בית משפט קהילתי

בית משפט קהילתי
עורכת דין איזבל פוקס ואזנה

תוכן עניינים

מהו בית משפט קהילתי?

בשנים האחרונות החל לפעול פילוט במערכת בתי המשפט שנקרא "בית משפט קהילתי".

מדובר בפיילוט אשר תפקידו לסייע לנאשמים רצדיביסטים, זאת אומרת נאשמים אשר מבצעים עבירות באופן חוזר, שלהם רקע ברור לביצוע העבירות, זאת אומרת, התמכרות, מצב סוציו אוקונומי והקשרים חברתיים כאלו או אחרים.

מטרת הפיילוט, מעט בשונה מהליכים רגילים, הוא לשים את הדגש על השיקום של הנאשם, ולאו דווקא למהר להכניסו למאסר מתוך סורג ובריח כפי שנהוג לחשוב במשפט הפלילי וזאת מתוך חשיבה כי שיקום וליווי וטיפול מקיף דווקא יסייע לצמצום החזרתיות לעבירה.

ההליך מתקיים בבית המשפט הרגיל, אולם הדיון עצמו הוא לחלוטין לא רגיל. בדיון עצמו מצוי הנאשם במרכז, מצויים קציני מבחן אשר מלווים את הנאשמים ומציגים את התרשמותם בתהליך, ומצויה התביעה והסניגוריה באותו המתרס, עם אינטרס ומשותף וברור- ככל שהנאשם ישתף פעולה ויירתם להליך- יעתרו הצדדים לסיים את ההליך בענישה ללא רכיב מאסר בפועל, על אף שבמקרים רבים וזהים אחרים, בבית משפט רגיל, ייתכן ואותו נאשם יהיה צפוי לעונש מאסר בפועל משמעותי.

במקום הזה לא עוד יריבות בין הסניגוריה לבין התביעה, כשהנאשם מצוי בצד והסניגור מבצע עבורו את המלאכה המשפטית, אלא כאן, במקום הזה, הנאשם נמצא במרכז, בית המשפט פונה אליו באופן בלתי אמצעי ומשוחח אותו אודות התקדמות ההליך.

תכנית השיקום הינה אינטנסיבית ונותנת מענה לכל צרכיו של הנאשם, בין עם על ידי טיפול קבוצתי, טיפול פרטני, חיבור לרשויות בהנגשת זכויות בסיסיות, ביטוח, רפואת שיניים וכו'.