מהו הדין על מעשה מגונה בפומבי?

מהו הדין על מעשה מגונה בפומבי?
עורכת דין איזבל פוקס ואזנה

תוכן עניינים

עבירת מעשה מגונה בפומבי

עבירה מסוג מעשה מגונה בפומבי, נחשבת לעבירה חמורה. יש להבין כי עבירה זו יכולה להיחשב בפומבי גם במקרים אשר בהם מבצע העבירה לא נוכח במקום ציבורי. 

המחוקק מגדיר עבירה מסוג זה בסעיף 349א לחוק העונשין וזה לשון הסעיף: "העושה מעשה מגונה בפומבי בפני אדם אחר, ללא הסכמתו, או העושה מעשה כאמור בכל מקום שהוא תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך, השגחה ,עבודה או שירות, דינו מאסר שנה". ישנה אף החמרה, המוזכרת בסעיף 349ב אשר זה לשונו:"  העושה עבירת מעשה גונה בפני אדם שטרם מלאו לו 16 שנים, דינו מאסר עד 3 שנים".

למעשה, היסוד הראשון של עבירה זו של מעשה מגונה, הוא ביצוע של מעשה הנועד לסיפוק או ביזוי מיני והיסוד השני מתחלק לשניים. הראשון הוא ביצוע מעשה מגונה בפני אדם אחר ללא הסכמתו, ביצוע מעשה מגונה בכל מקום, גם בהסכמה, תוך ניצול יחסי מרות או תלות . העונש בחוק על  שני יסודות אלה הוא עד שנת מאסר. עבירה מסוג מעשה מגונה בפומבי, כוללת גם את המעשים הבאים:

  • התערטלות המתרחשת בפומבי
  • תנועות מגונות
  • ביטויים מילוליים בוטים, כאשר מטרתם היא לגרום לגירוי מיני
  • ביזוי או סיפוק

למעשה, על פי החוק, לא נדרש מצד העבריין להגיע לסיפוק מיני בכדי שניתן יהיה להרשיעו, כי די בזאת שאותו העבריין, ביצע מעשה מגונה בפומבי. עבירה זו, כוללת גם חשיפת אבריו המוצנעים של העבריין, או כל התנהגות מינית אחרת בפומבי וללא הסכמה. גם כאשר אדם אחר, צפה בהתנהגות האסורה של העבריין שביצע מעשה מגונה, עדיין מעשה זה נחשב כעבירה פלילית, אפילו אם לא היה כל מגע פיזי בין מבצע המעשה לאדם שצפה בו. 

העבירה בעצם מבוססת, שהאקט בוצע ללא ההסכמה של הקרבן, תוך שמבצע המעשה המגונה, מנצל את מעשיו וחודר לפרטיות של מי שצפה בו.

או השאיר/י פניה לקבלת שיחה חוזרת:

מעשה מגונה בפומבי - מעשה בכוונה תחילה

כאשר אדם מבצע עבירה כמו מעשה מגונה בפומבי, זוהי למעשה עבירה אשר מתבצעת מתוך כוונה תחילה. מדינת ישראל, מחמירה מאוד עם מי שנחשד בביצוע מעשה מגונה פומבי,אפילו אם מדובר בחשיפה בלבד (אקצביציוניזם). 

יש להבין, כי אין מדובר במעשה אונס או מעשה סדום, כאשר מעשים לה כוללים חדירה לאיברי מין, כי אם גם מעשים כגון נגיעה באזור איבר המין, או חשיפתו בפני אדם אחר. ישנן דרגות חומרה שונות ורף ענישה שונה בין סוגים של מעשים מגונים הנעשים בפומבי.

למה מתייחס עורך דין פלילי כאשר לקוח מואשם בעבירת מעשה מגונה בפומבי?

עורך דיו פלילי שמקבל תיק של מעשה מגונה בפומבי, עליו להתייחס למספר אלמנטים שונים. האקט שמי שביצע עבירה זו, למעשה קורא לתשומת לב או עזרה, כך שיש לסייע לו לשלוט בחייו על מנת שישפר את המצב המביך שהוא נמצא בו. 

ישנה גם התייחסות שונה כאשר הנפגע הוא קטין או קטינה ואם מדובר בנסיבות מחמירות, כמו כמו שימוש באלימות כלפי הקורבן, כאשר העונש על עבירה זו שהיא הרבה יותר חמורה, עשוי להשתנות משנה עד ל-15 שנות מאסר בפועל. עורך דין פלילי, אשר מתמחה בעבירות מין מסוג זה, ימליץ על שליחת הנאשם למרכז טיפולי ואם אין  לו עבר פלילי יבקש מביהמ"ש שיתחשב בו באמצעות מאסר על תנאי או עבודות שירות.

התייעצו עמנו

לייעוץ משפטי פלילי השאירו פניה באתרנו או צרו עמנו קשר טלפוני 24/7.