קבלת דבר במרמה

קבלת דבר במרמה
עורכת דין איזבל פוקס ואזנה

תוכן עניינים

מדריך עבירת קבלת דבר במרמה – עבירה פלילית חמורה בעלת השלכות ענישה גבוהות

לפי ההגדרה, מרמה היא טענת עובדה בעניין שבעבר ,הווה או בעתיד, הנטענת בעל פה או בכתב או בהתנהגות עצמה של האדם. ומי שטוען למרמה, יודע כי אין מדובר באמת או שהוא אינו מאמין שזו אמת. אבל מה לגבי עבירת קבלת דבר במרמה? כאשר מדובר על קשר נסיבתי כתוצאה ממרמה, כאשר המרמה משמשת סיבה לקבלת דבר. 

המבחן שיש לנקוט בו הוא מבחן של "אילו לא" התנאי הוא כי אילו לא המצג לא היה מקבל המרמה את מבוקש.  המרכיב הנסיבתי בעבירה מסוג המרמה הוא הדבר, אשר מגדר בצורה נרחבת בחוק העונשין.

מהו דבר החוק?

החוק בדבר קבלת דבר במרמה מוזכר בסעיף 415 לחוק העונשין התשל"ז 1977 וזה לשון סעיף זה: "המקבל דבר מה במרמה, דינו מאסר שלוש שנים, ואם נעברה העבירה בנסיבות מחמירות, דינו מאסר חמש שנים".  הדבר יכול להיות מקרקעין, מיטלטלין, זכות וטבת הנאה ועוד. למעשה, עבירה זו בצורתה הבסיסית, היא עבירה מסוג עוון, אך כאשר היא מגיעה בשילוב של נסיבות מחמירות היא מגיע לידי פשע. על מנת לגבש עבירה שיש בה  קבלת דבר מה במרמה, לא מספיק להוכיח כי נטענה עובדתית שקרית, כי אם יש להוכיח פגיעה בצד שלישי. פגיעה מסוג זה, מתבטאת בהוצאה של זכות, אשר הייתה של ו/או בבעלות של אותו צד שלישי, כאשר היא לא הייתה מתרחש לו ידע את דבר השקר.

אילו סוג של עבירות קבלת דבר במרמה ניתן למנות?

ישנן עבירות הנמנות על קבלת דבר במרמה אשר ניתן לתת דוגמאות להן. למשל:

  • קבלה של מקרקעין או נדל"ן ו/או מיטלטלין במסגרת של וזה מסחרי שיש בו מצג כוזב
  • קבלה למקום עבודה לפי מצג או ראיות כוזבות
  • רישומים כוזבים במסמכים של תאגיד או חברה
  • פרסום של נתונים שקריים לצורך קבלת נכסים בלתי מוחשיים כמו למשל, מוניטין, תפקיד, תואר, אמון וכדומה.

יש לציין, כי  עבירת קבלת דבר במרמה קבועות בסימן ו' לחוק העונשין, כאשר הכותרת היא "עבירות מרמה סחיטה ועושק". המשותף למשפחת עברות מסוג זה הוא, השימוש במרמה או תחבולות אשר עומדות בבסיס העבירה למטרת השגת דבר בעל ערך לעובר על העבירה. למעשה, עבירה זו, עומדת בסתירה לזכותו הבסיסית של אדם לחופש הרצון, הבחירה והפעולה. אם נחשדתם בעבירות אלה, יש לפנות במהרה למשרד של עורך דין פלילי אשר מתמחה בתחום ספציפי זה.

עבירה שעשויה להסתיים בעונשי מאסר משמעותיים

בגלל שמדובר במעשה פלילי חמור, כאשר גם ההשלכות עליה הן חמורות, יש לפנות לעו"ד פלילי כבר מיום קבלת כתב האישום. יש לשים לב כי כשאר אתם מוזמנים לחקירה בגין עבירה זו, יש להתייעץ עם עוה"ד הפלילי , היות והכנה לחקירה והייעוץ, יכולים לשנות את פני הדברים. זוהי עבירה שלא קל להוכיח משום שהיא מצריכה יסוד נפשי של מודעות והוכחה בדבר התנהגות שיש בה רמייה.

התייעצו עמנו

לייעוץ משפטי פלילי השאירו פניה באתרנו או צרו עמנו קשר טלפוני 24/7.