עבירת הימורים בלתי חוקיים

עבירת הימורים בלתי חוקיים
עורכת דין איזבל פוקס ואזנה

תוכן עניינים

משחקים אסורים וכן, עבירת הימורים בלתי חוקיים,מוזכרים בפרק ח' סימן י"ב בחוק העונשין,אשר קובע איסור פלילי על קיומם של משחקים אסורים, הגרלות והימורים בלתי מאושרים וזה לשון סעיף  225 בחוק: 

"המארגן או עורך משחק אסור, הגרלה או הימור, דינו – מאסר שלוש שנים או כפל קנס האמור בסעיף 61(א)(4)". 

כמו כן, סעיף נוסף בחוק העונשין שהוא סעיף 226 כאשר הסעיף מתייחס למשחק אסור וזה לשון הסעיף:

"המשחק משחק אסור, דינו מאסר שנה אחת, או קנס האמור בסעיף 61(א)(4)." סעיף ההגדרות בסימן זה בחוק, מגדיר "משחק אסור", "הגרלה","הימור" וכן "מקום משחקים אסורים".

ההגדרות של הימורים בלתי חוקיים בחוק העונשין

לפי ההגדרות הללו, אפשר ללמוד כי הבסיס לקיומה של עבירת הימורים בלתי חוקיים, מדובר על רווח כספי אשר מושג כתוצאה מנקיטת פעולה של משחק/הגרלה/ ארגון משחק והזכייה בהם, אינה תלוית יכולת הבנה, או ידע מיוחד כי אם מזל בלבד.

ישנם חוקים נוספים האוסרים השתתפות בעריכת משחקים אסורים או הגרלות (יש להבדיל מארגון שלהם כאן מדובר על השתתפות בעריכת המשחקים ולא על היות מבצע העבירה הרוח המארגנת והיוצרת) וכן, ניהול מקום הימורים או השכרת נכס בידיעה כי הוא נשכר לטובת עריכת משחקים אסורים או הגרלות אסורות. החוק קובע חזקות לסוג עבירות מעין אלה, כל עוד  לא הוסתרו ע"י החשוד או הנאשם בביצוען וכך קובע סעיף 233 לחוק העונשין: 

  1. "הנמצא במקום משחקים אסורים,והיה לקצין משטרה יסוד להניח שמשחקים בו משחקים אסורים אותה שעה, רואים אותו כאילו הוא משחק בו משחק אסור, כל עוד לא הוכיח שנמצא במקום למטרה אחרת בלבד.
  2. "רואים משחק בקלפים, בקוביות או במכונות משחק כבמשחק שבו עשוי אדם לזכות בכסף, בשווה כסף או בטובת הנאה, כל עוד לא הוכח ההיפך."
  3. "רואים חצרים כמקום שרגילים לערוך בהם משחקים אסורים "
     (א) "אם נערך בהם משחק אסור לפחות שתי פעמים תוך 6 חודשים שקדמו לביצוע העבירה בידי הנאשם, כל עוד לא הוכח ההיפך ואין נפקא מינה לגבי הנאשם בהחזקתם, אם החזיק בהם כל תקופה זו ואם מקצתה"

    (ב) "אם שימשו מועדון למשחקים בקלפים ונערך בהם משחק אסור לפחות פעם אחת תוך 6 חודשים שקדמו לביצוע העבירה בידי הנאשם".

נטל ההוכחה בגין עבירת הימורים בלתי חוקיים

בנושא עבירת הימורים בלתי חוקיים יש להוכיח את נטל אשמתו של אדם אשר עבר על עבירה זו,כך שנטל ההוכחה, יהיה על החשוד או הנאשם כאשר הוא יצטרך להוכיח את חפותו. 

לרוב, מדובר על עבודה קשה מצדו של הנאשם, להוכיח את חפותו, כך שיש להסתייע  בייצוג של עו"ד פלילי הבקיא בעבירה ספציפית זו של הימורים בלתי חוקיים. חוץ מעונשי המאסר והקנסות הקבועים בחוק העונשין, למי שהורשע בביצוע עבירות הימורים בלתי חוקיים, קובע החוק סנקציות נוספות כגון החרמה וחילוט במקרה של הרשעה, של ציוד ומכשור אשר נחשד כי בוצעו באמצעותם עבירות לפי סימן י"ב בחוק העונשין וכן, החרמה וחילוט (לאחר שהנאשם הורשע בדין) של כספים שנתפסים ונחשד כי מקורם הוא נשוא העבירה של הימורים לא חוקיים.

העונשים הקבועים בחוק למי שנאשם בעבירת המורים בלתי חוקיים

על פי חוק העונשין מי שלוקח חלק במשחק המוגדר כאסור, יכול למצוא עצמו במעצר של עד שנה ומי שהורשע בארגון של הימורים בלתי חוקיים, העונש המקסימאלי בחוק הוא 3 שנות מאסר.

בשני המקרים קיים סיכוי לקנס כספי שיכול להיות גבוה עד 450,000 ש"ח  אם מדובר על מקום שהופעל למטרת הימורים או הגרלות, למרות שישנם מקרים אשר בהם הקנס הוא במקביל למאסר בפועל. ההמלצה של עו"ד פלילי הוא, ברגע שנעצרתם או הוזמנתם לחקירה במשטרה, יש להתייעץ במידי עם עו"ד על מנת שינחה אתכם בחקירה וכן, ייצג אתכם בהמשך.