קשירת קשר לביצוע עבירה

קשירת קשר לביצוע עבירה
עורכת דין איזבל פוקס ואזנה

תוכן עניינים

בהרבה עבירות פליליות, כאשר מדובר על מעוולים בצוותא, עבירה זו נקראת גם קשירת קשר לביצוע עבירה. 

מדובר בחבורה או כמה אנשים שרצונם המשותף הוא להוציא לפועל עבירה פלילית, כאשר הכוונה היא להשלים את העבירה. עבירה זו, מוזכרת בסעיף 499 לחוק העונשין  התשל"ז 1977. לחוק סעיפים וזה לשונם:

א. הקושר קשר עם אדם לעשות פשע או עוון, או לעשות במקום שמחוץ לישראל, מעשה שהוא בגדר פשע או עוון, אילו נעשה בישראל, דינו – 

  1. אם העבירה היא פשע – דינו מאסר 7 שנים או העונש שנקבע לפי העבירה, הכול לפי העונש הקל יותר.
  2. אם העבירה היא עוון – מאסר של שנתיים או העונש שנקבע לאותה העבירה, הכול לפי העונש הקל יותר.

ב. הקושר קשר יישא באחריות פלילית, גם על עבירה שלשמה נקשר הקשר, או שהיא נעברה לשם קידום מטרה, רק אם היה צד לעשייתה לפי סימן ב' לפרק ה'.

היסוד הנפשי והעובדתי ביצירת קשר לביצוע עבירה

יש לדעת, כי קשירת קשר לביצוע עבירה, תלויה ביסוד הנפשי והיסוד העובדתי. כאשר מדובר על היסוד העובדתי, יש להוכיח, כי התקיימה התקשרות כלשהי אם אדם אחד או יותר, כאשר כולם, מעוניינים לבצע עבירה מסוג עוון או פשע. למשל באמצעות מפגש פיזי, או שיחה טלפונית, כאשר השותפים מביעים את כוונותיהם לביצוע העירה הפלילית.

יש להבחין ביו אמירות סתמיות שאין בהן כוונה פלילית אמיתית, לבין התקשרות מתוך כוונה להשלים את העבירה. 

בכדי להאשים נאשם בעבירת קשירת קשר במטרה לבצע עבירה פלילית, יש להוכיח את ההתקיימות של היסוד העובדתי. הכוונה היא שהתביעה צריכה להוכיח, כי הייתה התקשרות מוקדמת בין הצדדים באיזו שהיא דרך, כאשר מההתקשרות, ניתן ללמוד על הכוונה והרצון המשותף לבצע את העבירה הפלילית.

מה אומר תיקון 39 לחוק העונשין?

יש לציין, כי תיקון 39 לחוק העונשין, גרם לשינוי מהותי, לגבי קשירת קשר לביצוע עבירה. לפי תיקון זה לחוק, כל מי מהנאשמים שהיה אחראי על העבירה הפלילית שבוצעה,, אשר נועדה לקדם את ביצוע העבירה הפלילית המקורית, דהיינו, גם במידה והנאשם קשר קשר לביצוע העבירה הראשית ולא סייע באף מעשה על מנת לקיים אותה, ואף לא לקח חלק בעבירה, ניתן יהיה להרשיע אותו בכל זאת, בעבירות אלה. למעשה, בחוק העונשין, קיימת הבחנה בין ביצוע העבירה בפועל, לבין שלב ההכנה לפני שהעבירה יצאה לפועל. בשלב הזה, ישנה בעיה להעניש את מי שהכין את ביצוע העבירה, במידה התכנון לא יצא לפועל.

בסעיף 500 לחוק העונשין, קיים פירוט של מטרות, שלשמן נקשר הקשר. הדין של מי שיורשע  יהיה מאסר של שנתיים ימים בפועל.  יש לציין, כי זה לא בהכרח שכל הקושרים יפעלו פיזית יחד, ישנם מקרים שמתכנן העבירה, אף אינו מכיר את הקושרים הנוספים. על מנת להוכיח את היסוד הנפשי של קשירת קשר לביצוע עבירה יש להוכיח כאמור את היסוד הנפשי שבעבירה. מדובר בעבירה מיוחדת בדיני העונשין, היות ומדובר כבר על שלב לפני ביצוע העבירה, כאשר הכוונה היא להכנת ביצוע העבירה.  במידה והואשמתם בקשירת קשר של ביצוע עבירה פלילית, יש לפנות מיד לעו"ד פלילי, כבר כאשר אתם בחקירה המשטרתית. 

האם קיימת אבחנה מסוימת או הקלה בעונש לגבי השותפים השונים?

 ביהמ"ש יבחן את רמות האשם בין השותפים השונים. למשל: דינו של מבצע בצוותא, דינו של מסייע לעבירה,, דינו של המשדל ודינו של מבצע באמצעות אחר. למשל משדל לביצוע עבירה, עונשו יהיה כבד, כמו המתכנן של העבירה הפלילית ואפילו יותר מכך. בכל מקרה, סיוע של עו"ד פלילי הבקיא במקרים אלה, היא הכרחית. יש לפנות במידי לעו"ד פלילי שנון ונחרץ, אשר הוא בעל ידע וניסיון רב שנים.  

התייעצו עמנו

להתייעצות עם משרדנו, ניתן להשאיר פניה באתר או ליצור קשר טלפוני 24/7.