כתב אישום בעבירות מין – מה עלולות להיות ההשלכות?

כתב אישום בעבירות מין - מה עלולות להיות ההשלכות?
עורכת דין איזבל פוקס ואזנה

תוכן עניינים

עבירות מין נתפסות חמורות לא רק ע"י ביהמ"ש, כי אם בעיני הציבור. זהו אות קלון, נגד מי שהוגש נגדו כתב אישום בעבירות מין. ישנן הגבלות רבות מלבד אות הקלון שיסבול ממנה הנאשם לשנים רבות. כל עבריין מין שהורשע בעבירה פלילית של תקיפה מינית, או כל עבירה בעלת אופי מיני-פלילי אחר, יסבול מחוסר תעסוקה, פיקוח צמוד של יחידת צור, שהיא היחידה אשר שולחת פיקוח למוד לעברייני המין שהורשעו, לאחר שחרורם מהכלא לאחר שריצו את עונשם.

מלבד הפיקוח, יחולו על עברייני מין הגבלות קשות, אשר פוגעות בחירותם, כגון: מתן סמכות לחפש בכליו, אי אפשרות להגיע למקומות מסוימים, חדירה מתמשכת לפרטיותם של עברייני המין, אי אפשרות לגלוש במחשב כתם חברתי לשנים כאשר עברייני מין, יתקשו להשתלב הן בעבודה והן בחברה.

גם חשוד בעבירת מין הציבור יראה בו כאשם

המציאות היום היא קשה יותר גם כלפי עברייני מין שהם חשודים ולא הוגש כנגדם כתב אישום בגין עבירת מין זו או אחרת. התפיסה של הציבור היא שגם מי שהיה חשוד בעבירת מין, מבחינתם הוא אשם. למשל גם מתלוננות שהגישו תלונה למשטרה נגד מי שהן טענו כי תקף אותן, הנטייה היא להאמין לקורבנות שבמקרים רבים, אף לא היו כלל "קורבנות לעבירת מין". הגישה הזו, אף מחלחלת עמוק למשפט הפלילי וכן, לדיני הראיות. 

כתב אישום בעבירות מין הוא כאמור מדינת ישראל נגד עבריין מין שהורשע ועל עבריין המין לעמוד בדרישות החוק לפי סעיף 12 לחוק, כאשר ביהמ"ש לאחר שקיבל הערכת מסוכנות "י איש מקצוע כגון פסיכולוג או פסיכיאטר שהוא בעל הכשרה ייעודית לעבריינות מין, להוציא נגד עבריין המין צו פיקוח ומעקב לתקופה שיקבע. פסיכולוג או פסיכיאטר שמונה מטעם המדינה, חייב להיות בעל חשד סביר לאחר שהעריך את המסוכנות של עבריין המין שהורשע בביצוע העבירה, שקיים סיכוי סביר שהוא יבצע עבירת מין נוספת

ההגבלות הצפויות לעבריין מין שהורשע גם לאחר שריצה את עונשו

על עברייני מין, לאחר שהוגש כנגדם כתב אישום בעבירות מין, גם לאחר שחרורו, כאשר הוא כבר ריצה את תקופת המאסר, ישנן שורה ארוכה של הגבלות חמורות  ואלו הן:

  • מגבלה על צריכת משקאות משכרים, או שימוש בסמים מסוכנים
  • מגבלה על החזקת חומרים שמיועדים לעורר אותו מינית
  • הגבלה על נהיגה בכלי רכב או נהיגה בכלי רכב ללא נוכחות אדם נוסף
  • מגבלה על הימצאות מחוץ למקום מגוריו בשעות מסוימות
  • מגבלה על קשר עם עברייני מין
  • מגבלה על התחברות עם קטינים
  • מגבלה על  פגישה עם נפגע העבירה או הימצאות בסמוך למקום מגוריו של נפגע העבירה
  • מגבלה על עבודה במקומות מסוימים, אם בשכר או אם בהתנדבות
  • מגבלה על שימוש באינטרנט
  • מגבלה על מקום עבודה או מקום מגורים

 

בנוסף, לפי סעיף 18 לחוק, ביהמ"ש רשאי לקבוע שלקצין הפיקוח יהיו נתונות סמכויות נוספות כגון: דרישה מעבריין המין להתייצב בפניו, לדרוש מישע מבני משפחתו הבגירים ואף למסור להם מידע. כמו כן, קצין המשטרה, יכול קצין המשטרה להיכנס למקום מגוריו של עבריין המין בנוכחותו ואף לחפש בגופו, במידה והיה ליסוד סביר להניח כי על גופו ישנן ראיות המצביעים על הפרת תנאי המעקב והפיקוח.

לכמה זמן תקף צו הפיקוח על עברייני מין?

תוקפו של צו הפיקוח הוא עד לתקופה של 5 שנים, אך במידה וביהמ"ש מוצא כי המסוכנות של עבריין המין היא גבוהה, ביהמ"ש אף יכול להורות להארכת תוקפו של הצו עד לתקופה של 20 שנה.

יש לציין, כי הפרה של צו הפיקוח היא חמורה שכן, מטרת צו זה  לשמור על בטיחות הציבור מפני הישנותן של עבירות המין מצד מי שהורשע ואף ריצה את מאסרו.

החשיבות בסיוע של עו"ד פלילי עוד לפני תחילת המשפט נגד החשוד בעבירות מין

התוצאה המשפטית למי שביצע עבירת מין, היא קשה ומשמעותית, מה שמגביל את חירותו של עבריי המין, חופש העיסוק וכדומה. זו הסיבה כי כאשר אדם מוזמן לחקירה במשטרה בחשד לעבירת מין, עליו להתייעץ מיד עם עו"ד פלילי, אשר מתמחה בעבירות מין. ייצוג הולם של עו"ד פלילי הבקיא בתחום זה, יוכל הכריע ולגרום להפחתת עונשו של  החשוד בביצוע עבירת מין וכן, לפי נתוניו של החשוד, אם למשל היו לו עבירות דומות קודמות, או שזו העבירה הראשונה שהוא חשוד בה. 

הדבר החשוב הראשון הוא הנחיית עוה"ד המייצג את החשוד כבר בחקירה המשטרתית, היות והחקירה עשויה להיות מכרעת  וכל מה שיאמר החשוד, יוכל להיות כנגדו.