החזקה ופרסום חומר תועבה

החזקה ופרסום חומר תועבה
עורכת דין איזבל פוקס ואזנה

תוכן עניינים

ישנם אנשים אשר סבורים כי אם יש ברשותם מחשב או טלפון נייד, הם יכולים להחזיק בכל מיני סוגים של תכנים, אך זוהי מחשבה מוטעית, היות והיום כאשר אנו נמצאים בעידן האינטרנט הכוללת גם פדופיליה ממוחשבת, מדובר על החזקה ופרסום חומר תועבה. 

זוהי למעשה עבירה שגם המחוקק וגם בית המשפט מתייחסים בחומרה לעבירה זו המעוגנת בחוק העונשין ומוזכרת בסעיף 214ב3. סעיף החוק, קובע כי מי שמחזיק תוכן, אשר מופיעים בו קטינים מתחת לגיל 18, דינו שנת מאסר אחת. מיותר לציין, כי החוק לא חל, על מי שביצע את העבירה בתום לב ובאקראי. למשל, גולש אשר נמצא באתר מסוים ברשת ולפתע הוא מגלה "חלון קופץ" כאשר בתוכו קיים חומר שמכיל פדופיליה, אותו אדם לא ייתפס כמי שמבצע עבירה זו, היות והצפייה בתכנים של חומרי תועבה, הייתה באקראי ובתום לב.

הסיבה שהמחוקק רואה בנושא של החזקה ופרסום חומר תועבה חומרה רבה היא, שמי שמבצע עבירה מסוג זה, מעודד את תעשיית הפדופיליה, כאשר קטינים מנוצלים, נפגעים מינית בכל העולם. בישראל קיים מחלק מיוחד שקשור למשטרה והוא  שייך אל יחידת להב 433, אשר מטרתו של מחלק זה הוא לאתר ולחשוף עברייני פדופיליה ברשת. 

יחידה זו, עובדת בשיתוף עם גורמי אכיפה בינלאומיים ומפענחת עבירות פדופיליה . בנוגע להרשעה על עבירת החזקה או פרסום של חומרי תועבה, על התביעה להוכיח, כי העבריין אחסן חומרי תועבה במחשב האישי שלו. לגבי עבירת פרסום, יש לפתוח את ההגדרה בחוק העונשין בסעיף 34כד. "פרסום" – הינו כתב עת, דבר דפוס, חומר מחשב, או כל מוצר חזותי אחר, וכן כל אמצעי שמיעתי העשויים להעלות רעיונות או מילים , בין לבדם ובין בעזרת אי איזה שהוא אמצעי. בסעיף 2, סעיף 34כד, מדובר על פרסום של דברים שאינם בעל פה – למשל להפיץ בקרב אנשים או להציג פרסום במקום ציבורי שבו אנשים יוכלו לראות אותו, או למכרו, ט או להפיצו באמצעות שידורי טלוויזיה, או באמצעות מחשב דרך שהיא זמינה לציבור.

מהו העונש על פרסום תועבה כאשר מופיעה בו דמות של קטין?

בסעיף 214(ב) לחוק העונשין (התשל"ז 1977), מוזכר כי: 

"המפרסם פרסום תועבה ובו דמותו של קטין, לרבות הדמיה של קטין,  או ציור של קטין – דינו מאסר 5 שנים.

כמו כן בסעיף 214(ב)(1), העונש הוא גבוה יותר וזה לשון הסעיף:

"המשתמש בגופו של קטין, לעשיית פרסום תועבה, או המשתמש בקטין בהצגת תועבה – דינו מאסר 7 שנים.

יש לציין בנוסף, כי העונש אף מחמיר, אם עבירות אלה המוזכרות לעיל, בוצעו ע"י מי שנחשב לאחראי על קטין, דינו מאסר 10 שנים. התביעה בהתאם להנחיית פרקליט המדינה (מס' 2.22) לפני הגשת כתב אישום בגין החזקה ופרסום חומר תועבה, עליה  לקחת בחשבון את השיקולים הללו:

  • סוג התכנים הפדופיליים – ככל שחומר התועבה יהיה אלים יותר כך יגבר הסיכוי להגשת כתב אישום כלפי אותו עבריין.
  • כמות התכנים הפדופיליים – אם מדובר בכמות גדולה של קבצים, כך יגבר הסיכוי שיוגש כתב האישום.
  • אופן החזקת תכנים שבהם  יש תוכן פדופיליה – התביעה תבחן אם החשוד בעבירה, מיין או שגיבה את התכנים, או שמיין קבצים בתיקיות.  במקרה זה, ייתכן והחשוד ביצע את המעשים האלו באופן חוזר ולכן יגבר הסיכוי להעמדתו לדין.
  • גם תדירות השימוש בתכני פדופיליה היא בעלת משקל רב, שכן, ככל שחומר הראיות יעלה כי החשוד צרך תכנים אלה כבדרך קבע, כך תטה יותר התביעה להגיש כתב אישום. 
  • גם גיל הקטינים שמופיעים בתכנים מכריע לגבי הגשת כתב האישום – ככל שגילם של הקטינים הנראים בתכנים של חומרי התועבה יהיה צעיר יותר, כך הסיכוי יהיה רב יותר שיוגש נגד החשוד כתב אישום.

הוגש נגדכם כתב אישום בדבר החזקת חומר תועבה ופרסומו? זומנתם לחקירה במשטרה? – מה עליכם לעשות?

במידה וקיבלתם הזמנה לחקירה במשטרה בדבר  החזקה ופרסום חומר תועבה, עליכם ליצור מיד קשר עם עו"ד פלילי לקבלת ייעוץ לפני החקירה בתחנת המשטרה

ייעוץ זה, יוכל להיות ההבדל המהותי בין סגירת התיק, לבין הגשת כתב אישום. עוה"ד יסביר מהן זכויותיכם ואף יפעל במהירות לסגירת התיק. במידה וכבר הוגש כנגדכם כתב אישום, מומלץ לפנות לעו"ד פלילי, כך שיוכל לבחון מהי האסטרטגיה המשפטית הנכונה שבה יש לפעול בתיק זה.