עבירת הדחה לזנות – כיצד מתייחס החוק לעבירה זו?

עבירת הדחה לזנות – כיצד מתייחס החוק לעבירה זו?
עורכת דין איזבל פוקס ואזנה

תוכן עניינים

עבירת זנות ותועבה, מטופלות ביד קשה במסגרת החוק הפלילי במדינת ישראל, כך שהענישה על עבירות זנות היא כבדה. הסיבה לענישה מחמירה על עבירות זנות ותועבה במדינת ישראל נובעת מתוך הנחת המוצא של המחוקק שעל פיה, הזנות גורמת לפגיעה ממשית וחמורה מאוד בבני אדם ובחברה בכלל, מכאן, יש לבצע את מלוא המאמצים על מנת להוקיע עבירה זו מן החברה. אחת העבירות החמורות בדין הפלילי היא עבירת הדחה לזנות. 

למעשה שמה הנוסף של עבירה זו הוא: "הבאת אדם לכדי מעשה זנות", שעניינה הוא שידול של הזולת לביצוע עבירות זנות באמצעים אשר פסולים מהבחינה המוסרית או החוקית.

עבירת הזנות, מבצעת בתמורה לתשלום כספי או טובות הנאה מסוג אחר, אשר ניתנים לאדם כדרך לשדל אותו לקיום יחסי מין עם זרים, שלא לצורך סיפוק צרכיו המיניים בדרכים נורמטיביות. ההרשעה בגין עבירת הדחה לזנות, מתלווה לא פעם, לשורה ארוכה של עוד עבירות כגון: עבירות מין, סרסרות, או שידול של אדם לעזוב את ארצו לשם עיסוק בזנות במדינה אחרת. לרוב, עברייני הזנות, מנצלים לרעה את כוחם וסמכותם ומבטיחים לקורבנותיהם שישלמו להם סכומי כסף גבוהים, כאשר הם מטעים אותם לחשוב, כי לא ידרשו מהם לבצע מעשי תועבה במסגרת ההתקשרות הנ"ל.

עבירות פליליות חמורות הקשורות אל עבירת הדחה לזנות

יש לציין, כי במסגרת עבירות זנות ותועבה, מתווספות עבירות פליליות חמורות , כגון: אונס, סחר בנשים, עבירות סחיטה, עבירות מין מסוגים רבים, הלבנת כספים כאשר ברוב המקרים מדובר על עבירת הדחה לזנות, כאשר ישנה מעורבות של ארגוני פשע, כך שמכל אלה, ניתן להבין כי מטרתו של המחוקק היא למגר את מגמת ההדחה לזנות באמצעות עונשים כבדים. 

מיותר לציין, כי תופעת הזנות, אף פוגעת בצנעת הפרט, בכבודו, בגופו ובנפשו של האדם ומכאן, חל איסור על עיסוק בזנות במדינת ישראל.

אם מדובר על עבירת הדחה לזנות, על בסיס קבוע, חוק העונשין קבע עונש מקסימאלי של עד 7 שנות מאסר בפועל, בגין עבירות של הדחה לזנות. יש לדעת, כי גם אם אדם אשר הודח לזנות, טוען כי הוא/היא עוסק בזנות והכוונה היא למתן שירותי מין בתשלום מבחירתו החופשית,רף הענישה עדיין תקף גם במקרה זה.

חומרת הדין גבוהה יותר בסחר בנשים למטרת זנות

אם מדובר על ייבוא נשים למדינת ישראל, למטרת עיסוק בזנות, חומרת הדין תהיה גבוהה בהרבה, היות ומדובר על שידול אדם לעזוב את ארצו, ביתו ובני משפחתו ולעלות לארץ על מנת לעסוק בזנות. במקרה זה, העונש הקבוע בחוק הוא עד 10 שנות מאסר. 

אם מדובר על הדחת קטינים לזנות, העונש הקבוע בחוק העונשין בישראל, מחמיר יותר וזוהי אחת העבירות החמורות ביותר בחוק העונשין, כי קטינים שגילם הוא מתחת לגיל 14, אינם יכולים מבחינת החוק לתת או להביע את הסכמתם למעשי זנות ותועבה מלכתחילה. זו הסיבה, כי עבריינים אשר מעורבים בעבירת זנות של קטינים, צפויים לעונשי מאסר גבוהים במיוחד שהם ביו 5-20 שנות מאסר בפועל.

הואשמתם בעבירת הדחה לזנות? – מה עושים?

בגלל העונשים הצפויים בחוק, לגבי עבירת הדחה לזנות, קיימת חשיבות גבוהה בייעוץ וייצוג של עו"ד פלילי. 

הניסיון העשיר של עו"ד פלילי המתמחה בעבירות זנות ותועבה על כל סעיפיהן, יכול להביא לסיום המהיר ולחסוך אף את הפגיעה בשמם הטוב ובפרנסתם, כך שיש לפנות במידי לעו"ד פלילי כבר משלב הזימון לחקירה בתחנת המשטרה, טרם הגשת כתב אישום בבית המשפט.