עבירת החזקת נשק והעונשים שניתנים בגין עבירה זו

עבירת החזקת נשק והעונשים שניתנים בגין עבירה זו
עורכת דין איזבל פוקס ואזנה

תוכן עניינים

בתי המשפט על פי המחוקק, עושים אבחנה בין החזקת נשק, לבין עבירת החזקת נשק שלא כדין ובין סחר בנשק. מדובר על עונש כבד, גם למי שלא היה לו עבר פלילי, אך מצד שני אדם ללא עבר פלילי יופחת עונשו, בהתאם לעוצמת הקושי הראיתי. יש לציין בנוסף, כי ככל שהעבר הפלילי של הנאשם בעבירה זו הינו כבד יותר ביהמ"ש העליון, רואה בעבירות של החזקת נשק שלא כחוק, עבירה חמורה ופגיע באינטרס הציבורי ולכן הוא נותן עונשים כבדים על הנאשמים בעבירה זו. בגלל שתופעה זו של החזקת נשק שלא כדין רק התעצמה, כך שהוא פועל בצמצום מידי של תופעה מדאיגה זו.

למעשה, מטרת החוק בכל הקשור אל עבירת החזקת נשק הוא, למגר את הפוטנציאל הקטלני למוות והרס של בני אדם, לרבות אזרחים תמימים וחפים מפשע. מלבד זאת, לחוק זה, קיימת מטרה נוספת שהיא מניעת החזקת נשק ע"י אנשים שאינם מיומנים בירי, אינם מורשים ואינם מכירים את כללי שימוש בנשק חם ואינם מורשים לשאת או להשתמש בנשק. המחוקק, מטרתו העיקרית בחוק זה היא להרתיע עבריינים באמצעות עונשי מאסר בפועל מלבצע עבירות אלה.

כיצד חוק העונשין מגדיר את המושג נשק?

חוק העונשין, מגדיר נשק באופן הבא:

  • כלי אשר מסוגל לירות קליע, פגז, פצצה וכיו"ב,אשר בכוחם להמית אדם וכולל חלק,אביזר ותחמושת של כלי כזה.
  • כלי אשר מסוגל לפלוט חומר, אשר נועד להזיק או לפגוע באדם, לרבות חלק,אביזר ותחמושת לכלי כאמור ולרבות מכל או אשר מסוגל להכיל חומר כאמור ולמעט מכל גז מדמיע כהגדרתו בחוק כלי הירייה תש"ט – 1949.
  • תחמושת, פצצה רימון או כל חפץ  נפיץ אחר שבכוחם להמית אדם או להזיק לו, לרבות חלק של אחד מאלה.

הסעיף בדיני עונשין העוסק בעבירות החזקת נשק שלא כדין

סעיף 144 לחוק העונשין עוסק בעבירות נשק וזה לשונו: 

"החזקת חלקי נשק, אבזר או תחמושת (כגון כדורים ויתר אביזרי תחמושת) הינה עבירה מסוג עוון והעונש הקבוע בגינה בחוק הוא 3 שנות מאסר." 

כמו כן, ישנם סעיפים קטנים בחוק זה, הקשורות אף הן אל עבירת החזקת נשק  כגון: רכישה או החזקת נשק ללא רשות, כך שהעונש בחוק הוא עד 10 שנות מאסר. גם נשיאה או הובלה של חלקי נשק או תחמושת, העונש הוא עד 3 שנות מאסר ייצוא וייבוא, סחר או כל עסקה אחרת בנשק הכוללת העברה של נשק מיד ליד, אם בתמורה או אם בחינם ללא רשות, העונש הוא עד 15 שנות מאסר. 

אם נעשתה מכירת נשק באמצעות גורם מוסמך ומורשה כגון חנות לכלי נשק, על עבירה זו, העונש הוא עד 15 שנות מאסר. במידה והמוכר סבר אם בגין בדיקה רשלנית מצדו,  כי הקונה הוא בעל רישיון לנשק, העונש על מכירת הנשק היא עד 3 שנות מאסר.

יש לציין, כי עונשים על החזקת נשק, לא יחולו על מי שעבר עבירה זו, היות ולא שילם אגרה לחידוש רישיון לנשק, או שלא חודשה תעודת הרשאתו לשאת נשק, גם אם לא הייתה מניעה לחידוש רישיון הנשק.

החשיבות המכרעת של עו"ד פלילי בעבירת החזקת נשק שלא כדין

קיימת חשיבות מכרעת לעו"ד פלילי המנוסה בעבירות כגון עבירת החזקת נשק שלא כדין. 

עוה"ד שמייצג בתיק, לומד את חומר החקירה וידע למצוא את הקשיים הראיתים  במידה וישנם, כך שהוא יוכל לנהל מו"מ מול התביעה, על מנת לנסות להגיע להסדר טיעון, אשר יקל על הנאשם ויילחם למען זכויותיו בביהמ"ש. 

לעיתים, בעבירות נשק, המדינה דורשת להשיג חוות דעת, אך ישנם מצבים שחוות הדעת הינה פגומה, או שקיימת מחלוקת, אם אכן מדובר בנשק ורק עו"ד פלילי מומחה, יוכל להתמודד מול מצבים מסוג זה. קיימת בנוסף, חשיבות רבה להצגת הטיעונים של עוה"ד הפלילי מול הפרקליטות או התביעה המשטרתית וכן, בפני ביהמ"ש, מה שיביא בהקלה על עונשו של הנאשם בעבירת נשק.