מהן עבירות מע״מ וכיצד ניתן להימנע מהן?

מהן עבירות מע״מ וכיצד ניתן להימנע מהן?
עורכת דין איזבל פוקס ואזנה

תוכן עניינים

עבירות מע"מ הן עבירות פליליות חמורות, המבוצעות בניגוד להוראות חוק מס ערך מוסף, תשל"ו – 1975 והתקנות שהוצאו מכוחו. ישנו מגוון של עבירות מע"מ, בדרגות חומרה משתנות, ביניהן אי העברת המס, אי ביצוע תיאום מס, דיווח כוזב, זיוף חשבוניות, העלמת מיסים ועוד.

רשויות המס והאכיפה במדינת ישראל נוקטות במדיניות נוקשה כלפי עברייני מס ומטילות על המבצעים עונשים כבדים כגון קנסות כספיים גבוהים, קנסות מנהליים, עבודות שירות ועונשי מאסר בפועל. זאת, לאור הנזק העצום שנגרם לכספי המדינה לכלל הציבור ועל מנת למגר את התופעה ולהרתיע בעלי עסקים, חברות ועוסקים עצמאיים מביצוע עבירות מע"מ.

עבירות מע"מ – כללי

סעיף 2 לחוק מע"מ קובע כי "על עסקה בישראל ועל יבוא טובין יוטל מס ערך מוסף בשיעור אחד ממחיר העסקה או הטובין, כפי שקבע שר האוצר בצו לאחר התייעצות עם ועדת הכספים של הכנסת". נכון להיום, שיעור המע"מ הינו 17% משווי העסקה, אותו נדרשים עוסקים מורשים ובעלי חברות לשלם ישירות לרשויות מס הכנסה מדי חודש או חודשיים, בהתאם לסוג העוסק.

עם זאת, המחוקק מעניק פטורים מתשלום מע"מ לעוסק פטור, למעט לגבי עסקה של מכירת מקרקעין, במקרה של השכרת נכס למגורים עד 25 שנים (מלבד בתי מלון), יבוא ויצוא של יהלומים ואבנים יקרות ועוד.
סוגי העבירות והעונשים

את עבירות המע"מ ניתן לחלק לשני סוגים עיקריים:

עבירות טכניות: מדובר על עבירות של התנהלות אסורה, אשר בוצעו בלי כוונה פלילית ונחשבות כקלות יותר. כך לדוגמה, אי דיווח במועד, אי תשלום הסכום הדרוש, אי ניכוי מס במקור, אי ניהול פנקסי חשבונות ועוד. הענישה על ביצוע עבירות מע"מ טכניות יכולה להיות הטלת קנסות כספיים או מנהליים, מאסר על תנאי, עבודות לתועלת הציבור ולהסתכן במאסר בפועל למשך שנה.

עבירות מהותיות: כוללות עבירות חמורות, שנעשו מתוך מטרה להתחמק מתשלום מע"מ, למשל השמטת הכנסות, אי תשלום חובות מע"מ, העברת דיווח כוזב לרשויות, הוצאת חשבוניות פיקטיביות, סיוע בביצוע עבירת מס ועוד. במקרים אלה, עונשים כבדים יותר וכוללים קנסות כספיים גבוהים תקופת מאסר של 5 עד 7 שנים.

כיצד חשוב להתנהל?

בעלי עסקים וחברות המעוניינים להימנע מביצוע של עבירות מע"מ, המוביל לזימון לחקירה ברשויות המס ופתיחה בהליכים פליליים, נדרשים להתנהל בצורה חשבונאית תקינה, לפי הוראות החוק, להקפיד על העברת דיווחים בזמן, תשלום דוחות תקופתיים, תשלום חובות מע"מ וכדומה.