תלונת שווא בגין עבירת מין

תלונת שווא בגין עבירת מין
עורכת דין איזבל פוקס ואזנה

תוכן עניינים

סעיף 240 לחוק העונשין קובע, כי עדות סותרת במשטרה מהווה עבירה פלילית וזו לשונה: 

"המוסר הודעות או עדויות בעניין אחד בפני רשויות שונות, והודעותיו או עדויותיו סותרות זו את זו בשאלה עובדתית שהיא מהותית לגבי העניין, ועושה זאת בכוונה להטעות, דינו מאסר 5 שנים." קיים סעיף נוסף בחוק העונשין המתייחס לאותו עניין והוא סעיף 243 הנקרא "ידיעות כוזבות, וזה לשון הסעיף: " המוסר לשוטר או למי שמוסמך להגיש תביעה פלילית, ידיעה על עבירה שהיא ויודע כי הידיעה כוזבת, דינו מאסר 3 שנים, ואם העבירה היא פשע – דינו מאסר 5 שנים ואין נפקא מינה, אם הוגשה תביעה פלילית בעקבות הידיעה ואם לאו."    

למעשה, מידע כוזב למשטרה ביודעין, מהווה עבירה פלילית, כאשר העונש לצד עבירה זו הוא בין 3-5 שנים מאסר בפועל. זו עובדה ידועה, כי המניע למסירת מידע כוזב הוא לרוב נקמה של האישה לרוב או לצורך העניין "הנפגעת" כאשר היא מעוניינת לפגוע או להזיק לנילון ללא עוול בכפו.  כאשר אין ראיות תומכות מספיקות, על מנת לקבוע אם האשמה  בגין עבירת מין הינה אמיתית או כוזבת, הרי שמדובר באשמה לא מבוססת והיא לא תסווג בתור תלונת שווא בגין עבירת מין. לאחרונה אנו עדים בהתגברות של אשמות כוזבות בגין עבירות מין וקיימת קלות בלתי נסבלת, אשר מאפשרת להחשיד אדם חף מפשע בביצוע עבירות מין, כאשר בדרך כלל, אין עדים למעשים אשר קשורים בביצוע של עבירות מין.   

מדוע חשוב לבצע איסוף ראיות?

אם מדובר על מתלוננת שהעליל תלונת שווא בגין עבירת מין כלפי בן זוגה, מומלץ לשמור על ראיות כגון: מסרונים בטלפון החכם, מכתבים, הקלטות, מייל, צילומים, קבלות מבתי מלון ועוד. כל אלה, עשויים לשמש כראיות לחיזוק ההוכחות, כאשר הגבר להלן הנילון, יוכיח כי מדובר ביחסי מין שקוימו ברצון והסכמה, מבלי ביצוע עבירה פלילית כגון עבירת מין. חשוב להעלות אליבי בעת החקירה המשטרתית ולערב מיד עו"ד פלילי לפני החקירה המשטרתית, על מנת שינחה את החשוד בחקירה המשטרתית.

ללא ספק, מדובר בנושא רגיש ומאוד מורכב, אשר ישנן בעקבות זאת מכשולים ובעיות לאורך השנים. למשל, המשטרה בהרבה מקרים, אף לא פותחת כלל בחקירה וישנם מקרים אחרים, שנפתחו חקירות נגד אנשים שהנסיבות לא הצדיקו כלל את החקירות. יש לציין כי מי שהוגשה כנגדו תלונת שווא בגין עבירת מין עורך דין פלילי שמייצג את הנילון, ימליץ על בדיקת פוליגרף. למרות שבדיקת פוליגרף אינה קבילה בביהמ"ש, עדיין יש לה השפעה רבה  לגבי מהימנות הנחקר.

הנזק שייגרם לחשוד בגין תלונת שווא בגין עבירת מין

יש לציין, כי הנזק לגבי תלונת שווא בגין עבירת מין הוא רב. כאשר הוגשה תלונה אין דרך חזרה, על אחת כמה וכמה, כאשר התלונה הגיעה לכתב אישום. במקרים אלה, המקרה עשוי להיות מתוקשר במדיה והנילון ללא עוול בכפו, יספוג כתם במשך כל חייו ואף עונש מאסר ממושך, מה שיגרום לנזק בלתי הפיך לאדם שהוא למעשה חף מפשע. זו הסיבה, כי ברגע שהוגשה תלונת שווא בדבר עבירת מין, יש לפנות מיד לעו"ד פלילי  שנחל הצלחות בתחום והצליח להוכיח, כי אכן  היה מדובר בתלונת שווא כלפי מרשו.

במידה והוכח כי מדובר היה על תלונת שווא בגין עבירת מין, ניתן יהיה להגיש תביעת פיצויים נזיקית בבית המשפט האזרחי. יש לתבוע פיצויים בגין ההוצאות המשפטיות, הפסד ימי עבודה, עוגמת נפש, נזקים כלכליים, נפשיים או פיזיים אשר נגרמו לנילון.