הרשעה ואי הרשעה

הרשעה ואי הרשעה
עורכת דין איזבל פוקס ואזנה

תוכן עניינים

הרשעה אל מול הנסיבות

רף הענישה לנאשמים בעבירות השונות הוא שונה, רחב ומגוון. הדבר תלוי בחומרת וסוג העבירה, בנסיבותיה של העבירה וכן גם הדבר תלוי גם בנסיבותיו האישיות של הנאשם.

על אף שחלק לא מבוטל מהנאשמים אשר הוגש כנגדם כתב אישום, לבסוף במידה ויורשעו בהכרעת הדין על ידי בית המשפט, ייצפו לעונש של מאסר מאחורי סורג ובריח, לעיתים, במקרים ובנסיבות המתאימות נאשמים יכולים לקבל עונש שהוא לא ענישה מאחורי סורג ובריח, והכל, נאמר שנית בהתאם לנסיבות.

הענישה שניתן להשית על נאשם כחלף מאסר מאחורי סורג ובריח גם כן, היא מגוונת ורחבה ונעה על קשת של עונשים שניתן לתת. החל מעבודות שירות, שהינה ענישה של מאסר בפועל אך מרוצה בדרך של עבודות שירות, זאת אומרת, במסגרת שב"ס אך מחוץ למתקן כליאה, כשעובד השירות מרצה את עונשו מדי יום ביום עבודה מלא, כלה במאסר על תנאי, עונש של שירות לתועלת הציבור, קנס, התחייבות ופיצוי.

כמושת על נאשם עונש בתחתית רף הענישה, זאת אומרת, עונש של שירות לתועלת הציבור, ניתן במקרים ובנסיבות המתאימות גם לא להרשיע את הנאשם, וכן במידה והנאשם הורשע, נאמר שוב, בנסיבות המתאימות, גם לבטל את הרשעתו ולהשית עליו שירות לתועלת הציבור ללא הרשעה.

מדוע הדבר חשוב?

היות כי הרשעה הינה דבר המקבל ביטוי בגיליון הרישום הפלילי, יש לכך השלכה ישירה לעתידו של הנאשם. נאשם אשר מעוניין להשתלב במשרות או בעבודות ובפרויקטים שונים, וממש כמעט בכל תחום למעשה בחיים – נדרש להציג רישום פלילי או בלשון אחרת – "תעודת יושר" וכך ניתן לראות כי הינך הורשעת בעבירה פלונית.

כאמור, ניתן במקרים מתאימים ובהתאם לנסיבות לנסות לשכנע את בית המשפט להימנע מהרשעה או לבטל את ההרשעה. על מנת לעשות זאת, על פי ההלכה יש להוכיח שמתקיימים שתי נסיבות:

  • הראשונה היא שסוג העבירה ונסיבותיה מאפשרות בנסיבות העניין להימנע מהרשעה
  • ואילו השנייה היא כי הרשעת הנאשם תפגע פגיעה חמורה בשיקומו – במקרה כזה, על פי רוב, הנאשם יצטרך להציג נזק קונקרטי שייגרם לו, זאת אומרת, שלא יקבלו אותו לעבודה או ללימודים שיבחר עם הרשעתו וכך הדבר יסב לו נזק תעסוקתי ו/או כלכלי.

לכן, ישנה חשיבות עצומה לשכור שירותיו של עורך דין פלילי בקיא ומנוסה בתחום, אשר יוכל לסייע, במקרים המתאימים ובנסיבות המתאימות