עבירות חטיפה ורף הענישה החמור

עבירות חטיפה ורף הענישה החמור
עורכת דין איזבל פוקס ואזנה

תוכן עניינים

עבירת חטיפה מופיעה בסעיף 369 לחוק העונשין תשל"ז 1977 וזה לשונו: 

"הכופה אדם בכוח ובאיומים או מפתהו באמצעי תרמית ללכת מן המקום שהוא נמצא בו, הרי זו חטיפה ודינו מאסר עשר שנים." 

התביעה חייבת להוכיח כי מדובר על יסוד נפשי כגון מחשבה או רצון ברמה מסוימת המשתנה מעבירה לעבירה וכן יסוד עובדתי  שעל התביעה להוכיח את העובדות. ישנן הגדרות לגבי עבירות חטיפה כאשר אדם, או כל גורם אחר, יכולים לחטוף אדם אחר. לדוגמא: אדם או קבוצת אנשים כופים על אדם אחר בכוח, באיומים, בהונאה או בתרמית, לעזוב את המקום שבו הוא נמצא ואז אותה הקבוצה, או אותו אדם, מעבירים את הנחטף למקום אחר, כך שמקרה זה נחשב בהחלט לחטיפה.

עבירות חטיפה הן עבירות פליליות חמורות

יש לציין כי מחוקק רואה את עבירות חטיפה כעבירות חמורות מאוד מבחינת מערכת האכיפה והמשפט, לכן רף הענישה בגין עבירות אלה עשוי להגיע למאסר בפועל של 10 שנים ויותר. 

למשל, אם נוספו עבירות פליליות חמורות נוספות,  העונש יהיה כבד יותר. על מנת להרשיע אדם בחטיפה, על התביעה להוכיח, כי מעשה החטיפה בוצי מתוך כוונה ברורה לחטוף אדם ואכן מהבחינה העובדתית החטיפה אכן בוצעה. ישנם סוגים שונים של חטיפה כגון:

1. חטיפת ילד

כאשר אחד ההורים מבריח את הילד או את ילדיו מחוץ למדינת ישראל שבה מתגורר הקטין או הקטינים, ללא ידיעתו של ההורה השני או האפוטרופוס החוקי, תוך הפרת המשמורת החוקית על הקטין. יש לציין כי אמנת האג היא אמנה שעליה חתומה מדינת ישראל, כך שבהתאם לנסיבות, עבירה זו היא גם עבירת חטיפה ממשמורת או עברה של גניבת קטין.

2. הוצאה לחו"ל

כמו עבירת החטיפה הכללית, מדובר כאן על עבירות חטיפה של הוצאת החטוף מחוץ לגבולות המדינה, בדגש על הוצאה לחו"ל ללא הסכמתו של הקורבן.  

3. חטיפה לצורך כליאה

יש לציין, כ עבירה זו רף הענישה עליה הוא של עד 20 שנות מאסר בפועל, היות ומדובר על אמצעים אלימים ושלילת זכויות חירות יסוד.

4. חטיפה לצורך סחיטה או רצח

אחד מהסוגים החמורים של  עבירות חטיפה אם החטיפה התבצעה למטרת סחיטה של מקורבי הנחטף או הנחטף עצמו, או למטרת רצח הנחטף או הנחטפת . למעשה, גם אם בסוף המקרה לא בוצע רצח או סחיטה כי אם כוונה ברורה לכך.

5. חטיפה למטרת סחר בבני אדם

כאשר החטיפה היא למטרת ניצול פיזי של הקורבן, כאשר מדובר למשל על סחר בנשים לטובת זנות או תעשיית המין, עבדות ודוגמאות קשות אחרות של סחר בבני אדם, בישראל ומחו"ל לישראל.

6. חטיפה למטרת גרימת חבלה חמורה

כאשר חוטפים אדם כדי לגרום לו חבלה חמורה, כפי שמוגדר בחוק, גם בעבירות אלימות וחמורות אלה, רף הענישה הוא 20 שנות מאסר בפועל.

7. הסתרת חטוף

במכלול של עבירות חטיפה קיימת התייחסות לא דווקא למי שביצע את החטיפה בפועל, כי אם לגורמים שסייעו להסתיר את החטוף ו/או לכלוא אותו, גם אם מדובר על סיוע לחטיפה בלבד, רף הענישה במקרה זה, עומד על 20 שנות מאסר בפועל.

נחשדתם או הואשמתם בחטיפה? – מה עושים?

לאחר שהבנתם את חומרתן של עבירות חטיפה והעונש הכבד שמוטל על מבצעי עבירות אלה, מדובר על אחד התחומים המורכבים במשפט הפלילי, היות וזהו נושא רגיש וקשה בדין הפלילי בכלל. 

גם אם מדובר על עבירת חטיפה בתוך המשפחה ואחת כמה וכמה, כאשר מדובר על חטיפות בעלות רקע אלים יותר, החשיבות של ליווי עו"ד פלילי המתמחה בתחום זה היא מכרעת. יש ליצור קשר מיד עם עו"ד פלילי שהוא מתמחה בתיקי חטיפה בארץ ובחו"ל.