עדות שקר: מהי? ומה הן ההשלכות על ביצועה?

עדות שקר
עורכת דין איזבל פוקס ואזנה

תוכן עניינים

מהי עדות שקר?

מטבע הדברים שמערכת החוק איננה רואה בעין יפה חשד לעדות שקר. מדובר בפעולה אשר עלולה להוביל לשיבושים קשים באשר להליך משפטי, ומכאן להוביל להשתלשלות אירועים אשר משפיע לא רק על גורלו של האדם אשר העניק עדות שקר, כי אם על גורלם של נאשמים.

מספיק לעלעל מעט במידע הרב הקיים במרשתת, כדי להיווכח כי עדות שקר לא רק שעלולה לפגום בהליך השיפוטי, כי אם להוביל להרשעות חמורות של חפים מפשע.

עדות שקר בראי החוק

על-פי חוק, הרי שעדות שקר הינה עדות הניתנת באופן כוזב על-ידי אדם ביודעין.

החוק מחייב כי העדים יאמרו את האמת ורק את האמת במהלך בית המשפט, והוא איננו מקל כלל על אלו אשר בזים לסמכותו. על כן, המאסר אשר ניתן לאדם אשר נמצא אשם במתן עדות כוזבת, הינו 7 שנות מאסר בפועל. החוק אף ממשיך ואומר, כי אדם אשר נתן עדות שקר וזאת בתמורה להטבות הנאה, הרי שעונשו יחריף ויעלה ל-9 שנות מאסר בפועל.

"אך אני סבור שזוהי האמת"

חשוב להבדיל בין הנסיבות השונות שבגינן ניתנה עדות שאיננה מהימנה.

עד אשר יספק את עדותו כשהוא מסלף את האמת ביודעין, הרי שהוא אדם אשר מבצע עבירה פלילית חמורה. לעומתו, עד אשר יהיה סבור כי עדותו היא האמת, ובפועל התגלתה כאיננה מדויקת, הרי שהוא לא ביצע זאת מתוך מחשבה פלילית או הטיה מכוונת. החוק אם כן, יודע להבדיל כי עדות כוזבת ביודעין לבין עדות שניתנה לאור פרשנותו הסובייקטיבית של העד.

אני עולה להעיד, האם עלי להיוועץ עם עורך דין?

בכל סוגיה משפטית פלילית עמה אתם מתמודדים, הרי שהיעזרות באיש מקצוע, קרי עורך דין פלילי מיומן, יכולה לסייע רבות.

אי-הוודאות באשר להליך המשפטי, ושאלות דוגמת זו שעלתה לעיל באשר לחוסר ביטחונו של העד באשר לעדותו; על נושאים אלו ועוד, מוטב להיוועץ עם איש מקצוע אשר יספק הכוונה נוספת.

חשודים בעבירת עדות שקר?

הרי שאתם ניצבים בפני גזר דין חמור אשר יכול להגיע עד 9 שנות מאסר בפועל.

פנו עוד היום לקבלת ייצוג מטעם עורך דין אשר יסקור את הנסיבות אשר הובילה להתעוררות החשד בדבר עדות כוזבת. יחד נתווה את קו ההגנה הנדרש כדי להוכיח כי העדות אמנם הייתה סותרת, אך אין היא נבעה מתוך ידיעה מוגמרת באשר לאי-נכונותה.

בחינת הנסיבות והוכחה כי אכן העדות ניתנה לאור פרשנות מוטעית, יכולה להיות משנת גורל ואף להוביל לזיכוי.

נושאים נוספים:

עורך דין שחרור ממעצר | עורך דין חקירה במשטרה