עדות שקר – הסנקציות הפליליות

עדות שקר – הסנקציות הפליליות
עורכת דין איזבל פוקס ואזנה

תוכן עניינים

כאשר מגדירים את המושג עדות במשפט הפלילי, מדובר על אמירה שנעשתה בכתב או בעל פה לשם ראיה תחת שבועה ע"י נאשם בהליך פלילי, כאשר עדות זו, עשויה לכלול אף חוות דעת או תרגומים של מתרגם שעליו לתרגם עדות בהליך משפטי על מנת להגיע לאמת. 

כאשר מדובר על עדות שקר, זוהי עבירה המוזכרת בסעיף 237(א) לחוק העונשין וזו לשונה: 

"המעיד בהליך שיפוטי ביודעין, עדות כוזבת בדבר מהותי לגבי השאלה הנדונה באותו הליך, הרי זוהי עדות שקר ודינו מאסר 7 שנים. עשה כן בעד טובת הנאה, דינו מאסר 9 שנים". 

למעשה, באופן כללי, מתן עדות שקר, מהווה איסור אשר תקף הן להליכים פליליים והן להליכים אזרחיים. התוצאה של מתן עדות תחת שקר היא שביהמ"ש עשוי להכריע באופן מוטעה ולכן, זהו שיבוש של הליכי המשפט.

ישנם עוד איסורים אשר עוסקים בפגיעה בהליכי בית המשפט ובסדריהם כאשר גם עבירות אלה, נחשבות לעבירות פליליות אשר גם עבירות אלה, קשורות למתן עדות שקרית כגון: בידוי ראיות, עדויות סותרות וכן, העלמת ראיות. העונש על שיבוש הליכי משפט באמצעות סיכול של הזמנת עד או כל העלמת ראיות מכל סןג החשובות למשפט הינו 3 שנות מאסר.

האם אמירות פרשניות נחשבות כעדות שקר?

יש לציין, כי אמירות פרשניות אינן נחשבות כמתן עדות בשקר, היות ובמקרים רבים עדים אומרים דברים שאינם מדווחים שלא במכוון. אנשים אלה, עשויים להאמין באמונות תמימות אבל שגויות בדבר עובדות שונות, או שהזיכרון שלהם לגבי האירוע לא היה מדויק. 

איסור בדבר עדות שקר, חלה גם על מי שהעיד באמצעות תצהיר בכתב.  יש לדעת בנוסף, כי אדם אשר מוסר עדות בפני ל מיני רשויות כגון בית המשפט אשר דן באשמות פליליות, בית דין משמעתי, שוטר או מול וועדת חקירה, כאשר עדויותיו היו סותרות ועושה זאת מתוך כוונה להטעות, דינו הוא מאסר של 5 שנים. מי שזומן להעיד או למסור ראיה בהליך שיפוטי ומסרב לעשות כן, דינו שנתיים מאסר.

מה קורה כאשר עד מטעה בדבריו אך הוא מאמין באמיתות עדותו?

יש לדעת כי עד, עשוי להטעות בדבריו אבל הרבה עדים מאמינים כי אמירותיהם נכונו. במקרה זה, ביהמ"ש לא יראה בעדים אלה כמי שמסרו עדות שקר. 

הכוונה היא, שישנה הבחנה בין אמירה שקרית אשר נאמרת בכוונה תחילה מצד העד, לבין פרשנותם של עדים שעשויה אמנם להיות לא נכונה או שהיא אינה מספיק מדויקת אבל כאשר ברור לביהמ"ש כי אין מדובר בשקר מצד העדים.

האם משקל של שבועת שקר מהוה השלמה לאיסור מסירת עדות שקר?

גם שבועת שקר, כאשר השבועה נעשתה ביודעין ואפילו במכוון, דינו של אדם שנשבע תחת שקר הוא 3 שנות מאסר. 

למעשה מדובר על השלמה של עדות שקר. תפקידו של עו"ד פלילי מנוסה הוא לחשוף את שקריו של העד, תחת שאלות קשות והטחת עדותו השקרית מול גרסתו של הנאשם. ביהמ"ש יבחין באילו חלקים של העדויות הם שקריים ואלו עדויות יש בהן מן האמת. 

התייעצו עמנו

לקבלת מידע נוסף ניתן להשאיר פניה באתרנו או ליצור עמנו קשר טלפוני 24/7.