מחיקת רישום פלילי

תוכן עניינים

מחיקת רישום פלילי, עו"ד איזבל פוקס ואזנה

למשטרת ישראל אינטרס ציבורי לקיים מאגר מידע המנהל את הרישום המשטרתי והרישום הפלילי של כלל אזרחיה.

אכן, גם תיקים הנסגרים בעילה של "חוסר ראיות" או "חוסר עניין לציבור" מהווים רישום משטרתי הנזקף לחובת האזרח.

עבר פלילי יכול שישפיע במספר מישורים, בין היתר, שמו הטוב של האדם, קבלה למקום עבודה ועוד.

או השאירו פניה:

המשמעות של רישום פלילי

ישנם מקומות עבודה המבקשים לקבל תעודת מרשם פלילי לחלופין,  תעודת יושר (מושג מוטעה ביסודו ואשר השתרש בקרב הציבור). 

לציין כי בקשה המעסיק מאין זו, מהווה לכאורה,  עבירה פלילית ואין המעסיק רשאי לדרוש זאת. 

אין המדובר רק על מקומות ציבוריים, אף מקומות עבודה פרטיים מבקשים זאת.

אנשים בעלי עבר פלילי המעוניינים למחוק רישום פלילי, יכולים לעשות זאת במספר דרכים אך טרם לכן נבצע הבחנה בין התיישנות רישום פלילי לבין מחיקת רישום פלילי.

מהי התיישנות?

התיישנות עבירה היא בכפוף "חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים – התשמ"א-1191 ."

לכל אחת מסוגי העבירות אשר צוינו מעלה קצוב בצידה מספר השנים אשר צריך שיעבור על מנת שתחול התיישנות על העבירות.

ישנן מספר סוגי עבירות, חטא עוון ופשע אשר קבועות בצידן תקופת ההתיישנות.

תיק פלילי אשר התנהל ובימ"ש פסק הרשעה לחובת האדם(בגיר) ישנה תקופת צינון בין יום האירוע לבין הבקשה לביטול הרישום הפלילי ניתן להגיש בקשה למחיקת הרישום הפלילי לפי התקופות האמורות מטה:

עונש עד שנת מאסר בפועל – תקופת ההתיישנות 7 שנים 

עונש עד 5 שנות מאסר בפועל – תקופת ההתיישנות עד 10 שנים . 

מהי מחיקה?

התיישנות עבירה היא בכפוף "חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים – התשמ"א-1191 ."

לכל אחת מסוגי העבירות אשר צוינו מעלה קצוב בצידה מספר השנים אשר צריך שיעבור על מנת שתחול התיישנות על העבירות.

ישנן מספר סוגי עבירות, חטא עוון ופשע אשר קבועות בצידן תקופת ההתיישנות.

תיק פלילי אשר התנהל ובימ"ש פסק הרשעה לחובת האדם(בגיר) ישנה תקופת צינון בין יום האירוע לבין הבקשה למחיקת רישום הפלילי ניתן להגיש בקשה למחיקת הרישום הפלילי לפי התקופות האמורות מטה:

עונש עד שנת מאסר בפועל – תקופת ההתיישנות 7 שנים 

עונש עד 5 שנות מאסר בפועל – תקופת ההתיישנות עד 10 שנים . 

מהם הפרמטרים למחיקת רישום פלילי?

נמנה מספר פרמטרים:

אם כן, כיצד ניתן לבצע מחיקת רישום פלילי?

תיק חקירה אשר נסגר ללא הרשעה בעילות של "חוסר ראיות" או "חוסר עניין לציבור" ניתן לבקש לשנות עילת הסגירה ל"חוסר אשמה" אשר מבטלת את רישומו הפלילי של האדם. הבקשה  תעשה ע"י פנייה לראש אגף חקירות בבקשה מנומקת ומפורטת למהות הפנייה. 

תיק פלילי אשר התנהל והייתה בו הרשעה, ניתן לפנות טרם הזמן הקבוע בחוק בבקשת חנינה לנשיא המדינה למחיקת הרישום הפלילי.

בקשה לביטול רישום פלילי בתום תקופת ההתיישנות על ידי פנייה למדור מידע פלילי במטה הארצי בבקשה לבטל רישומי תיקים משטרתיים סגורים. 

עו"ד מנוסה ישקול בכובד ראש את דרך טיפול בבקשה.

שאלות פופולריות

מהו רישום פלילי?

נתחיל בכך שכל כתב אישום או תלונה המגיעה למשטרה וגם אם תלונה או אישום נסגרו במשטרה, זה עדיין יגרור אחריו את הרישום הפלילי. המידע אף יעבור לרשויות אחרות כגון מצ"ח, מע"מ ועוד. ישנם מקרים רבים שאנשים אינם מודעים לעובדה כי מופיע כנגדם רישום פלילי וזו הסיבה, כי החוק מאפשר מחיקת רישום פלילי.

מה כולל רישום פלילי?

חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים(התשמ"א 1981), מסדיר את דיני הרישום הפלילי חוק זה, מסדיר את דיני הרישום הפלילי בישראל. החוק קובע איזה סוג של מידע יופיע בנרשם הפלילי, למי ניתן למסור מידע אודות הרישום הפלילי וגם, מתי רישום פלילי נמחק או מתיישן. למעשה, הגוף האמון על כל נושא ניהול המרשם הפלילי הוא משטרת ישראל. המידע שיופיע לגבי אדם במרשם הפלילי, יכלול: הרשעות ועונשים אשר הוטלו באמצעות ביהמ"ש במסגרת הליכים פליליים בלבד. 

אם מדובר בעבירות כגון פשע או עוון והעבירה בגינה הואשם אדם היא למעלה מ-3 חודשי מאסר. למשל עבירה מסוג פשע, היא עבירה שהעונש עליה הוא למעלה מ-3 שנות מאסר. עמו כן, במרשם הפלילי, אף יופיעו פרטים בדב צווים שניתנו באמצעות ביהמ"ש, הכוללים צווים שנוגעים בגבר כשירותו של אדם לעמוד למשפט פלילי וגן, החלטות אשר ניתנו לגבי קטינים שניתנו באמצעות ביהמ"ש לנוער. 

מדוע זה כה חשוב למחוק את הרישום הפלילי?

רישום פלילי, יכול למנוע מאנשים רבים, למצוא עבודה למשל במקומות ציבוריים, קבלת תקבולים מהמדינה וכן, אדם שיש עליו רישום פלילי, אינו יכול להוציא רישיון לנשק או להיות ערב על קרוב משפחה או חבר. גם תעודת יושר, לא ניתן לקבל למי שיש כנגדו רישום פלילי. למעשה, מדובר על כתם שירדוף את מי שיש נגדו רישום פלילי למשך כל חייו.

מתי רישום פלילי מתיישן?

כאשר העבירה הפלילית מתיישנת, כך גם הרישום הפלילי מתיישן. ישנן כמה תקופות להתיישנות של עבירה. למשל, אם העונש שהוטל על אדם, לא עברה שנת מאסר אחת, העבירה תתיישן בתוך תקופת המאסר ובתוספת של 7 שנים. אם העונש שהוטל על נאשם, לא עולה על 5 שנות מאסר, העבירה תתיישן בתוך תקופת המאסר בתוספת כפל התקופה – כלומר 10 שנים.. במידה ולא הוטל עונש מאסר, העבירה תתיישן בתוך 7 שנים.

מתי נמחק הרישום הפלילי?

לפי סעיף  16 לחוק המרשם הפלילי, מחיקת רישום פלילי, קובע כי, 10 שנים לאחר שהתיישנה העבירה והיא תימחק ממרשם הפלילי, כאילו מעולם לא הופיעה. יש לציין בנוסף, כי אין להגיש מרשם פלילי לביהמ"ש, בגין עבירה שכבר נמחקה. 

באילו דרכים ניתן יהיה למחוק רישום פלילי?

כל אדם שסבור או מעוניין לדעת, אם קיים נגדו רישום פלילי, יוכל לעיין בגיליון הרישום הפלילי שלו בתחנת המשטרה הקרובה אל ביתו.  גם עורך דין פלילי, יוכל לבדוק אם קיים רישום פלילי למרשו וכן, את תקינות המרשם, וזאת בכדי למנוע סיבוכים לא נעימים בעתיד. במידה וקיים רישום פלילי, מדובר על הליך ארוך שיכלול גם פנייה לבג"צ. גם פנייה למחלקת חנינות יכולה לסייע במחיקת הרישום הפלילי, כאשר הבקשה חייבת להתבצע באמצעות עורך דין פלילי, אשר ינסח בקשה מנומקת ומקצועית. 

האם לפי החוק החדש רישום פלילי נמחק אוטומטית לאחר 5 שנים?

בשנת 2008 בחודש ספטמבר, קיים תיקון לחוק. תיקון זה הוא לגבי תיקים משטרתיים שהוסרו מחוסר עניין לציבור או חוסר ראיות והם עוסקים בעבירות מסוג עוון, יימחקו מהגיליון הפלילי של מי שנרשם נגדו רישום פלילי. הרישום יימחק באופן אוטומטי, כעבור 5 שנים מיום האירוע.

מה נחשב כרישום פלילי?

הרשעה או פסק דין ללא הרשעה, ייחשבו כרישום פלילי. תיק משטרה סגור והכוונה היא לתיק אשר נסגר ע"י המשטרה מבלי שהוגש כתב אישום או שהוגש כתב אישום, אך הוא נמחק בהסכמה, נחשב לרישום משטרתי. יש לציין, כי ישנן משמעויות שונות בין ריום משטרתי לבין רישום פלילי.

או השאיר/י פניה לקבלת שיחה חוזרת:

שירותים נוספים

עוד בנושא מחיקת רישום פלילי

סגירת תיק פלילי במשטרה

סגירת תיק פלילי במשטרה

סגירת תיק במשטרה אם עברתם חקירה במשטרה בחשד לביצוע עבירה פלילית, הרי שאחד מן הדברים שמתרחשים הוא פתיחת תיק פלילי.  על-פי חוק, ניתן לסגור תיק פלילי

קרא/י עוד >>

מהו רישום פלילי?

הסתבכתם עם רשויות אכיפת החוק? עתה קיים אודותיכם רישום פלילי במשטרה. רישום שכזה עלול להשפיע במגוון רחב של תחומים החל מגיוס לצבא, דרך קבלה למקומות

קרא/י עוד >>
מחיקת עבר פלילי

מחיקת עבר פלילי

אף אדם, אינו מעוניין כי ילווה אותו רישום פלילי, אשר עשוי לפגוע בו במהלך חייו, בהיבטים החברתיים, בקבלה  לעבודה ועוד. קיים תהליך בחוק הנקרא מחיקת 

קרא/י עוד >>
מחיקת הרשעה פלילית

מחיקת הרשעה פלילית

רישום פלילי, פוגע בדימוי עצמי ושמו הטוב של כל אדם, כמו כן,לא ניתן לנהל אורח חיים תקין, לעסוק בתחום שדורש עבר פלילי נקי. ישנן כמה

קרא/י עוד >>
התיישנות רישום פלילי

התיישנות רישום פלילי

הרישום הפלילי ואזרח בישראל, מוסדר בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים התשמ"א 1981. באותו החוק נמצאים גם הכללים שלהתיישנות רישום פלילי וכן מחיקת הרישום הפלילי. בחוק

קרא/י עוד >>
התיישנות רישום פלילי

איך מוחקים רישום פלילי?

ישנם אנשים רבים, אשר אינם יכולים להתקבל למקומות עבודה, להוציא ויזה וכל זה בגלל שיש להם רישום פלילי במשטרה. זו הסיבה כי עליהם לפעול במטרה

קרא/י עוד >>