סחר בסמים ללא עבר פלילי – מה תהא חומרת הדין?

סחר בסמים ללא עבר פלילי - מה תהא חומרת הדין?
עורכת דין איזבל פוקס ואזנה

תוכן עניינים

עבירות של סחר בסמים, נתפסות מאוד חמורות בעיני המחוקק, היות וזוהי תעשייה שגורפת רווח מהיר, כאשר מי שעוסק בסחר בסמים, מתעלם מהפגיעה של שימוש בסמים לצרכניהם. בגלל שהשמירה על האינטרס הציבורי, מחייבת הרתעה משמעותית ועונשים כבדים.

יש לציין, כי בגזר הדין שניתן בבתי המשפט כמות הסם שנתפסה אצל הנאשם ועברו הפלילי מהווים שיקולים מהותיים. יש להבין, כי מבחינת החוק, החזקה של כמות גדולה מהמותר לשימוש עצמי – פירושה עבירת סחר בסמים ויש להוכיח ראיות נוספות, לצורך הרשעת החשוד. גם אם מדובר על אדם שעבר עבירת סחר בסמים ללא עבר פלילי, כמות  גדולה מהמותר שתיתפס בכליו שלא לצריכה עצמית, תוגדר כעבירת סחר בסמים.

העונש על סחר בסמים

סעיף 19(א) לחוק הסמים המסוכנים קובע כי העונש על עבירת סחר בסמים עשוי להגיע עד ל- 20 שנות מאסר ובנוסף, ביהמ"ש עשוי אף להטיל על הנאשם בעבירה זו, קנס, לשלול את רישיון הנהיגה שלו ולחלט את רכושו. יש לציין, כי כאשר ביהמ"ש גוזר את עונשו של הנאשם, יילקחו כל מיני שיקולים בחשבון לדוגמא:

  • האינטרס הציבורי – האינטרס הציבורי, תמיד יעמוד מול עיניו של ביהמ"ש, אשר דורש ענישה פלילית, אשר תוביל להרתעה מביצוע המעשה הפלילי. ככל שנסיבות העברה תהיינה חמורות יותר, כך האינטרס הציבורי ידרוש עונש חמור יותר.
  • חומרת העבירה – אחת העבירות הפליליות החמורות ביותר היא סחר בסמים וכך אף רואה אותה בית המשפט.
  • היקף הסחר בסמים – קיימת משמעות גדולה להיקף הסחר, כי לדוגמא מכירות בהיקף קטן, כגון מכירות בודדות, דינן יהיה שונה מאשמה של מי שעסק בסחר בסמים במשך תקופה ארוכה.
  • עבירות קודמות –  אחד השיקולים החשובים אשר מנחים את בית המשפט הוא העבר הפלילי של הנאשם, אם אותו נאשם הוא בעל עבר פלילי, העונש יהיה חמור, עד כדי להרתיע את הנאשם מלחזור על אותה עבירת סחר בסמים. אם מדובר על נאשם על סחר בסמים ללא עבר פלילי, ייתכן כי ביהמ"ש יקל בעונשו.

או השאיר/י פניה לקבלת שיחה חוזרת:

עורך דין פלילי הבקיא בעבירות סמים יוכל להקל בעונשו של נאשם ללא עבר פלילי

יש לציין כי נאשם בגין סחר בסמים ללא עבר פלילי, בניגוד לנאשם עם עבר פלילי והרשעות קודמות, יוכל באמצעות עורך דין פלילי אשר בקיא בעבירות סמים, להקל על עונשו באמצעות כלים משפטיים נכונים או אפילו הנאשם יוכל לצאת ללא הטבעת אות קלון. לרוב, מזמין עורך דינו של הנאשם תסקיר מבחן. 

תסקיר זה נערך במשרד העבודה והרווחה ומאתר את הסיבות האישיות והחברתיות, אשר הביאו את הנאשם לביצוע עבירת סחר בסמים. יש לציין, כי כל נסיבה מקלה כגון מצבו המשפחתי של הנאשם, עובדה שהוא לא בעל עבר פלילי , לחץ חברתי, עיסוקו של הנאשם ותרומתו לחברה, שילבו בעתיד כעובד מן המניין שהוא מועיל ופרודוקטיבי. כל הגורמים האלה אשר יצוינו בתסקיר, יעניק בביהמ"ש את המשקל הראוי, כאשר השופט ישקול את גזר דינו. 

כמו כן, מיותר לציין כי גם נסיבות הרשעתו של הנאשם, יובאו בחשבון ואין דין בסמים שמוכר את מרכולתו על מנת ליצור רווח לנאשם בעבירת סחר בסמים, גם לחבריו או שהכמות שנתפסה הייתה מעטה יותר מאשר הכמות שמוגדרת בחוק בתור "כמות לצריכה עצמית".

במידה והנאשם יביע חרטה עמוקה על העבירה שבוצע, וישכנע את ביהמ"ש בכנותו בכך שההרשעה תיפגע בו באופן לא מידתי בעתידו, המציאות מוכיחה כי יהיה סיכוי טוב להפחתה בעונשו של הנאשם. כמו כן, קיים אף סיכוי להסדר טיעון מקל ואפילו למחיקת העבירה ללא אות קלון.