עורך דין יישוב סכסוכים

עורך דין יישוב סכסוכים
עורכת דין איזבל פוקס ואזנה

תוכן עניינים

אין ספק שעדיף לפתור סכסוכים באמצעות משא ומתן. יחד עם זאת, תמיד יהיו מחלוקות ואירועים שבהם הצדדים לא יוכלו להגיע להסכם ויזדקקו לאדם שלישי, שלא מעורב בסכסוך, שיעזור להם להגיע לפתרון שיהיה מקובל על שניהם.

הדרך הנפוצה ביותר ליישב סכסוכים היא באמצעות התדיינות משפטים. יש מקרים שבהם בחירה זו היא אכן הטובה ביותר. יחד עם זאת, יש אפשרויות אחרות שעשויות להתאים יותר למקרה שלכם, תלוי בצרכים ובאינטרסים של שני הצדדים.

עורך דין ליישוב סכסוכים יכול לפעול בכמה שטחים:

– לייצג את אחד הצדדים בבית המשפט
– לשמש כבורר או כמגשר בין שני הצדדים המסוכסכים

אפשרויות ליישוב סכסוכים

– דיון משפטי

כל מחלוקת הקשורה לעסקים תוכלו לפתור בבית המשפט, במידת הצורך. הזכות לפנות לבית המשפט קבועה בחוקי המדינה.
לעתים קרובות, סוג ההליך השיפוטי שיינקט במקרה של סכסוך, נקבע כבר בחוזה שחתמו ביניהם הצדדים. אם לא, החוק מספק תשובות לגבי בתי המשפט שיתאימו להתמודדות עם סוג המחלוקת.

יישוב המחלוקת בסיוע בית המשפט עשוי להיות הדרך הטובה עבורכם במקרים כגון:

o שני הצדדים ממוקמים באותה מדינה, מדברים באותה שפה וחולקים את אותו רקע תרבותי.
o חשוב לכם שעלות התביעה לא תהיה גבוהה מדי.
o האפשרויות לערער על פסק הדין יסייעו להגעה לפתרון מהיר.
o מערכת היחסים העסקית היא קטנה עד בינונית, וכנראה שהתביעות ההדדיות לא יהיו גדולות מדי.
o אופי מערכת היחסים העסקית בין הצדדים, נפוצה למדי בסביבה הכלכלית שלנו.

– בוררות מחוץ לבית המשפט

אם זכותו של בית המשפט להכריע במחלוקות נקבעה על פי חוק, הסמכות של הבורר מגיעה מעצם הסכמתם של שני הצדדים.

פסק הדין של הבורר מתחיל כפסק ביניים, ורק לאחר שיסיים לבדוק את כל הטענות והמסמכים, הוא יפסוק את פסק הדין הסופי.
מומלץ לשקול בזהירות את הסכם הבוררות, ולבדוק:

o באיזה סוג של מוסד בוררות לבחור?
o באיזה מקום ובאיזו שפה צריכה הבוררות להתקיים?
o כמה בוררים צריכים לפתור את המחלוקת?
פנייה לבוררות, היא האפשרות הטובה ביותר אם:
o אחד הצדדים ממוקם מחוץ למדינה.
o הצדדים מעוניינים להגיע להחלטה מהירה.
o הבורר אמור להיות בעל הבנה טובה בנושאים הקשורים למערכות יחסים כלכליות.

כמו ההתדיינות בבתי המשפט, כך גם ההתדיינות בהליך של בוררות לא מאפשרת לצדדים לסגת, לוותר על ההליך שנמצא בעיצומו ולהחזיר את הדיון לבית המשפט.

– גישור

במקרה של סכסוך, רשאים הצדדים להסכים ליישב את המחלוקת ביניהם באמצעות מגשר. במקרה של הליך גישור, כל אחד מהצדדים יכול להתחרט בכל רגע, ולסגת מההסכמה שלו לגישור.
המגשר הוא אדם שפועל ללא משוא פנים תוך שהוא מנסה לזהות את הצרכים של שני הצדדים ולעזור להם להגיע להסכמה, בתוצאת win win שמבטיחה ששני הצדדים יצאו מורווחים. אם הגישור נכשל, הצדדים יכולים לפנות לבית המשפט או לבוררות.