מעצר קטין
עורכת דין איזבל פוקס ואזנה

תוכן עניינים

עורך דין מעצר קטינים

מעצרו של קטין מתייחס לנערים ונערות שגילם נע בין 12 ל-18 שנים. 

לשאלה המובנית מאליה באשר להתייחסות לילד או ילדה מתחת לגיל 12 להם מיוחסות עבירות פליליות, אציין כי הם אינם חבים באחריות פלילית, ובמקרה הזה החוק מתייחס לכך באופן שונה, וכל שכן איננו תקף בביצוע מעצר.

הימצאות קטין במעצר - אופציה אחרונה

החזקתם של קטינים במעצר היא איננה עניין שבשגרה. למעשה, המחוקק עשה מאמצים כבירים, כל זאת כדי להימנע מתרחיש שכזה, וכדי לאפשר לקטין, ככל הניתן, לשקם את מצבו ולפלס את הדרך אל עבר עתיד טוב יותר.

עם זאת, המציאות היא איננה שחור ולבן, ולעתים כאשר כל החלופות האחרות נבחנו, אכן מוחלט להחזיק את הקטין במעצר. 

להלן שני התרחישים היחידים שבהם יוחלט על מעצר:

  • כאשר עולה החשש שמא הקטין מהווה סכנה ממשית עבור עצמו
  • כאשר עולה החשש שמא הקטין עלול יהיה להוות סכנה עבור הציבור

בכל מקרה אחר, אנו נפגוש בהימנעות מוחלטת מטעם בית המשפט באשר להוראה להחזיק את הקטין תחת מעצר.

מקום לפרשנות: נשאלת השאלה מתי הקטין מהווה סכנה, ואם קבלת ההחלטה הזו היא מוצדקת או לא. במסגרתו של ייצוג הקטין על-ידי עו"ד פלילי, ייבחנו הנסיבות ובאם יימצא מקום לפרשנות או הקלה מסוימת, הרי שנפעל בהתאם.

תנאי החזקתו של קטין במעצר

כפי שניתן להבין, מעצר קטין הוא איננו הליך רגיל ושגרתי, וכן אם הוא אכן מתבצע, הרי שהמחוקק קבע שורה של תקנות שנועדו להגן עליו ככל הניתן.

התנאי הבסיסי בכל הנוגע לביצוע המעצר בפועל הוא גילו של הקטין. באם מדובר בקטין שיגלו הינו מתחת ל-14, הרי שמערכת אכיפת החוק נדרשת להבאתו לדיון, לא יאוחר מ-12 שעות מרגע החזקתו. 

זכרו שמתחת לגיל 12, אין כל אחריות פלילית, וההליך המתבצע הינו שונה, לכך אתייחס במאמר נפרד.

כאשר מדובר בקטין שגילו הינו מעל 14, הרי שמשך הזמן בו גורמי השיטור מוכרחים להביאו בפני דיון הוא 24 שעות לכל היותר.

חשוב לציין: תנאי החזקתו של הקטין במעצר יהיו עם קטינים נוספים. מטבע הדברים ולאור הסכנות הרבות ופערי הגילאים, לא יבוצע ערבוב בין עצורים בגילאים בגיים 

משך המעצר ואפשרות להארכה

על-פי חוקף פרק הזמן המקסימלי שבו ניתן להחזיק קטין במעצר בטרם הגשת כתב האישום, לא יעלה על 10 ימים לכל היותר.

ועם זאת, גורמי השיטור יכולים להגיש בקשה להארכת מעצר, וזאת אם אכן ישנן נסיבות המצדיקות, על-פיהם, את הדבר. בדומה להליכים מקבילים מהענף המשפטי הפלילי, הדבר תלוי בהחלטתו של שופט.

באשר למשך הארכת המעצר, המגבלה היא עד חצי שנה עד תום ההליכים, אולם מערכת המשפט תיטה לבחון את האפשרות לקצרה ככל הניתן.

במסגרת ייצוג על-ידי עורך דין מומחה לעבריינות נוער, יפעל העו"ד כדי לקצר את משך שהותו של הקטין במעצר ככל הניתן.

ביקורים

לכל אורך תקופת המעצר, הקטין זכאי לביקורים של בני משפחה. 

מערכת החוק מגבילה את הביקורים אך ורק לבני משפחה שמחזיקים בקרבה של דרגה ראשונה.

באם מדובר בדרגה שנייה או בנסיבות שונות, הרי שהדבר יצריך את התערבותו של עורך דין, ללא כל ערובה שאכן הבקשה תתקבל.

בתוך יממה בלבד לאחר שהקטין נכנס למעצר, הוא מחזיק בזכאות מלאה לקבלת מפגש עם עו"ס.

מיקום ביצוע המעצר

גם כאן המחוקק קבע שורה של מגבלות שנועדו להגן על הקטינים ולהבטיח שיקום נכון יותר.

מעצרו של קטין מוכרח להתבצע במהלך היום בלבד, והוא איננו מתקיים בשעות הלילה.

אין לבצע כל מעצר כאשר הקטין מצוי בתוך בית ספר או כל מסגרת חינוכית באשר היא. אם וכאשר המעצר נדרש עקב נסיבות חמורות, הרי שגורמי אכיפת החוק נדרשים לקבלת אישור בנושא. פרט שכזה ייבדק על-ידי עורך דין במקרה הצורך לאחר ביצוע המעבר.

על הוריו או קרובי משפחתו של הקטין אשר אחראים עליו באופן ישיר, לקבל הודעה על כך באופן מידי וללא דיחוי.

ייעוץ מידי עם עורך דין פלילי מומחה

איזבל פוקס ואזנה, עו"ד פלילי מנוסה בטיפול הליכים פליליים עם נוער וילדים.

מעצרו של קטין הוא איננו עניין של מה בכך, ומדובר בחוויה קשה ומאתגרת עבור הילד או הילדה והן עבור קרובי המשפחה.

מומלץ לשכור את שירותיו של עורך דין שילווה את הדיונים כבר מן השלב הראשוני, ואשר ילווה את כלל ההליך הפלילי, באם ומתקיים כזה כנגדו או נגדה.

עשוי לעניין אתכם: