בעילה אסורה בהסכמה

בעילה אסורה בהסכמה
עורכת דין איזבל פוקס ואזנה

תוכן עניינים

ישנם מקרים שבהם בעילה, למרות שהייתה בהסכמה, נחשבת בחוק ומוגדרת, בתור בעילה אסורה בהסכמה. לרוב, מדובר על בעילה של קטינה, למרות שהסכימה. מדובר על סעיף 346 (א)(1)לחוק העונשין וזה לשון החוק: 

" הבועל קטינה שמלאו לה 14 שנים וטרם מלאו לה 16 שנים, והיא אינה נשואה לו,או הבועל קטינה שמלאו לה 16 שנים וטרם מלאו לה 18 שנים, תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או השגחה, או תוך הבטחת שווא לנישואין – דינו מאסר 5 שנים. כמו כן, גברים בדרגות ניהוליות, אשר מנצלים יחסי מרות תוך הבטחות קידום, באמצעות מתן טובות באמצעות קיום יחסי מין, כוללים אף הם בהגדרת בעילה אסורה, למרות שנעשתה בהסכמת האישה. "

למעשה, מדובר על עבירה מורכבת להגדרה והיא אינה ברורה. למעשה לא נעשתה כפייה והקורבן נתנה את הסכמתה. הבעיה בסעיף זה לחוק של בעילה אסורה בהסכמה. היא שהסכמתה מדעת, נטולה בספק, כאשר נשים מסוימות כולל קטינות, אשר נמצאות במצב של מצוקה ובמערכות יחסים לא שוויוניות, המחוקק במקרים אלה, מצא לנכון להטיל איסור על בעילה בנסיבות שונות, גם כאשר ההסכמה הינה הדדית. 

האיסור עצמו של המחוקק, נובע מהרצון לשמור, לקבוע ואף להציב סייגים מוסריים וכן, סטנדרטים חברתיים בכל הקשור למערכות יחסים, אשר בהם גבר, מנצל את חולשתה של אישה או תלותה בו, למטרת סיפוק צרכיו המיניים.

כיצד מוגדרת הסכמה לבעילה בחוק?

למעשה, הסכמה לבעילה היא מתן אישור תוך רצון חופשי לקיום יחסי מין, כאשר האישה אינה מושפעת או נתונה ללחץ אם באופן ישיר או עקיף, או שאינו ניתן תחת נסיבות אשר מאפשרות לאישה בחירה  מושכלת ועצמאית. 

דוגמא, קטינה או אישה שנמצאת בדעה לא צלולה בגלל שכרות, השפעת סמים או קיום מצג שווא. החוק בישראל, מגדיר כי גיל ההסכמה לקיום יחסי מין, הוא 16 שנים, או גיל 14, אם פער הגילים בין שני הצדדים, אינו עולה על 3 שנים.

בעילת קטינה ע"י מטפל נפשי

בסעיף 347(א)(ב) לחוק העונשין, נקבע כי מטפל נפשי אשר בעל מטופלת, או שביצע מעשה סדום במטופל שמלאו להם 18 שנים- דינו 4 שנות מאסר, או בעילת מטופלת שהיא קטינה, אשר מלאו לה 14 שנים וטרם מלאו לה 16 שנים, דינו מאסר 5 שנים.

כאשר מדובר על בעילה אסורה בהסכמה בקטינה, המודעות של הנאשם בדבר גילה של הקטינה, היא בעלת השפעה מכרעת, על תוצאות המשפט. יש להוכיח כי כן היה מודע לגילה של הקטינה, או שבחר בעצימת עיניים בכל הקשור לגיל הקורבן. במקרים רבים, מתגלות סתירות בביהמ"ש כאשר מדובר בגרסאות של שני הצדדים וכן, אין בנמצא עוד ראיות.

האם בעילה אסורה בהסכמה נחשבת לאינוס?

יש לדעת מה הגבול בין בעילה אסורה בהסכמה לבין עבירת אינוס. יש לדעת, כי קיימים מקרים אשר גם כאשר הבעילה בוצעה בהסכמה, היא תיחשב לאינוס. 

אם לדוגמא, מדובר  בבעילת קטינה תחת לגיל 14 שנים, או לחלופין בעילת  אישה שנעשתה תוך ניצול מצב של חוסר הכרה, או כל מצב אשר בו מונע מהאישה להסכים מתוך הסכמה חופשית, או ניצול חולשתה או תמימותה. במקרים אלה, עבירת הבעילה, תיחשב לאינוס.

בעילה אסורה בהסכמה ע"י כהן דת

לא אחת, היו מקרים שבהם אישה הגיעה לכהן דת או כל אדם אחר שהוא בעל סמכות רוחנית, כאשר היא נתנה בו אמונה ומוכנה לבצע כל מה שידרוש ממנה. למעשה כהן דת, הוא זה שמציג עצמו כאיש רוחני ומנצל אמונה של נשים הפונות אליו לעזרה ומנצל את המצב לניצול מיני. 

מדובר על עבריין לכל דבר ועניין, גם אם האישה  הסכימה. המחוקק מבהיר מפורשות בחוק העונשין, כי עבירות כגון בעילה אסורה בהסכמה, כוללים גם בעילה אשר נעשתה במסגרת הדרכה, ייעוץ ל אדם שמצהיר על עצמו שהוא בעל סגולות או כהן דת.

החשיבות של ייעוץ מעו"ד פלילי המתמחה בעבירות מין

כאשר יש חשד סביר של בעילה אסורה בהסכמה, יש לפנות לייעוץ מעו"ד פלילי המתמחה בעבירות מין. עו"ד המתמחה בתחום זה, חייב להיות רגיש ומודע למצב המורכב. למשל מצבים אשר בהם מדובר באנשים בגירים או נשואים. על עוה"ד לוודא, כי כאשר הוא למשל מייצג את החשוד בעבירה פלילית זו, לוודא כי החשד לא יגיע לידיעת רבים.