עבירות סחר בבני אדם וההחמרה בעונש

עבירות סחר בבני אדם וההחמרה בעונש
עורכת דין איזבל פוקס ואזנה

תוכן עניינים

עוד מימים ימימה תופעת סחר בבני אדם ליוותה את האנושות והיא עדיין משנה את פניה לאורך ההיסטוריה. גם היום ישנן עבירות סחר בבני אדם, כאשר מי שעובר על עבירה חמורה זו, מנצל את החולשה הכלכלית של הקורבנות. 

יש לציין, כי מעשים כגון סחר בבני אדם, יכולים להתבטא במגוון אופנים כגון: עסקאות מכר, שעבוד, זיקת הנאה, שכירות ועוד. כמו כן עבירות אלה עשויות להיות זנות, סחר באיברים של בני אדם, עבודה בכפייה, פונדקאות וכדומה.

ההגדרה של סחר בבני אדם בחוק העונשין

הסעיף בחוק העונשין בדבר עבירות סחר בבני אדם הוא סעיף 377(א) וזה לשונו: "הסוחר באדם לשם אחד משני אלה או הסוחר באדם ומעמידו בסכנה לאחד מאלה, דינו – מאסר 19 שנים:

  1. נטילת איבר מאברי גופו
  2. הולדת ילד ונטילתו
  3. הבאתו לידי עבדות
  4. הבאתו לידי עבודות כפיה
  5. הבאתו לידי מעשה זנות
  6. הבאתו לידי השתתפות בפרסום ותועבה, או בהצגת תועבה
  7. ביצוע עבירות מין בו.

בסעיף 377(ב), העונש כבד יותר כאשר מדובר על עבירות סחר בבני אדם בקטינים, דינו מאסר 20 שנים. הסעיף קטן (ג) לאותה עבירה מדובר גם על מי שמתווך בבני אדם,בין אם בתמורה ובין אם שלא בתמורה, דינו כדין סחר בבני אדם. למעשה על עבירות אלה  של סחר בבני אדם, העונשים הם בין 16-20 שנות מאסר.

העונשים הכבדים נועדו להרתיע עבריינים לעסוק בעבירות של סחר בבני אדם

המחוקק קבע עונשים כבדים על מי שעובר על עבירות סחר בבני אדם. כדי להגדיל את אלמנט ההרתעה. לפיכך, נקבע כי כל עבריין אשר הורשע בסחר בבני אד, ירצה לפחות רבע ממקסימום שנות המאסר הקבועים בחוק. 

גם מי שפעל כמתווך עסקאות בסחר בבני אדם יהיה צפוי לעונש,אפילו אם תכנן עסקה של סחר בבני אדם,גם אם לא יצאה לפועל,או לא הניבה את הרווח הצפוי. 

ההבדל והקשר בין עבירות סחר בבני אדם לבין עבירות של סחר באיברים

קיים הבדל, בין סחר באיברים לבין עבירת סחר בבני אדם לצורך סחר באיברים. בישראל, החוק אוסר על סחר באיברים,אפילו אם העסקה מתבצעת תוך הסכמת שני הצדדים. 

יש לציין, כי תרומת איברים בישראל, חייבת על פי החוק בישראל, להתבצע ללא כל תמורה, על מנת למנוע את האפשרות בסחר באיברים, כמו אנשים שהם תחת לחץ כלכלי והם מוכנים למכור איבר מגופם. מחד גיסא, העונש על סחר באיברים הוא עד 3 שנות מאסר, או קנס כספי, אך מאידך גיסא, סחר בבני אדם למטרת סחר באיברים, נחשב לעבירה חמורה במיוחד, שהעונש בגין עבירה זו,עשוי להגיע עד ל-16 שנות מאסר בפועל..

החשיבות של עורך דין פלילי והאסטרטגיה המשפטית שלו בעבירות סחר בבני אדם

יש  לשכור את שירותיו של עו"ד פלילי המתמחה בעבירות סחר בבני אדם על כל סוגיהן. למשל שלב ההוכחות הוא קריטי, לדוגמא, אם ישנה הוכחה,כי אכן לא נתבצעה העבירה, אך בגלל כשלים בירוקרטים וביצוע לא חוקי או כושל של אחד השלבים הנסקים לעיל, ניתן יהיה להפחית בעונש או לזכות את הנאשם. 

יש לציין בנוסף, כי ההתייחסות של החוק, לסעיפים השונים באותו התחום שונה לחלוטין, מה שישפיע על עונשו של הנאשם. עו"ד פלילי הבקיא בנושא עבירות סחר בבני אדם, יוכל להקטין את כובד הראיות נגד הנאשם ולהביא לתוצאות מיטביות בתיק, מה שיסיע לגיבוש גרסה עקבית, אשר עשוה לגרום להבדל המהותי, בין הרשעה לזיכוי.