גירושין עקב אלימות: מה אומר החוק?

גירושין עקב אלימות: מה אומר החוק?
עורכת דין איזבל פוקס ואזנה

תוכן עניינים

בשנים האחרונות אנו עדים לפסיקות רבות המבוססות על שינוי החקיקה על חיוב שני ההורים באופן שווה כאשר הילדים נמצאים בגיל חמש עד גיל שש עשרה. עם השינוי שחל בעקבות תקדים בבית המשפט העליון גם הזמן שמקדיש בן הזוג שאינו משמורן לראות את הילדים וכן לאכלסם בביתו ישמש על מנת לחשב את דמי המזונות ולקזז את הימים בהם שהו אצל האב במהלך השבוע.

אך, מה אומר החוק וכיצד יפסוק בית המשפט במקרה של גירושין עקב אלימות במשפחה כנגד האם או נגד הילדים? במקרה זה נגלה כי פסיקות בית המשפט עשויות להיות שונות לחלוטין. במאמר זה נסקור בקצרה את השינויים.

הוצאות מדור במקרה של אלימות כנגד האם

א' התגרשה מבעלה לאחר עשור של זוגיות שכללה אלימות מילולית ופיזית. בנוסף לזכויות המזונות על הילדים זכתה גם להוצאות מדור. כיצד ההתנהגות האלימה של בעלה היטיבה עם זכויות בבית המשפט? הדין בישראל מורכב משילוב של המשפט האנגלי וכן הדין העברי הנהוג בתקופת המקרא. היות והתנהגות של אחד מבני הזוג כלפי השני אסורה על פי שני הדינים אין זה משנה באיזה בית משפט תוגש תביעת הגירושין – על פי ההלכה הפסוקה הן האישה והן הילדים זכאים ל"מדור שקט ושלו".

מזונות לבגירים: מה אם האלימות נבעה כתוצאה ממחלת נפש?

לבית המשפט הגיעה עתירה¹ לדמי מדור במשפט גירושין כנגד בעל הסובל ממחלת נפש. הלכה זו אפשרה בדיעבד לקביעת מזונות לקטין הלומד בכיתה ג'-ד' וכן הדגישה את חובתו של האב להעניק למשפחתו מדור הולם בו יוכלו לשהות ב"שקט ובשלווה".

לכן, גם במקרה שהאב סובל ממחלה נפשית ועדיין לא נפגעת יכולתו להשתכר בית המשפט יחייב אותו בהוצאות הנוספות הקשורות לשמירה על אורח חייה של משפחתו.

האם ניתן לחייב בעל בגט במקרה של אלימות במשפחה?

הבדל נוסף במקרים של גירושין בעקבות אלימות במשפחה ניתן לראות גם בחיוב בית הדין (הרבני) למתן גט. מקרה כזה לדוגמה² הגיע לשערי בית המשפט הרבני בשנת 2014 כאשר בעל מכה טען כי אינו מחויב לתת גט לאשתו ועליהם לנסות להגיע שנית לשלום בית. האשה התוודתה כי מרבית האלימות הייתה מילולית אך כללה גם איומים ברצח.

בפסק הדין נכתב כי "הבעל חייב לגרש את אשתו ואם לא יעשה כן ישקול בית הדין ויחליט בכפייתו לגרש". במקרים רבים אחרים אנו עדים לסירוב של בית הדין לחייב גירושין, אם כן מדוע במקרה זה הוחלט אחרת?

בפסק הדין הוסבר הדבר – "לדאבון לבנו ברבות השנים לימדתנו המציאות המרה כי אין להקל ראש באיומים שכאלה, "מילים יכולות להרוג" מורגל היום בפי הבריות, וגם אם לא הכול יסכימו עם כך הרי שלכל הפחות יש לקבוע ולומר שמילים שכאלה יכולות וצריכות להתריע מפני הגרוע מכל. לא מעט נשים וילדים שילמו בחייהם במקרים בהם יש לומר כי – הכתובת הייתה על הקיר, חרוטה באותיות קידוש לבנה בנפשן הפצועה של נשים שסבלו "רק" (במרכאות כפולות) מאלימות מילולית ומלשון משתלחת".

כפי שניתן לראות בית הדין התייחס בחומרה להתנהגותו ודבריו של הבעל ובחר לחייבו בגט על מנת למנוע ממנו לסכן את חיי אשתו.

לסיכום, למרבה הצער אנו עדים שוב ושוב למקרים של אלימות במשפחה. מהבחינה המשפטית לפעולות אלה יש הלכה על דמי המזונות, המדור ואף החיוב בגט. להבנת זכויותיכם מומלץ להיוועץ עם עורך דין דיני משפחה ולבחון

אילו מהמקרים כדאי לתאר בבית המשפט על מנת לצלוח את תהליך הגירושין בהצלחה.

1 בע"א 4480/93 פלוני נ' פלונית , פ"ד מח(3) 461
284462/9 2 פלוני נ' פלונית