עו"ד זכויות אסירים

איזבל פוקס ואזנה, עו"ד ייצוג אסירים

האם לאסירים ישנן זכויות?

התשובה היא כן, לאסירים ישנן זכויות מוקנות אשר על שב"ס לספקם כגון לינה אוכל וכיוצ"ב,

לצד הזכויות הקניות והטבעיות נצבות טובות ההנאה אשר טובות אלה כפופות לפרמטרים מוגדרים שעל האסיר לעמוד בהם וזאת לצד חוות דעת מטעם שב"ס או/ומשטרת ישראל.

אם כן, מהן טובות ההנאה?

נמנה ונאמוד חלק מהן, חופשות, הזכות להתייחדות, ביקורים, 

אודות עורכת דין איזבל פוקס ואזנה

או השאירו פניה:

חופשות אסירים

בגדול, ישנם ארבעה פרמטרים עיקריים שבהם על האסיר לעמוד בבקשתו לצאת לחופשה.

 • סוג העבירה בגינה שפוט האסיר
  – אסיר השפוט למאסר ארוך או השפוט בשל פשע חמור עליו לעבור ועדה אשר תעריך את מסוכנותו של האסיר בשהייה מחוץ לכותלי הכלא והסבירות לגבי חזרתו מחופשה.
  – אסירים המרצים מאסרם בשל עבירות מין לקבל אישור ליציאה לחופשה בחוו"ד ועדה הייעודית לכך לפי חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין.
  – אסירים אשר מרצים מאסרם בשל עבירות אלימות במשפחה יורשו לצאת לחופשה במידה ותינתן המלצה מאת ועדת אלמ"ב או הערכת המסוכנות, לזו תתקבל תגובת נפגע העבירה. 

 • ריצוי תקופת מאסר מינימלית
  על האסיר לרצות רבע מתקופת מאסרו טרם החופשה הראשונה,
  – אסיר השפוט לשמונה חודשים, שב"ס ישקול האם ניתן  לאשר יציאתו לחופשה ראשונה טרם "שבירת הרבע".
  – אסיר השפוט למאסר ארוך תישקל בקשתו לחופשה במידה ויתרת מאסרו לא עולה על 15 שנה.
  – אסיר המרצה מאסר שלישי וטרם חלפו 7 שנים ממאסרו האחרון, בקשתו לחופשה תישקל במידה וריצה מחצית מתקופת מאסרו, וכל זאת בכפוף לכך שיתרת מאסרו לא עולה על 15 שנה.

 • סיווג קטגורית מתאים
  ישנן מספר קטגוריות אשר נגזרות מסוג העבירה שבה הורשע האסיר(האם מקימה עילת מסוכנות או לאו, לדוגמא עבירות המתה, עבירות מין ועבירות אלימות במשפחה ועוד), רישומו הפלילי וההליכים המשפטיים של האסיר, מידע מודיעיני והתנהגות האסיר :
  – א'- אסירים הנמנים על קטגוריה זו לא רשאים לצאת לחופשה מטעמים של סכנה לשלום הציבור או בטחון המדינה אולם, מטעמים מיוחדים או מסיבות הומניטריות, בסמכות נציב שירות בתי הסוהר לאשר חופשת האסיר.
 • – ב'1- אסירים הנמנים על קטגוריה זו רשאים לצאת לחופשה בכפוף לאישור שב"ס וחוות דעת משטרת ישראל וכל זאת בכפוף לתנאים מגבילים הנגזרים מקטגוריה זו. יצוין, על אסיר המסווג ב'1 לבקש אישור כל יציאתו לחופשה.
  – ב'2- אסירים הנמנים על קטגוריה זו תאושר חופשת בכפוף לאישור שב"ס וחוות דעת משטרת ישראל ללא צורך אישור בכל יציאה לחופשה אולם, גם חופשתם תהיה בכפוף לתנאים מגבילים.

 • התנהגות טובה של האסיר
  כמשמעו, התנהגותו בין כותלי הכלא, מידע מודיעיני בין בתוך כותלי הכלא ובין מחוצה לו, בדיקות שתן נקיות וכיוצ"ב.