מהו הסדר טיעון במשפט הפלילי? והאם זה כדאי?

מהו הסדר טיעון במשפט הפלילי? והאם זה כדאי?
עורכת דין איזבל פוקס ואזנה

תוכן עניינים

בבתי המשפט המחוזיים, רוב ההליכים הפליליים אשר מסתיימים בהרשעה, נסגרים באמצעות הסדרי טיעון. 

מסגרת זו של הסדר טיעון, הנאשם מודה בעובדות המוזכרות בכתב האישום, כשבתמורה, הוא זוכה להקלה ביחס לתוצאות של ההליך הפלילי אשר מתנהל כנגדו. ישנם שמכירים את המוסג "עסקת טיעון", כאשר מדובר למעשה בחלופה להמשך הניהול של המשפט הפלילי, אשר גולל הסדר בין הנאשם שהואשם בפלילים ובין רשויות התביעה. ביהמ"ש ישקול אם להקל על הנאשם, באמצעות וויתור של חלק מסעיפי האישום, כאשר התביעה בתמורה, תסכים להקלה זו ותתקן  את כתב האישום, תוכל להמיר אישומים חמורים בכאלה שיהיו קלים יותר.

לפי דו"ח הפרקליטות, מדינת ישראל משתמשת בהסדרי טיעון באופן נרחב, כך שלפי הסטטיסטיקה, כ- 82% מההליכים הפליליים אשר הסתיימו בהרשעת הנאשמים, אם מלאה או אם חלקית, נסגרו באמצעות הסדר טיעון בין הנאשם לתביעה. יש לציין, כי בכל שלב של ההליך הפלילי, ניתן יהיה להגיע להסדר הטיעון, למשל כבר בהגשת כתב האישום, עוה"ד שמייצג את הנאשם, יוכל לבקש הסדר זה, מול התביעה. מדובר על נושא די מרכב אשר יש לבצע התייעצות מעמיקה עם עו"ד פלילי, כאשר ישנם יתרונות וחסרונות בבקשה של הסדר הטיעון.

וויתור של זכויות הנאשם במסגרת הסדר טיעון במשפט פלילי

באופן המעשי, הסדר טיעון ידרוש מהנאשם לוותר על זכויות היסוד שלו, למשל חיסיון מהפללה עצמית. על עוה"ד המייצג את הנאשם במשפט הפלילי, להכיר פסקי דין תקדימיים, הסדרי טיעון קודמים וטענות שונות הנתמכות בעמדת מרשו. קיים חסרון נוסף במסגרתם של הסדרי טיעון, כגון מצב אשר בו הנאשם, וויתר על זכותו לניהול ההליך ולכן, לפי הסדר זה, הנאשם יכול היה לצאת זכאי מהמשפט וללא ענישה.

קיים חשש ידוע במסגרת של הסדר טיעון, כגון הודאות שווא של נאשם , אשר לא היה לו כל יד ורגל בביצוע עבירה פלילית. למעשה הסדר זה, מצד אחד מיטיב עם הנאשם, אבל לא אחת, נאשמים, היו מוכנים ליטול על עצמם את ההסכמה להסדר זה, בכדי לקבל עונש מידתי, אשר יגרום לסיום מהיר של ההליך שבוצע כנגדם  גם אם הסדר זה יהיה על עבירות פליליות שלא בוצעו ע"י הנאשמים.

היתרונות של הסדר טיעון

למרות שישנם חסרונות, קיימים גם יתרונות בכל הנוגע אל הסדר טיעון. למשל, כאשר מדובר על חיסכון רב בזמן ועלויות משפט, שכ"ט עו"ד ועוד.  יש להתייעץ עם עו"ד פלילי, אשר יוכל לשקול, אם הסדר זה, עשוי להיות יעיל, אך רק במקרה שמדובר על נאשמים, אשר ביצעו את העבירות הפליליות המיוחסות להם, כאשר ישנה הקלה בעונש, כגון טווח ענישה מצומצם. 

ההליך בדבר הסדר הטיעון מצריך להביא את ההסדר לידיעת בית המשפט לפני תחילת הדיון. ביהמ"ש הוא זה שינחה על פי הפסיקה לקבל את ההסכמים ואף לכבד אותם, אלא אם כן ביהמ"ש , לאחר קריאת ההסדר על כל סעיפיו, יחליט כי ההסדר  אינו הגיוני, אינו מידתי או אינו סביר לפי העובדות שכתובות בכתב האישום. במקרה זה, ביהמ"ש יסטה מההסכם, כאשר הוא ינמק בכתב על מנת שניתן יהיה לעמוד בביקורת הערעור. 

סוגים של הסדרי טיעון

ישנם שלושה סוגים של הסדרי טיעון. הראשון הוא הסדר סגור, כאשר נציגי התביעה ונציגי ההגנה, מחליטים למחוק חלק מהעבירות הפליליות שמיוחסות לנאשם. יש לציין, כי בהסדר סגור, נציגי התביעה ונציגי ההגנה, אינם יכולים להציג טיעונים לעונש לאחר שהוכרע הדין. הסדר פתוח עונשו של הנאשם, לא כלול בהסכמות שהתקבלו בין הצדדים. הסדר זה, יכלול את הודאתו של הנאשם רק בחלק מהעבירות הפליליות המיוחסות לו, כאשר מדובר על העבירות הקלות יותר. 

כאשר מושג הסדר פתוח, כל צד יטען את טיעוניו, לאחר הכרעת הדין בדבר העונש הראוי והשופט, הוא זה אשר יכריע בדבר גזר הדין וזאת, לפי שיקול דעתו. הסדר  תחום, הינו הסדר שכלול בו מתחם ענישה ראוי, אשר סוכם בין הצדדים מראש. אם במידה וביהמ"ש יקבל הסדר טיעון זה, ביהמ"ש יקבע את העונש הראוי, לפי נסיבות המקרה, לפי טענות הצדדים וכן, בהתאם למתחם הענישה שסוכם בין התביעה לבין ההגנה. 

התייעצו עמנו

לקבלת מידע נוסף ניתן להשאיר פניה באתרנו או ליצור עמנו קשר טלפוני 24/7.