עבירות פליליות בדיני עבודה

עבירות פליליות בדיני עבודה
עורכת דין איזבל פוקס ואזנה

תוכן עניינים

בכל הנוגע לדיני עבודה, הרי שמרביתנו נוהגים, ובצדק, לשייכם למשפט האזרחי. ועם זאת, בעבירות חמורות, אנו יכולים לראות כיצד פעולה שעוברת על החוק בהיבט דיני העבודה הופכת במהרה לחקירה פלילית אשר עלולה להסתיים בענישה חמורה.

מהם חוקי דיני עבודה?

בעולם המודרני, כל מדינה מסדירה את נושא התעסוקה עם שורה של חוקים שמטרתם היא לקבע הליכים פרוצדורליים אשר ישמרו הן על העובד והן על המעביד. תחת התחיקות הקיימו בדיני העבודה ניתן למצוא התייחסויות להיבטים של תעסוקת בני נוער ועד בוגרים, תעסוקה המתייחסת באופן פרטני למגדרים, שעות עבודה, קביעת זמני מנוחה, שכר מינימום ועוד.

מעבר על מרבית התחיקות הללו אכן משתייך לתחום הדין האזרחי, ואין בו כל צורך בעורך דין פלילי כי אם בשירותיו של עורך דין דיני עבודה.

אם כך, נשאלת השאלה היכן עובר הקו שמפריד בין עבירה אזרחית לזו הפלילית בהיבט דיני העבודה.

איסור פלילי ועד לעבירה פלילית

דיני העבודה בהיבט הפלילי חולשים על שורה של עבירות אשר יכולות להביא עמן סנקציות פליליות. בין היתר ניתן להדגים זאת על עבירות משמעותיות בהעסקת נוער או פגיעה בטוהר המידות.
ועם זאת, ישנם היבטים אשר אינם משתמעים לשני פנים, ושיכולים להביא עמם את גיבושם של הליכים פליליים לרבות גניבה של עובד מן המעסיק או ביצוע עבירה ובה פגע העובד במעסיק פיזית. גם איום אשר החל להתהוות כתוצאה ממאורע שהתרחש במקום העבודה, הרי שניתן למצוא בו היבט פלילי, וזאת בהתאם לנסיבות המקרה והדברים שנאמרו.

התייחסות שוויונית

מדינת ישראל רואה בחומרה את הפרתה של הזכות לשוויון, ועבירה שכזו אף היא יכולה לגרור עמה נקיטת צעדים מתוך ההיבט הפלילי.

התייחסות שוויונית יכולה להתבטא החל מאי שמירה על זכויותיהם של עובדים זרים ועד לפגיעה באופן ממוקד בנשים. בנושא זה, חשוב לציין גם את החוק למניעת הטרדה מינית אשר בהחלט עלול לגרור עמו היבטים פליליים, וזאת בכסות התחיקות של דיני העבודה.

פנו לייעוץ משפטי

מיוחסים כנגדכם חשדות בדיני עבודה עם היבטים פליליים? דעו כי עבירות פליליות עלולות לגרור עמן ענישה כבדה ולהשפיע באופן ניכר על עתידו הקרוב והרחוק של החשוד.

במקרה שבו אתם רואים כי מתהווה כנגדכם הליך פלילי שנובע מעבירה שבוצע בדיני עבודה, מוטב להיוועץ עם עורך דין אשר יסייע בהתוויית האסטרטגיה המשפטית הנדרשת. לקבל מידע נוסף ותיאום פגישת ייעוץ ראשונית, השאירו פניה באתר.