחוקק, כי משטרת ישראל היא זו שאמונה בכל הנושאים של מרשם פלילי ומרשם משטרתי.חוק זה, קובע שתי תקופות אשר מגבילות את הזמן אשר בו נמסר מידע מהמרשם. הכוונה היא לפרט רישום פלילי שנמחק ותקופות אלה, נקראות תקופות מחיקה, כאשר הרישום התיישן. 

מצד שני, קיים חוק מסודר שבאמצעותו, ניתן יהיה לבצע מחיקת עבר פלילי .בגלל שרבים מהאזרחים אינם מעוניינים להמתין לתקופת ההתיישנות, עורך דין פלילי, יוכל להגיש בקשבה לשינוי העילה לסגירת התיק, לחוסר אשמה.

ההבדל בין רישום פלילי לבין רישום משטרתי

קיים הבדל מהותי, בין רישום פלילי, לבין רישום משטרתי. הרישום הפלילי, הואזה שהורשע אגם, לאחר שהתנהלה כנגדו חקירה והוגד כנגדו כתב אישום בתיק, הנאשם הגן על עצמו בביהמ"ש ובסופו של דבר, החליט ביהמ"ש להרשיע אותו, כך שרישום פלילי,כולל הרשעות בלבד. לעומת זאת,הרישום המשטרתי הוא זה, אשר מתיר למשטרה, לנהל מעקב ורישום לצרכיה, וזאת במקביל למרשם הפלילי. זו הסיבה, כי המשטרה רשאית לנהל את המידע אשר נוגע לתיקי החקירה, כאשר טרם התקבלה בהם החלטה, או לחלופין, תיקים אשר נסגרו מחוסר ראיות או חוסר עניין לציבור,כך שהרישום המשטרתי, הוא תיעוד של תיקי חקירה שמבצעת משטרת ישראל.

מחיקת הרישום הפלילי באמצעות הגשת בקשת חנינה לנשיא המדינה

בהתאם לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, לנשיא המדינה, קיימת הסמכות להורות על קיצור תקופת ההתיישנות ותקופת מחיקת עבר פלילי, באמצעות בקשת חנינה שתהיה מנומקת ומפורטת שתנוסח באופן מקצועי, כ"י עורך דין פלילי. הגשת בקשת חנינה לנשיא המדינה, היא  עבור תיקים פליליים, כאשר אדם כבר הורשע בעבירה, אך ישנו מסלול נוסף, אשר באמצעותו ניתן יהיה למחוק רישום משטרתי באמצעות בקשה מנומקת למדור מידע פלילי במטה הארצי של משטרת ישראל. השיקולים ייבחנו לאישור הבקשה הם: הזמן שחלף ממועד  האירוע,מהות העבירה וחומרתה, הגיל של בעל הרישום הפלילי והנסיבות האישיות וכן, אם יש למבקש רישומים פליליים נוספים.

מעוניינים להגדיל את הסיכוי למחוק עבר פלילי?

יש לציין, כי על מנת להצליח בהליך של מחיקת עבר פלילי,עליכם לפנות אל עורך דין פלילי המתמחה בתחום זה, וכן, יש לוודא לגבי הצלחות של מחיקת רישום פלילי. הנימוקים של עורך הדין למחיקת העבר הפלילי, חייבים להיות מוצדקים דיים, כגון היעדר רישום פלילי נוסף, אורח חייו של בעל הרישום הפלילי ועוד. במקרים רבים, בקשה למחיקת תיק פלילי,היא התחנה האחרונה, כאשר פונים לבקשת חנינה מנשיא המדינה. ההחלטה מורכבת משיקוליו של נשיא המדינה ויועציו המשפטיים בבחינת בקשה מסוג זה.,אשר ידונו בוועדת חנינות.