מחיקת רישום פלילי לקטין

מחיקת רישום פלילי לקטין
עורכת דין איזבל פוקס ואזנה

תוכן עניינים

לפי החוק בישראל, הרשעה של אדם שהואשם בפלילים, נמחקת כעבור 10 שנים מתום תקופת ההתיישנות, אבל אם מדובר על מחיקת רישום פלילי לקטין, ההשלכה היא קריטית על עתיד הקטין, אשר אמור להתגייס לצה"ל וכן, לגבי עבודות עתידיות, לימודים למקצועות החופשיים ועוד. אם מדובר על קטין, אשר ביצע עבירה לפני הגיעו לגיל 16 שנים, מחיקת הרישום הפלילי תהיה בתום 3 שנים, אך במקרים אחרים, בתום 5 שנים כאשר זה תלוי בסוג העבירה שביצע הקטין. במידה והליך פלילי של קטין, לא הסתיים בהרשעה, תקופת המחיקה של הרישום הפלילי,תחל ביום בו ניתנה החלטה בבית המשפט וללא כל תקופת התיישנות.

לא על עבירה שבוצעה ע"י קטין תגרור רישום פלילי

יש לדעת, כי לא כל עבירה  שבוצעה ע"י קטין תגרור רישום פלילי. לפי סעיף 24 לחוק הנוער 1971, לבית המשפט לנוער, יוגש תסקיר באמצעות קצין מבחן לנוער, כך שהוא יורה לטפל בקטין לפי אחת הדרכים לפי סעיף 26 לחוק, כך שביהמ"ש לנוער יחליט אם להרשיע את הקטין, או שימנע מהרשעה. 

למעשה, מחיקת  רישום פלילי לקטין, מהווה אינטרס ציבורי, על מנת לשקם את הנוער ולמנוע מהם לא להידרדר לעולם הפשע. למעשה, שיקום נוער מובנת היטב למדינה ולכן, תקופת ההתיישנות של עבירה שביצע קטין, היא קצרה הרבה יותר, מאשר תקופת התיישנות אצל בגיר.

מה קורה לנער שמתגייס לצבא ויש לו רישום פלילי?

קיים הבדל מהותי, בין רישום פלילי, לבין רישום משטרתי. הרישום הפלילי, הואזה שהורשע אגם, לאחר שהתנהלה כנגדו חקירה והוגד כנגדו כתב אישום בתיק, הנאשם הגן על עצמו בביהמ"ש ובסופו של דבר, החליט ביהמ"ש להרשיע אותו, כך שרישום פלילי,כולל הרשעות בלבד. לעומת זאת,הרישום המשטרתי הוא זה, אשר מתיר למשטרה, לנהל מעקב ורישום לצרכיה, וזאת במקביל למרשם הפלילי. זו הסיבה, כי המשטרה רשאית לנהל את המידע אשר נוגע לתיקי החקירה, כאשר טרם התקבלה בהם החלטה, או לחלופין, תיקים אשר נסגרו מחוסר ראיות או חוסר עניין לציבור,כך שהרישום המשטרתי, הוא תיעוד של תיקי חקירה שמבצעת משטרת ישראל.

מחיקת הרישום הפלילי באמצעות הגשת בקשת חנינה לנשיא המדינה

ההשפעות המכריעות  יותר ל רישום פלילי לנוער, היא בעת הגיוס לצה"ל. הצבא מקבל מידע מהמשטרה לכל מי שמתגייס לשירות צבאי סדיר. צה"ל בוחן בקפידה לפי חומרת העבירה, אם בשימוש ברכב ללא רישיון, עבירות מין ועבירות סמים. הצבא יבקש הערכות נפשיות וישנן וועדות מיוחדות שיקבעו את כשירות נער שיש לו תיק פלילי או רישום פלילי במשטרה. 

יש לציין, כי אם קטין שמתגייס לצה"ל לא הורשע והתגייס לצה"ל, סיים שירות צבאי מלא, ניתן יהיה לפנות ע"י הצבא בבקשת מחיקת רישום פלילי לקטין, לאחר 5 שנים ולא לאחר 10 שנים. יש לציין, כי החדשות הטובות, שתקופת ההתיישנות של תיקים פליליים או מרשם פלילי בקרב קטינים, הוא קצר יותר ועו"ד פלילי  יוכל לסייע במחיקת הרישום הפלילי.

או השאיר/י פניה לקבלת שיחה חוזרת:

באילו דרכים ניתן למחוק רישום פלילי של קטין?

ישנן מספר דרכים שניתן לבצע באמצעותן רישום פלילי לקטין. כאמור יש להתייחס לסוג העבירה, כמות הרישומים הפליליים, תקופת הזמן שחלף מביצוע העבירה וכדומה. למשל, עבירות בתיקים שכבר נסגרו שאין בהם פשע, תימחקנה באופן אוטומטי לאחר 5 שנים,למעט, אם הוחלט אחרת באגף החקירות והמודיעין. 

הרישום הפלילי נשאר במרשם הפלילי, כך שאפילו אם הוחלט על סגירת תיק מחוסר ראיות, והוחלט שלא להגיש כתב אישום,רק אם יוחלט על סגירת התיק בגלל אי תביעת הקטין לא יהיה רישום פלילי, אך אם יוחלט כי הקטין אשם בעבירות שמיוחסות לו הרישום הפלילי  יופיע במשטרת ישראל ואז, ישנן השלכות חמורות בדבר עתידו.

הגשת בקשת חנינה מנשיא המדינה למחיקת רישום פלילי לקטין

אם ילדכם, הואשם או שיש לו רישום פלילי, הדרך הנכונה ביותר, היא לפנות לעורך דין פלילי שיסייע לכם למחוק את הרישום הפלילי. הדרך הנכונה ביותר, היא להגיש בקשת חנינה לנשיא המדינה, כאשר הוא ינסח אותה באופן מקצועי ויוסיף מסמכים לבקשה. 

עוה"ד ינמק את הסיבות למחיקת הרישום הפלילי ואת מצבו של הקטין. היא המדינה, נוטה להתחשב במצבם של קטינים שהסתבכו בפלילים ולכן, רק עו"ד שמיומן בהגשת בקשות למחיקת רישום פלילי לקטינים, יוכלו להצליח במשימה זו, שהיא די מורכבת.