עו"ד ייצוג קטינים ונוער

ייצוג בעבירות קטינים ונוער, עו"ד איזבל פוקס ואזנה

הילד זומן לחקירה או חלילה נעצר מפני מעורבות באירוע אשר הוגדר כאירוע פלילי, הדבר המידי אשר יש לעשותו הוא להיוועץ בעו"ד פלילי אשר יוכל לתת לכם ההורים מענה וההסבר כיצד לנהוג וזאת כדי להימנע מטעויות קרדינליות העלולות לפגוע בעתיד ילדיכם.  

המחוקק הסדיר עולמם הפלילי של הקטינים והנוער בשני חוקים עיקריים, האחד חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך – 1960 והשני, חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א – 1971.

על אף הממשק הקיים בעולמם הפלילי של ה"בגירים" וה"קטינים", המחוקק ומערכת המשפט מתייחסים בשונה לקטינים מאשר לבגירים וזאת ממספר סיבות, העיקריות שבהן, הרצון לחוויה מותאמת גיל בהליכי חקירה ומשפט לקטינים רכים בשנים, בנוסף, שיקולי שיקום הקטין והרצון להחזירו למעגל החברה הנורמטיבי היינו בעל ערך גבוה.

אודות עורכת דין איזבל פוקס ואזנה

או השאירו פניה:

חשיבות ליווי עו"ד לייצוג פלילי לקטינים

חשיבות רבה נודעת לליווי חשוד קטין והוריו ע"י עו"ד פלילי וזאת כבר החל מהשלבים המוקדמים של החקירה או אף טרם לכן, בסמוך למועד קרות האירוע עצמו.

המשקל לליווי עו"ד הנו רב וגדול ממספר סיבות, העיקריות שבהן, יכולת התיווך בין עולם החוק ומשפט לבין הקטין והוריו, מזעור נזקים עד לכדי ניסיון לסגירת תיק ללא רישום פלילי, טיפול מותנה ובהמשך הדגשת החשיבות בבית משפט לנוער לשיקום הקטין במסגרת ייעודית על פני מאסר בפועל.

נוסף על כך, הגנה ושמירה על זכויות הקטין כך לדוגמה, שעות החקירה אשר בהן מותר לחקור הקטין.

ככלל, קטין שטרם מלאו לו 14 ניתן לחקור עד השעה 20:00 בלילה לעומת קטין אשר מלאו לו 14 אותו ניתן לחוקר עד השעה 22:00 בלילה וכל זאת בכפוף לסייגים הקבועים בחוק, המשמעות, עמידה על זכות זו מאפשרת זמן להתארגנות ולחשיבה אסטרטגית וכמובן מנוחה עבור הקטין.

דוגמה נוספת, הימצאות ההורה בחדר החקירה (בכפוף לסייגים), חקירה בשפה אשר מובנת לקטין, עמידה על זכויות אלו מאפשרת ביטחון לקטין, הבנה של ההליך והידיעה שיש מי ששומר מגן ומלווה אותו במעמד  הכל כך לא  פשוט עבורו ועבור משפחתו.

משרדנו עוסק בייצוג חשודים ונאשמים קטינים בבתי משפט לנוער אשר נחשדו או הואשמו בין היתר בעבירות אלימות, סמים, מין, ונדליזם וכיו"ב.

עו"ד איזבל פוקס ואזנה

לייעוץ מידי 24/7 >>>

072-3974572​

ליצירת קשר 24/7 עם עו"ד פלילי חייגו: 072-3974572

השאירו פניה: