ביטול תיק פלילי באמצעות עורך דין

ביטול תיק פלילי באמצעות עורך דין
עורכת דין איזבל פוקס ואזנה

תוכן עניינים

אנשים שנפתח נגדם תיק פלילי, כאשר אפילו ריצו את עונשם (כאשר הורשעו בעבירה המיוחסת להם) ויצאו לחופשי, או שנענשו או נקנסו, שנים לאחר מכן, עדיין הם מופיעים ברישום הפלילי. למעשה, רישומים פליליים הם מידע שנמצא במאגר שלמשטרת ישראל והוא נשמר גם מי שההליך הפלילי נגדם עדיין תלוי ועומד, וגם נגד מי שנחקר כבר כחשוד והתיק נסגר. יש לציין, כי על פי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים תשמ"א- 1981,משטרת ישראל מנהלת רישום בדבר הליכים פליליים כאשר ישנם שני מאגרי מידע נפרדים:

  • מרשם פלילי –  מאגר זה, כולל רישום על הרשעות ועונשים שקבע ביהמ"ש בגין עבירות מסוג פשעים ועוונות, צווי מבחן, צווי שירות לתועלת הציבור (של"צ), גם אם הם ניתנו ללא הרשעה וכדומה.
  • רישום משטרתי –  מאגר זה במשטרת ישראל, כולל את הרישומים הפנימיים בדבר משפט וחקירות התלויות ועומדות, כאשר יש להמתין לבירור דין, תיקי חקירה אשר נסגרו בגין חוסר ראיות או בעילה של חוסר עניין לציבור או כפי שמוגדר היום: " נסיבות העניין לא מתאימות להעמדה לדין". ברישום המשטרתי, יפורטו  החשדות שבגינם נחקר החשוד, את התאריך בו נסגר התיק ועילת הסגירה.

מהו למעשה רישום פלילי ולמה הוא מתייחס?

רישום פלילי, הוא פלט שמונפק ממחשבי המשטרה, כאשר קיים תיעוד לעברו הפלילי של אזרח. תיק פלילי, מהווה רועץ לקבלת אדם לעבודה במוסדות יוקרתיים, או תנאי סף לקבלה לתחומי עיסוק הנחשקים על אנשים רבים. יש לציין, כי אפילו חקירה פשוטה במשטרה, עשויה להסתיים בתיעוד,אשר עשוי להשפיע על עתידם של רבים. ההמלצה של עורכי דין פליליים, היא להגיש ביטול תיק פלילי. 

אם מדובר על תיקים שכבר נסגרו, ולא הייתה בהם העמדה לדין הדרך הטובה ביותר היא לבקש שינוי לעילת הסגירה של תיק החקירה לעילה של חוסר אשמה. יש לציין כי ביטול התיק הפלילי, מותנה בזמן אשר חלף מיום האירוע בנושא החקירה, בכמות הרישומים של אותו אדם במאגר המידע הפלילי, במהות העבירה שיוחסה לו ומידת חומרתן. 

התיישנות של תיקים פליליים לבגירים

על פי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים תשמ"א-1981,תקופת ההתיישנות של תיקים פליליים לגבי בגירים, סעיף 19(א)(1) תהיה כדלקמן: "הורשע אדם שניתנה לגביו החלטה, המהווה פרט רישום פלילי,לא הוטל עליו עונש מאסר ואין לו פרט רישום פלילי נוסף, התיק יתיישן בתום 4 שנים, אך אם מדובר בהרשעה על עבירת מין או אלימות כהדגרתה בחוק זכויות נפגעי עבירה התשס"א-2001, בעבירה לפי בסעיף 65(ג) לחוק השיפוט הצבאי, או בעבירה לפי פקודת הסמים, המסוכנים (נוסח חדש) התשל"ג-1973 – 5 שנים. 

אם אדם הורשע וניתנה לגביו החלטה המהווה פרט רישום פלילי,לא הוטל עליו עונש מאסר ויש לו פרט פלילי  נוסף, ההתיישנות תהיה לאחר 7 שנים. אם הורשע אדם והוטל עליו עונש מאסר למעלה מ-5 שנים, התיק יתיישן תוך 10 שנים +תקופת המאסר שריצה.

מדוע מומלץ להסתייע בעורך דין לביטול תיק פלילי מהמרשם?

על מנת להצליח בהליך ביטול תיק פלילי עליכם להסתייע בעורך דין פלילי, אשר עוסק בתחום שנים וכזה, שהצליח לבטל תיקים פליליים. עוד דרך שתבטל את התיק הפלילי, היא באמצעות בקשת חנינה מנשיא המדינה. גם כאן, יש להיעזר עם עו"ד פלילי,  אשר ינסח את הבקשה כראוי ובאופן מקצועי , מה שיגביר את הסיכוי למחיקת התיק וכן, חיסכון בזמן יקר בהגשת בקשות שאינן מתאימות. 

עוה"ד שיטפל בכל הנושא של ביטול תיק פלילי, יצרף חוות דעת חשובות, סיבות ביצוע העבירה,נסיבות משפחתיות או אישיות, שירות צבאי, תרומה לחברה ועוד.