עבירות מין במשפחה

עבירות מין במשפחה
עורכת דין איזבל פוקס ואזנה

תוכן עניינים

אנו עדים לכך שבעשור האחרון, חלה מודעות רבה לתופעות של עבירות מין במשפחה. מדובר על קורבנות שהם קטינים, כאשר הם זמינים ונגישים למי שתוקף אותם מינית במסגרת המשפחה. מדובר על קטינים התלויים בהוריהם, או מבוגר אחר שגר עימם בתא המשפחתי. 

עברייני מין אלה, בטוחים כי הקטין או הקטינה, לא יתלוננו עליהם, בגלל הפחד של הקטין שתלונה מעין זו, תפרק ותהרוס כליל את המשפחה כולה וכן, האשמה של הילד שהתלונן תקונן בליבו לעד.זו הסיבה כי מקרים רבים של תקיפות מיניות במשפחה בקרב קטינים, אינן מתגלות  או אינן מדווחות לרשויות.

תלונות של עבריינות מין במשפחה מתגלות לאחר כמה שנים

כאשר מדובר על עבירות מין במשפחה, מדובר על אחת העבירות החמורות ביותר בדיני העונשין התשל"ז 1977. סעיף 351 (א)מגדיר את העבירה וזה לשונו: " העובר עבירה של אינוס לפי סעיף 345(א) או של מעשה סדום לפי סעיף 347(ב) באדם שהוא קטין, והוא בן משפחתו, או באדם שהוא חסר ישע ושהוא אחראי עליו, דינו – מאסר של 20 שנה" בסעיף (ב) נאמר כך: " הבועל אישה שמלאו לה 14 שנים וטרם מלאו לה 21 שנים, או העושה מעשה סדום באדם שמלאו לו 14 שנים וטרם מלאו לו 21 שנים והוא בן משפחה, דינו – מאסר 16 שנים". 

למעשה רוב הקורבנות שהם נפגעי עבירות מין בתוך המשפחה, מתלוננים כאשר הם כבר אינם קטינים. הסיבה היא כי התפתחה אצלם מודעות למעשים שנעשו בהם. זו הסיבה כי כי תקופת ההתיישנות על עבירה חמורה זו,, היא ארוכה מאוד והיא תחל, כאשר לקורבן ימלאו 28 שנים. לאחר תיקון 72 לחוק העונשין תוקן סעיף 3547 לחוק ונקבע, כי בשקלול תקופת ההתיישנות, קורבן שבוצעו בו עבירות מין בתוך המשפחה, יוכל להתלונן עד שיהיה בן 38 שנים.

מה הדין לגבי מעשה מגונה בקטין בתוך המשפחה?

כאשר אחד מבני המשפחה ביצע מעשה מגונה בקטין, אם בהסכמה ואם שלא בהסכמה, או שההסכמה הושגה במרמה, או שמדובר על קטין שטרם מלאו לו 14 שנה,או קטין אשר לוקה בנפשו או בשכלו, הענישה על עבירה זו, היא 10 שנות מאסר .  

במידה והקטין לוקה בנפשו ולא הסכים למעשה ועדיין לא מלאו לו 16 שנה, הרשעה בגין עבירה זו, היא עד 15 שנות מאסר. כאשר עבירה של מעשה מגונה, נעשית מול קטין או מול עיניו של הקטין והוא קרוב משפחה של הקטין, הענישה בגין עבירה זו, היא עד 4 שנות מאסר.

מי נחשב לפי חוק העונשין בן משפחה שביצע עבירת מין בקטין?

לפי חוק העונשין מי שנחשב לבן משפחה וביצע עבירות מין בקטין הוא: הורה שהוא אביו או אימו של הקורבן וזה לא משנה מה הסטאטוס שלהם, למשל הורים נשואים, פרודים או גרושים. בן הזוג של הורה, סב או סבתא, אח או אחות, לרבות אחים חורגים, דוד או דודה, גיס או גיסה ובלבד שהעבירות שבוצעו היו כאשר גילם של אלה הוא מעל 15 שנים. 

מדובר על העבירות החמורות ביותר בדיני העונשין, היות והן בוצעו בתוך התא המשפחתי ולכן, ההחמרה והענישה יהיו כבידות במיוחד. לדוגמא, מעשה סדום אשר נעשה בקטין ע"י בן משפחה, יגרור ענישה של 20 שנות מאסר, למעשה 4 שנים יותר מעונש של אונס בנסיבות רגילות. כמו כן, עבירות מין במשפחה, כגון בעילה אסורה, עשויות לגרור עונש של 15 שנות מאסר, לעומת ביצוע עבירה זו בנסיבות רגילות שהעונש על עבירה זו הוא 5 שנות מאסר.

הסיבות להחמרה בעונש של עבירות מין במשפחה

הסיבה להחמרה בענישה של עבירות מין במשפחה, הן  העובדה שמדובר בפגיעה קשה באוטונומיה של קטין בגלל האופי המיוחד והמגן שאמור להוות התא המשפחתי לקורבן שנעשו בו עבירות מין. המשפחה אמורה להגן על קטין ולספק את צרכיו הגשמיים.

כמו כן, עבירות מין הנעשות בתוך המשפחה, יגרמו לצלקת בנפשו של הקורבן הקטין, אשר תלווה אותו למשך כל חייו. כאשר קטין שהתבגר והיה קורבן לעבירות מין שנעשו בו בתא המשפחתי, יהיה מעוניין להתלונן על בן משפחה שתקף אותו מינית, עליו יהיה לפנות אל עורך דין פלילי המתמחה בעבירות מין.