מהי עבירת אינוס חמורה?

מהי עבירת אינוס חמורה?
עורכת דין איזבל פוקס ואזנה

תוכן עניינים

עבירת מין מסוג אונס, הינה עבירת המין החמורה, היות ומדובר בעבירה פלילית שיסודה בכפיית יחסי מין בניגוד לרצון מפורש מהצד השני, או כאשר הצד השני אינו יכול להתנגד, כגון אדם חולה, אדם שמעורער בנפשו, אדם שסומם, או שיכור או שסומם באמצעות סם האונס. לשון החוק מגדירה עבירת אינוס חמורה, כאשר אדם מחדיר את איבר מינו או חפץ כלשהו לאיבר מינה של האישה. 

בסעיף 345 לחוק העונשין, עבירת אונס אשר מכונה בעגה המשפטית "עבירת אינוס" קובע כך:

" הבועל אישה שלא בהסכמתה, או בהסכמה שאושרה במרמה, או כאשר האישה היא קטינה שטרם מלאו לה 14 שנים, או תחת מצב של חוסר הכרה, או מעורערות נפשית, דינו מאסר 16 שנה". בנוסף, הבועל אישה בנסיבות מחמירות כגון, תוך איום בנשק חם או קר, תוך גרימת חבלה רו גרימת חבלה גופנית, או התעללות בנוכחותו של אדם נוסף,אשר חבר עימו לביצוע האונס – דינו מאסר 20 שנה. "

מה למעשה ייחשב כעבירת אונס?

עבירת אונס, כוללת שני יסודות, הראשון הוא יסוד הבעילה, כאשר הכוונה היא החדרת איבר מין או חפץ כלשהו לאיבר מינה של האישה. היסוד השני הוא, היעדר ההסכמה. בגלל שמדובר בהדרה די לא ברורה, לעיתים ביהמ"ש יקבל לא רק התנגדות פיזית כסימן להיעדר הסכמה, כי אם התנגדות מילולית, חוסר שיתוף פעולה ואפילו פאסיביות מוחלטת שמהווה סימן להיעדר הסכמה, כשאר הוא לוקח בחשבון היבטים פסיכולוגיים כמו חרדה בעת התקיפה המינית. ישנם מקרים אשר בהם קיימת עבירת אינוס חמורה כמו לדוגמא מעשה סדום בכפייה לפי סעיף 347(ב) לחוק העונשין. 

העונש על מעשה סדום הוא 16 שנות מאסר, אבל לפי סעיף  זה, אם מדובר על מעשה סדום אשר בוצע בקטינה, שטרם מלאו לה 16 שנים, באיום בנשק חם או קר, כאשר העבריין גרם חבלה גופנית תוך התעללות בקורבן האונס, לפני ביצוע מעשה סדום, בנוכחות אדם אחד נוסף או יותר, אשר חברו יחד לביצוע מעשה סדום העונש בגין עבירה חמורה זו הוא  20 שנות מאסר. 

או השאיר/י פניה לקבלת שיחה חוזרת:

אונס קבוצתי – העבירה החמורה ביותר

מקרים ידועים של עבירת אינוס חמורה, הם אונס קבוצתי, כאשר מדובר בתקיפה אלימה של כמה גברים, כך שבמקרה זה, כולם יישאו באחריות והם חשופים לענישה ועונש מאסר של עד 20 שנה. 

עוד עבירת מין שבית המשפט מתייחס אליהן בחומרה רבה, כאשר ישנן עבירות מיניות אלימות אשר חוזרות על עצמן ע"י התוקף כנגד אותו הקרבן, כאשר הן יכולות להתרחש במשך שנים.

האם קיימת ענישה מקלה בעבירות אונס?

בסעיף 355 לחוק העונשין,  ניתן לראות, כי בעבירות של עבירת אינוס חמורה, אין לגזור על הנאשם שהורשע בעבירה, פחות מהעונש המרבי, אלא אם כן החליט ביהמ"ש להקל בעונשו של הנאשם מטעמים מיוחדים. השופט אמנם רשאי להטיל פחות מרבע של רף העונש  הגבוה, אבל הוא חייב לנמק בכתב מה נימוקיו, כאשר השיקולים הללו, יהיו חייבים להיות  מוצדקות היות והם יעברו את ערכאת הערעור.

עו"ד פלילי, יכול לסייע רבות, אם מדובר באדם שהואשם באונס ואם מדובר על אשם של עבירת אינוס חמורה,לא תמיד מדובר על עבריין שאכן ביצע את האונס, היות וישנם מקרים, בהם נשים מגישות תלונות שווא, היעדר ראיות ממשיות ועוד מקרים כגון חיפוש נקמה מאישה פגועה. זו הסיבה, כי ייעוץ מידי עם עו"ד פלילי המתמחה בכל הקשור אל עבירות מין. כמו כן, עורכי דין פליליים, מגנים גם על קורבנות שנאנסו, כאשר הם מביאים ראיות חותכות לבית המשפט, כך שהעבריין מין, יקבל את העונש המגיע לו כחוק.