חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים

תוכן עניינים

טיפול במניעת העסקת עברייני מין במוסדות

המחוקק מבקש לתת הגנה מיוחדת לקטינים, לאנשים בעלי מוגבלות שכלית או התפתחותית וכן חסרי ישע מפני עברייני מין אשר הורשעו בפלילים וזאת על ידי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001.

או השאירו פניה:

מיהו עבריין מין?

אדם שהורשע במסגרת הליך פלילי ביותו בגיר בביצוע עבירות מין, ללא קשר לנסיבות וסוג העבירה. 

עד מתי חל האיסור?

האיסור חל ממועד הרשעה ועד 20 שנים לאחר ההרשעה, 

במידת והאדם נידון למאסר, 20 שנים מיום שחרורו ממאסר.

מהו האיסור?

המחוקק מבקש להגן על קבוצות אלו ע"י יצירת איסור תעסוקתי במוסדות משרד ממשלתי או רשות מקומית אשר המוסד נתון לפיקוחו של המוסד הממשלתי, בכלל זה גם תאגיד והכל בכפוף לחוק. 

איסור ההעסקה טומן בחובו אף איסור העסקה בהתנדבות, איסור העסקה ללא שכר או בכלל איסור שהייה פורמאלית במסגרת מוסדית כמפורט מטה.

בין המוסדות אשר נמנים במסגרת החוק ניתן למצוא מעונות לקטינים, מוסדות חינוך בו שוהים קטינים, בתי ספר בהם מתחנכים קטינים, מעונות יום ומשפחתונים, החל מפעוטות וכלה בקטינים, מרכזי תרבות ונוער, מרכזי ספורט, בין היתר מכוני כושר ומועדוני ספורט שבהם מתאמנים קטינים, גני ילדים, גני חיות, גני שעשועים, תנועות נוער, הסעות של קטינים, עסק העוסק בארגון טיולים לקטנים או אבטחת קטינים, בריכות שחייה אשר פתוחות גם לקטינים, קייטנות, פנימיות, מרפאות ובתי חולים אשר מצויים בהם קטנים.

זאת אומרת, במקום בו שוהה קטין או אדם אחר הנמנה על הקבוצות המפורטות מעלה לא יוכל לעסוק אדם אשר הורשע בביצוע עבירות מין בהיותו בגיר.

אם כן מהי הבעיה?

אדם אשר הורשע בביצוע עבירת מין, שילם חובו לחברה ומבקש להשתקם וזאת לאחר שזמן סביר עבר, לא יוכל למחוק את עברו הפלילי כאשר ירצה להתקבל למוסדות המנויים בחוק.

כפי שניתן להיווכח, מדובר ברשימה ארוכה של מקומות מוסדיים אשר מטבע הדברים מצמצמים או אף חוסמים את אפשרות האדם אשר הורשע בעבירות אלו להתקדם בחייו לממש כישוריו ואף לנהל חיים נורמטיביים ומכאן הקושי הרב.

האיסור בהעסקה לא חל רק על העובד אלא אף על המעסיק ומכך, המחוקק מחייב אף המעסיק בקבלת אישור ממשטרת ישראל לצורך העסקת האדם וזאת כמובן בהתאם למוסדות המנויים בחוק.

מה ניתן לעשות?

באפשרות האדם להגיש בקשה לוועדת מומחים אשר תהיה מוסמכת לפטור את האדם המורשע בעבירות המין מהאיסור להיות מועסק במוסדות מסוג אלו וזאת כמובן לאחר קבלת חוות דעת של שירות המבחן בהערכת המסוכנות הנשקפת ממנו וקבלת התייחסות לגבי הפקעת האיסור לגביו. 

הועדה מורכבת מיו"ר הועדה אשר הינו שופט בבית משפט השלום, חבריי הועדה יהיו מומחים לדפוסי התנהגות של עברייני מין והטיפול בהם. 

מדוע צריך עורך דין?

כאשר נקרית בפניך הזדמנות לשנות את עתידך, ראוי שעורך דין פלילי מנוסה בתחום זה יגיש הבקשה המנומקת לוועדה ואף יטען בפני הועדה את טיעונייך, מהותה של הבקשה ותכליתה וכמובן הצגת וניתוח חוות הדעת אשר התקבלו במסגרת בקשה זו .

לציין כי דחיית הבקשה על ידי הועדה חוסמת מלהגיש בקשה נוספת כשנתיים מיום דחיית הבקשה.