עבירת יבוא סמים – רף הענישה המחמיר בחוק

עבירת יבוא סמים – רף הענישה המחמיר בחוק
עורכת דין איזבל פוקס ואזנה

תוכן עניינים

אחת מהעבירות הפליליות שנחשבות לחמורות ביותר היא עבירת יבוא סמים. העונש המרבי על עבירה פלילית חמורה זו, הינו  20 שנות מאסר. מצד שני לרוב ביהמ"ש לא פוסק את העונש המרבי, לפי נסיבות המקרה.

על מנת שהעבריין יורשע בעבירת יבוא סמים, יש לבדוק, אם הסם אשר יובא לארץ מופיע ברשימת החומרים האסורים בפקודת הסמים. יש לציין בנוסף, כי אם לא קיימת דרישה בלשון החוק שהסם עצמו ייתפס, ניתן יהיה להרשיע בעבירה של יבוא סמים, אפילו אם המשטרה לא תפסה את הסמים. מיותר לציין , כי אם אדם, ייבא סמים לארץ לא על מנת להפיצם ולסחור בהם במדינת ישראל, כי אם לשלוח את הסמים למדינה אחרת, עדיין העבירה תהיה באותה החומרה.

סעיף 13 לפקודת הסמים המסוכנים (תשל"ג – 1973) הוא זה המכיל את עבירת יבוא סמים וזה לשון הסעיף: 

"לא ייצא אדם סם מסוכן, לא ייבא אותו, לא יקל על ייצואו או ייבואו, לא יסחר בו ולא יעשה שום עסקה אחרת ולא יספקנו בשום דרך או בתמורה, בין שלא בתמורה, אלא אם הותר הדבר בפקודה או בתקנות, לפיה או ברישיון מאת המנהל". 

יש לציין כי בחוק העונשין כותב החוק:

"אם קבוע לעבירה עונש מאסר למכלה מ-3 שנים קנס של 226,000 ₪". 

לכן, הקנס על עבירה של יבא סמים, אשר עונשה הוא מעל ל-3 שנים הוא עד 226,000 ₪, כפול 25, כאשר הכוונה שהקנס אף עשוי להגיע לסכום של מיליוני שקלים. את האזכור על סכומי הקנס, ניתן למצוא בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין התשל"ז- 1977 ובסעיף 19א.

איך מתגבשת עבירת ייבוא סמים?

את גיבוש העבירה של ייבוא סמים מסוכנים, כאשר ניתן יהיה להוכיח, שבוצעה פעולת ייבוא וכן, החשוד ידע כי מדובר על עבירת ייבוא סמים אסורים. כמו כן, מי שמסייע בביצוע פעולת הייבוא, יואשם בעבירה של ייבוא סמים ולא בעבירה של סיוע, כפי שנהוג בעבירות אחרות. כל אלה, למעשה נועדו ליצור אפקט הרתעה מפני ביצוע עבירות סחר בסמים. השאלה היא מה קורה, אם אדם ייבא לעצמו סם לשימוש עצמי?. התשובה היא שלא יהיה מדובר בעבירת סחר בסמים, כי אם בעבירה של החזקת סמים לשימוש עצמי. ישנו הבדל עצום בין בגין סחר בסמים שהוא 20 שנות מאסר, מול 3 שנות מאסר בגין שימוש עצמי בסם.

יש לציין, כי ביהמ"ש אשר מגיש כתב אישום על עבירת ייבוא סמים ובית המשפט, אכן מצא את החשוד אשם בעבירה, ישנם כמה שיקולים לפני שהוא מחליט על גזר הדין, למעשה ביהמ"ש בוחן את סוג הסם, הכמות שנתפסה, אילו נסיבות הובילו לביצוע העבירה, אם לנאשם קיים עבר פלילי ועוד. יחד עם זאת, ביהמ"ש לוקח בחשבון את נושא ההרתעה, היות וקיים אינטרס ציבורי להרתעת הציבור מפני סחר בסמים על כל סוגיהם.

עבירת ייבוא סמים היא עבירת סחר חמורה

למעשה עבירת יבוא סמים, היא חלק מעבירה שנקראת סחר בסמים, כאשר שתי הפעולות הללו הן אינן חוקיות, כגון הובלה ומכירה של סמים מסוכנים ובלתי חוקיים. באם גם אתם חשודים בעבירה של יבוא סמים מסוכנים, עליכם לפנות  מיד אל עו"ד פלילי אשר בקיא בעבירות של סחר ויבוא סמים מסוכנים

לעיתים עוה"ד הפלילי שמייצג את הנאשם, ימצא אסטרטגיה משפטית מתאימה, למשל אם ימצא פגמים שוני בעבודת המשטרה או הפרקליטות. במידה ולא ניתן להגיע לתוצאה זו, עוה"ד יפעל על הסכם טיעון מקל עבור הנאשם.