עורך דין עבירות מין

תוכן עניינים

איזבל פוקס ואזנה עו"ד עבירות מין

עבירות מין הינן עבירות העשויות להיות מהחמורות שבקודקס החוקים הפלילי.

כמו בתחומים אחרים במשפט הפלילי, גם בעבירות מין יש מנעד רחב של סוגי העבירות, הן מבחינת דרגת חומרת העבירה והן מבחינת סוג העבירה ונסיבותיה.

ברשימה זו נערוך סקירה ראשונית של מספר עבירות מין בדין הפלילי הישראלי.

או השאירו פניה:

עבירות מין בדרגת חומרה פחותה

בעבירות אלו נמנות עבירות אשר לא מיוחס לאדם שביצע את העבירה עבירות מסוג אינוס או מעשה סדום, אלא לרוב עבירות במדרג חומרה נמוך יותר כגון הטרדה מינית או מעשה מגונה התערטלות בציבור ועוד.

עם זאת, יש לשים לב כי גם ביצוע ריבוי פעמים של עבירות ברף נמוך יותר לדוגמא מעשה מגונה יכולות להיחשב כעבירה חמורה. בנוסף, אם ביצוע המעשה מגונה בוצע בנסיבות מחמירות המנויות בחוק העונשין לדוגמא, העבירה בוצעה על ידי אחראי או שהעבירה בוצעה בנסיבות אינוס רף הענישה מטפס מעלה מעלה. נסיבה מיוחדת נוספת אשר תקפיץ את רף הענישה הינה מהות הקשר בין החשוד למתלונן או בין הנאשם לקורבן העבירה לדוגמא, עבירה אשר בוצעה בבן משפחה או עבירה אשר בוצעה על ידי אחראי. 

דוגמאות לעבירות מין אשר אינן נמנות על העבירות הקשות בספר החוקים אך יחד עם זאת נסיבה מיוחדת כפי שצוין מעלה, "תקפיץ" את רף הענישה.

הטרדה מינית – נמנה מספר מצומצם של דוגמאות להטרדה מינית כך למשל הטרדה מינית יכולה שתהיה הצעה חוזרת ונשנית בעלת אופי מיני המופנית לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעוניין בכך. דוגמא נוספת, סחיטה באיומים תוך שהמוטרד נדרש למעשה בעל אופי מיני, דוגמא נוספת הצעות חוזרות ונשנות בעלות אופי מיני וזאת כאשר המוטרד הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעותיו.

מעשה מגונה בפומבי – מעשה מגונה הינו עשיית כל מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיני. מעשה מגונה בפומבי נחשבת לעבירה שאינה מן החמורות שבספר החוקים בעבירות מפני שעבירות מסוג זה מבוצעות לרוב על גופו של אותו אדם אשר ביצע את המעשה המיני ולא על גוף המתלונן ולכן הפליליות שבכך הינה כי אותו אדם מבצע אותו בפרהסיה, בפומבי.

עבירות מין חמורות - מעשה סדום

אחת העבירות החמורות ביותר בקודקס הפלילי הישראלי המנויה בסעיף 347(א) לחוק העונשין.

מעשה סדום הינו מעשה של החדרת איבר מין או חפץ לפי הטבעת של אדם לחלופין, החדרת איבר מין לפיו של אדם.

מתחם הענישה של מעשה סדום יכול שינוע בין שלוש ועד 20 שנה וזאת תלוי בנסיבות, כך מעשה סדום אשר נעשה בנסיבות אינוס או בקטין שטרם מלאו לו 14, באדם אשר נוצל עקב היותו לוקה בנפשו או בשכלו או תוך חבלה גופנית ועוד, העונש כפי שצוין יכול שיהיה עד 20 שנה.

עבירות מין חמורות - אינוס

אכן עבירה מן החמורות, העבירה מנויה בסעיף 345(א) לחוק העונשין.

מהו בעצם אינוס? 

"בועל" – המחדיר איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של האישה.

הנסיבות צריכות להיות ייחודיות על מנת שהמעשה יחשב כעבירה פלילית לדוגמא, קטינה מתחת לגיל 14 אף אם נעשה בהסכמתה, להבחין מהסכמת אישה אשר הושגה במרמה הן למיהות המעשה והן לגבי מיהות העושה, דוגמא נוספת, אינוס תוך ניצול מצבה של אישה הלוקה בשכלה או בנפשה ועוד.

ליווי עורך דין עבירות מין ואונס, נחוץ?

חובה בהחלט!

מטבען של העבירות מסוג זה דהיינו עבירות מין אלו עבירות המתבצעות בחדרי חדרים ולכן מרבית התיקים יתנהלו כגרסה מול גרסה, גרסת המתלונן למול גרסת הנאשם.

דבר זה מקשה עד מאוד על מצבו של הנאשם וזאת כפי שציינו, עבירות אלו לרוב נעשות בחדרי חדרים ללא עדים למעשה ולעיתים המתלונן לא ממהר למסור תלונה באופן מידי וכפועל יוצא לא תמיד נאספות ראיות פורנזיות אשר באמצעותן ניתן לבסס את תלונת המתלונן. 

קשה ככל שיהיה, גרסת המתלונן הינה ראיה עצמאית בפני עצמה אשר יכולה שתעמוד בפני בית המשפט על מנת לבסס אשמה (בכפוף לדיני הראיות).

ליווי מדויק של עו"ד מנוסה יכול שיעצור את מחול השדים אשר חשוד שלא ביצע את המעשה נקלע לתוכו, הרי לא פשוט להוכיח הסכמת המתלונן או אי הסכמת המתלונן לקיום יחסי מין עם החשוד מכאן, עו"ד מיומן יכול להמליץ ולכוון וזאת במספר היבטים, זכות השתיקה בהליכי החקירה האם נכון לשמור בכלל, האם מזיק?, ראיות חיצוניות תומכות ועוד.

האם מדובר בחיזור אינטנסיבי ולאו דווקא הטרדה מינית?

בליווי האישי כל מקרה נידון ומלווה לגופו של עניין, לעיתים הפחד והחשש מההליך הפלילי לאדם נורמטיבי יכול שיכשילו. אדם נורמטיבי הנקרא לתחנת המשטרה לחקירה באזהרה, שומע את החשדות, יודע בינו לבין עצמו מה קרה באותו האירוע ובשל החשש, מכחיש אוטומטית את ההימצאות עם המתלונן. 

מה הבעיה? שקר במשפט הישראלי הינו סיוע שאינו נדרש כלל וכלל על מנת להרשיע נאשם בעבירות מין.

אך כאשר הגרסה שמסר החשוד נבחנת ונמצאת שיקרית לדוגמא החשוד הכחיש את קיום היחסי מין עם המתלוננת אך בבדיקת רופא ו  DNA נמצא זרע בגופה או על בגדיה של המתלוננת, מצבו המשפטי אינו פשוט כלל וכלל.

לכן, ליווי צמוד למן החקירה הראשונה הינו הכרחי ואין להתפשר על כך.

ליווי של עו"ד מנוסה יבחן תימוכין חיצוניים, יבחן אמינות של "אי ההסכמה" של המתלונן אשר מסר בגרסתו במשטרה, יבקש עימות ועוד.

חשוב לזכור! כל מילה ולו הקטנה ביותר בחקירה עלולה לחרוץ גורלות.

לצד עורך דין עיברות מין להלן שירותים נוספים:

מאמרים רלוונטיים

עבירת סחיטה מינית

עבירת סחיטה מינית

סחיטה באיומים הינה עבירה פלילית שעונשה הוא 7 שנות מאסר בפועל. אם למשל, האדם שכלפיו נכנע לאיום וביצע את המעשה שהתבקש לעשות, תחת איום, העונש

קרא/י עוד >>
תלונת שווא בגין עבירת מין

תלונת שווא בגין עבירת מין

סעיף 240 לחוק העונשין קובע, כי עדות סותרת במשטרה מהווה עבירה פלילית וזו לשונה:  "המוסר הודעות או עדויות בעניין אחד בפני רשויות שונות, והודעותיו או

קרא/י עוד >>
עבירות מין במשפחה

עבירות מין במשפחה

אנו עדים לכך שבעשור האחרון, חלה מודעות רבה לתופעות של עבירות מין במשפחה. מדובר על קורבנות שהם קטינים, כאשר הם זמינים ונגישים למי שתוקף אותם

קרא/י עוד >>
עבירות מין בילדים

עבירות מין בילדים

אנו שומעים לאחרונה, מקרים מחרידים של עבירות מין בילדים, כאשר המקרים מתארים עבירות אינוס, התעללות מינית בילדים, אם התוך המשפחה ואם מחוצה לה. ילדים אלה

קרא/י עוד >>
מיהו עבריין מין?

מיהו עבריין מין?

ישנה הגדרה לעברייני מין, הכוונה היא למי שביצעו עבירה אחת או יותר מעבירות מין המוגדרות בחוק העונשין, למשל: אונס, מעשים מגונים, מעשים מגונים בפומבי, בעילה

קרא/י עוד >>
מהי עבירת אינוס חמורה?

מהי עבירת אינוס חמורה?

עבירת מין מסוג אונס, הינה עבירת המין החמורה, היות ומדובר בעבירה פלילית שיסודה בכפיית יחסי מין בניגוד לרצון מפורש מהצד השני, או כאשר הצד השני

קרא/י עוד >>
בעילה אסורה בהסכמה

בעילה אסורה בהסכמה

ישנם מקרים שבהם בעילה, למרות שהייתה בהסכמה, נחשבת בחוק ומוגדרת, בתור בעילה אסורה בהסכמה. לרוב, מדובר על בעילה של קטינה, למרות שהסכימה. מדובר על סעיף

קרא/י עוד >>
מין במשפחה – עבירות פליליות מהסוג החמור ביותר

עבירת מין במשפחה

אנו עדים לתופעה מדאיגה של עלייה במקרים של עבירות מין במשפחה. מדובר על קורבנות שהם קטינים שנפגעים ע"י הורה, אח וניצול של יחסי מרות ותלות

קרא/י עוד >>
בעילת קטין

בעילת קטינה

בעילת קטינה בהסכמה ובאונס – מה הדין? גם כאשר קיימת הסכמה לקיומם של יחסי מין, הרי שאדם בגיר המקיים יחסים קטינה בגיל ההסכמה, חשוף לנקיטת

קרא/י עוד >>
עבירת מעשה מגונה

עבירת מעשה מגונה

עורך דין עבירת מעשה מגונה מעשה מגונה מתייחס לכל קשת עבירות המין אשר קבועות בדין הפלילי על-פי תחיקות מדינת ישראל. יצוין כי על-פי חוק, עבירת

קרא/י עוד >>