עבירת חבלה במזיד

עבירת חבלה במזיד
עורכת דין איזבל פוקס ואזנה

תוכן עניינים

חוק העונשין, שומר את קניין הפרט  באמצעות קביעת איסורים כגון גניבה ונזק לרכוש או נכסים, כולל חבלה במזיד. קיימת סנקציה פלילית כנגד עבריין אשר הורשע. בואו ונגדיר זאת כך, שגרימת נזק לקניין או בכל דרך שהיא, אם במישרין ואם בעקיפין, תיחשב להיזק, אך רק אם מדובר על נזק שגרם לשינוי ממשי, פיזי בנכס הקנייני. 

לדוגמא, אם הנזק שנעשה, לא גרם לירידת ערכו של הנכס או הרכוש, או אפילו אף הביא לעליית ערכו הכספי כתוצאה מהנזק, עדיין ייחשב הדבר להיזק.  בעצם, עבירה של חבלה שנעשתה במזיד, מוזכרת בפרק י"א לחוק העונשין, אשר מגדיר את עבירות הרכוש.

יש לציין, כי עבירת ההיזק לרכוש בזדון, מופיעה כמה פעמים בחוק העונשין, כך שניתן יהיה להבחין בין מעשים פחות חמורים ומעשים חמורים, לפי סוג הנכס הניזוק וכן, לאמצעי שבו נעשתה העבירה. לדוגמא, ככל שהנכס מהווה אינטרס חברתי גדול, כך העונש יהיה כבד וחמור יותר. למשל, מי שגרם נזק לצוואה, עונשו יהיה 5 שנות מאסר, מי שהזיק לרכב, עונשו יכול אף הוא להגיע ל-5 שנות מאסר לפי סעיף 413ה לחוק העונשין התשל"ז 1977. 

מי שהזיק לרכוש באמצעות חומר נפץ, עונשו עשוי להגיע עד ל- 15 שנו מאסר. בכדי להשוות, העבירה הנפוצה של חבלה במזיד, מוזכרת בסעיף 452 לחוק העונשין וזה לשון הסעיף:  

"ההורס נכס, או פוגע בו במזיד שלא כדין, דינו – מאסר 3 שנים, והוא אם לא נקבע עונש אחר."

חבלה במזיד או ניסיון לחבל במזיד?

יש לציין, כי עבירה מסוג חבלה במזיד היא עבירה שתלויה בתוצאות שלה, כך שבסוף העבירה, התוצאה היא פגיעה בנכס או ברכוש. במידה ואדם, ניסה לחבל ברכוש אשר שייך לאדם אחר, אך בסופו של דבר לא הצליח לבצע את זממו, לא ניתן יהיה להגיש כתב אישום נגד אדם זה בגין עבירה, אלא בעבירת ניסיון. כדי להוכיח עבירה ספציפית זו, יש להוכיח כי הנזק נעשה שלא כדין, והכוונה היא באמצעות אדם שאינו בעל הנכס א בעל הרכוש שניזוק. אם החשוד, הוא בעליו של הנכס או הרכוש, זוהי זכותו המלאה לעשות בו כחפצו, כל עוד לא נגרם נזק לאדם אחר.  

על מנת לנתח עבירת חבלה במזיד, יש להוכיח מה היה היסוד הנפשי של העבריין. בעבירה זו מדובר על "במזיד" כאשר ההגדרה לכך, מופיעה בסעיף 90א לחוק העונשין:  "זדון או "מזיד" – יהיה היסוד הנפשי הדרוש להתהוות העבירה – מודעות כאמור לפי סעיף 20(א) רישה, לעניין תוצאת המעשה הנמני עם עבירה זו, כאשר מתוספת ליסוד הנפשי גם פזיזות. כאן נקבע, כי העבירה נעשתה בקלות דעת של הנאשם ולכן, ניתן יהיה להרשיע לפי סעיף זה.

או השאיר/י פניה לקבלת שיחה חוזרת:

הוראה ספציפית בחוק העונשין לעבירת חבלה במזיד ברכב

המחוקק, קובע הוראת איסור ספציפית, לגבי היזק לרכבו של הפרט, מה שיהיה שונה להיזק לקניין או סוג רכוש אחר. השאלה היא מדוע המחוקק מתייחס לעבירת חבלה במזיד לרכב באופן שונה? בגלל שרכב הוא אמצעי חיוני לניוד וחשוב לצרכי יום,יום, הוא למעשה מגלם את חופש התנועה בכל ההיבטים. 

למשל, אמצעי תחבורה לנסיעה למקום העבודה, ללימודים ובמיוחד, אם מדובר בשימוש ברכב למטרת חירום. יש לציין כי האוכלוסייה שעשויה להיפגע הכי הרבה הם ציבור הנכים, חולים כרוניים הזקוקים באופן תכוף לניוד לטיפולים בבי"ח וכדומה. לכן, חבלה ברכב במזיד, פוגעת בקניינו של האדם ואף מצמצמת באופן משמעותי בזכות חירות הפרט לתנועה. סעיף זה הוא  413ה לחוק העונשין, וזה לשון הסעיף:

"ההורס או פוגע במזיד ברכב או בחלק ממנו, דינו – מאסר 5 שנים."

יש לציין כי בסעיף זה\ קיימים סעיפים קטנים, כאשר כל עבירה, מכילה יסודות משתנים בתאם לסוג העבירה, כך שהענישה משתנה בהתאם לסוג העבירה וחומרתה.

במידה והואשמתם בעבירת חבלה במזיד, אם ברכב, או בעבירת רכוש אחרת, יש להתייעץ במיידית עם עו"ד פלילי, אשר מתמחה בעבירות מסוג זה ויוכל לסייע בהפחתת העונש, או אפילו בזיכוי.