הגשת תביעה בסיוע עו"ד

הגשת תביעה בסיוע עו"ד
עורכת דין איזבל פוקס ואזנה

תוכן עניינים

רובן המכריע של התביעות האזרחיות המוגשות בבתי המשפט הישראלי נסובות סביב דרישה לפיצוי כספי. בין אם מדובר על דיני חברות, קניין רוחני, נזיקין או לשון הרע, בסופו של דבר, מדובר בדיני ממונות והשאלה הגדולה שסביבה ייסוב הדיון הוא האם חייב הנתבע בתשלום פיצויים ומה יהיה הסכום שישולם. על פניו, ניתן להגיש כל סוג תביעה אזרחית אל בית המשפט בישראלי בייצוג עצמי וללא כל סיוע של עו"ד המשמש כבא כוחו. עם זאת, ישנם מקרים בהם גם בתביעות בסכומים נמוכים, מומלץ וחשוב שניעזר בשירותו של עו"ד שילווה אותנו בכל תהליך התביעה ואפילו אם אינו מורשה להיות נוכח בבית המשפט (כמו למשל בתביעות קטנות), בכל מקרה יהיה זכאי לסייע לך בתהליך התביעה מחוץ לכותלי בית המשפט. על מנת להתכונן להליך המורכב שעשוי להימשך זמן רב, אלו השלבים שנעבור בדרך לתביעת הפיצויים.

איסוף הנתונים לבניית התיק

בשלב זה, מנסה עורך הדין לרקום את התרחשות העניינים כפי שזו מתפרשת בחוויית חייו של הלקוח, היינו, התובע. מדובר במיומנות של ממש הדורשת הקשבה מעמיקה ותשומת לב רבה לפרטים הקטנים, שייתכן שנעדרים גם מתפיסתו של התובע עצמו. שימת לב זו לפרטים תאפשר לבא כוחך להיערך באופן יעיל לטיעוני ההגנה ולכל חולשה שזו עשויה למצוא בטיעוניו של התובע. עורך דין מקצועי ומיומן יסייע לך להתמקד בעובדות המקרה ה"יבשות" במקום להתמקד בתחושת הפגיעה ובאמוציות אשר אין בהן ערך משפטי על מנת לקבוע האם קיימת כאן עילה מבוססת לתביעה וללמוד את העובדות לאשורן בצורה מדויקת יותר.

הגשת התביעה לבית המשפט

לאחר שהתבסס התיק והגענו למסקנה ברורה כי קיימת עילה לתביעה שישנו סיכוי משמעותי לזכות בה, הגיע הרגע להגשת התביעה. את כתב התביעה ואת כל החומרים הכתובים התומכים בו יש להגיש יחד עם טפסי התביעה הנדרשים על ידי בית המשפט ותשלום אגרה ששיעורה על פי סכום התביעה והערכאה בה מוגשת התביעה.

הגשת כתב תשובה

לאחר הגשת כתב התביעה, תמסור ההגנה כתב תביעה תוך 15 ימים. גם במידה ולא תמסור ההגנה כתב התביעה, ייחשב הדבר כאילו דחו את טענות התביעה.

דיון קדם משפט

דיון זה מיועד על מנת להציג את עיקרי הדברים בתיק, יוצגו השאלות העומדות על הפרק בתביעה זו וזוהי גם ההזדמנות של נציגי התביעה וההגנה לזהות לאיזה כיוון נוטה לשון המאזניים בתיק. ברוב המקרים, ילחצו השופטים כבר בשלב זה על הצדדים לפנות לגישור או להגיע להסדר פשרה על מנת לייעל את ניהול התיק ולחסוך זמן יקר לבית המשפט.

דיון הוכחות

השלב אותו רובנו מכירים מהדרמות המשפטיות.

במידה ותהליך הגישור לא צלח או לא נערך על ידי הצדדים. יתחיל הדיון גופא בחומר התביעה. לאחר שהוגשו כל התצהירים והסתיימו כל הדיונים המקדמיים, יתחילו עורכי הדין לשטוח את טיעוניהם ולחקור את העדים. בסיום דיון ההוכחות, יוגשו תצהירי סיכום ולאחר מכן, יספק השופט את פסק דינו.