התיישנות עבירות סמים

התיישנות עבירות סמים
עורכת דין איזבל פוקס ואזנה

תוכן עניינים

הרציונאל העומד אחר התיישנות עבירות סמים הוא כי אדם שעבר עבירה, זכאי לאחר תקופה מסוימת שבה הוא לא ביצע עבירות נוספות, למשל לא הועמד לדין ולא נפתחו כנגדו עוד הליכים, הוא יוכל לחזור למסלול חיים, לא לשמור ראיות שאולי יהיה בהן צורך באחד הימים ולעמוד על זכותו להמשיך בחיים תקינים מבלי שאיום התביעה ייזכר לו עד  סוף חייו. 

חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים מפרט את תוצאות התיישנות העבירות הפליליות הכוללות עבירות סמים:

  • מידע על התיישנות העבירה, לא יובא בחשבון ובשיקולים של הגורם שהה מאשר את הנאשם ללא אותה עבירה.
  • נאשם אשר נמחקה ההרשעה שלו בגין התיישנות עבירות סמים, אינו חייב לגלות כי הרשעתו שהתיישנה, למי שאינו רשאי להביא אותה בחשבון.
  • למשטרה, אסור למסור מידע על נאשם שנמחקה הרשעתו בגין התיישנות על עבירת סמים לרשויות הבאות: רשויות זרות, גופים ציבוריים אשר עורכים מכרזים, כהונה ציבורית, גופים אשר מעניקים רישיון מקצועי או מחדשים את הרישיון, או לעסוק במקצוע מסוים, למעט ללשכת עורכי הדין.

פרקי הזמן הקבועים בחוק להתיישנות של עבירות סמים

למעשה, כל תביעה נתונה להתיישנות. החוק קובע, כי אין להעמיד אדם לדין בשל עבירה בחלוף זמן רב מיום ביצוע העבירה, בהתחשב בסוג העבירה. 

יש לציין, כי הדין הפלילי מכיר בכמה סוגי עבירות ואלה הן:

  • עבירת חטא, שעונשה הוא עד 3 חודשי מאסר – תקופת ההתיישנות על עבירת חטא היא שנה אחת.
  • עבירת עוון שעונשה הוא 3 שנות מאסר – תקופת ההתיישנות על עבירת עוון היא 5 שנים.
  • עבירה מסוג "פשע רגיל" אשר עונשה הוא  יותר מ-3 שנות מאסר – תקופת ההתיישנות היא 10 שנים.
  • עבירת פשע חמורה שעונשה הוא מאסר עולם – תקופת התיישנות על עבירה זו היא 20 שנים.

האם התיישנות על עבירות סמים תלויה במהות העבירה?

התשובה היא כן, למשל, על עבירת גידול, ייצור והפקת סמים, עבירות אלה עונשן הוא מעל ל-3 שנים מאסר והן נחשבות לעבירות מסוג "פשע" ולכן תקופת ההתיישנות על עבירת סמים מסוג זה היא 10 שנים. 

על עבירת סחר בסמים והפצתם כאשר העבירות הללו, העונש בגינן הוא מעל לשלוש שנות מאסר, נחשבות לעבירות מסוג "פשע" ולכן תקופת ההתיישנות על עבירות אלה היא 10 שנים.  

החזקה ושימוש בסמים, הן עבירות מסוג עוון שהעונש עליהן הוא 3 שנות מאסר ותקופת ההתיישנות על עבירות אלה היא 5 שנים.

האם קיימים גורמים שעשויים לעצור את ההתיישנות על עבירות סמים או מאריכים אותה?

ישנם מקרים, אשר בהם מרוץ ההתיישנות מעוכב. לדוגמא, בעבר, כל פעולת חקירה שהתבצעה מטעם  הרשות הייתה עוצרת את מרוץ ההתיישנות או שבמידה וקיימת חקירה מתמשכת, כך שתקופת ההתיישנות היא תיאורטית ולרשויות לא היה כל עניין או תמריץ לסיים את החקירה באופן מהיר. 

היום, החוק מאפשר את העצירה של מרוץ ההתיישנות במקרה של חקירה, אך רק במקרים מסוימים. במקרים של חקירה משטרתית בעבירות סמים מסוג עוון או פשע, אשר מתנהלת לפני שהסתיימה תקופת התיישנות עבירות סמים, תקופת ההתיישנות תיספר מיום ביצוע החקירה האחרונה בתיק, ולא מיום ביצוע העבירה. 

קיימים מוסדות רשמיים אשר מסוגלים להאריך את תקופת ההתיישנות על עבירות סמים לפרקי זמן נוספים. לדוגמא, ראש אגף החקירות במשטרה, פרקליט מחוז, או היועמ"ש.  על מנת לוודא לגבי תקופת התיישנות בגין עבירות סמים, יש להסתייע עם עו"ד פלילי, אשר יוכל לסייע לכם לגבי מידע או אם הייתה לכם בעיה של הארכת תקופת התיישנות על עבירות סמים.

בכל שאלה והתייעצות עם עורך דין עבירות סמים, השאירו פניה באתר, צרו קשר טלפוני או כתבו לנו בוואטסאפ.