תיק פלילי במשטרה

תיק פלילי במשטרה
עורכת דין איזבל פוקס ואזנה

תוכן עניינים

מהו תיק פלילי במשטרה?

כל מי שנפתח כנגדו תיק פלילי במשטרה, יכול להיפגע קשות. תיק פלילי, יכול לרדוף את בעל הרישום הפלילי למשך שנים רבות, גם אם מדובר על עבירה פלילית קלה. 

למרות זאת, ניתן יהיה לבצע סגירת תיק פלילי במשטרה, רק לאחר תקופה מסוימת. זה הזמן הנכון, לערב עו"ד פלילי, כך שיוכל לבדוק את התיק ולהתחיל בהליכי סגירתו. ראשית, עוה"ד הפלילי, יבדוק אם ישנן ראיות לאישום, או שאין מספיק ראיות על מנת לגבש אישום מלא.

שלושת הגורמים לסגירת תיק פלילי

בכדי שעו"ד פלילי, יוכל לסגור תיק פלילי, עליו לבדוק כמה גורמים חשובים:

  • חוסר אשמה
  • חוסר ראיות מספיקות להעמדה לדין
  • חוסר עניין לציבור
  • תיק פלילי אשר נסגר מחוסר אשמה


עוה"ד הפלילי, יצטרך לתת תשובה לשאלה אם אכן, אין ראיות מספיקות, מהן הראיות ולהחליט לגבי העניין לציבור. תיק פלילי ייסגר, אם האשמה הפלילית אינה חמורה ואם נסיבותיו האישיות של החשוד כגון, גיל, ניסיונות לשיקום או מצבו המשפחתי וכן, אם השיקולים של ביהמ"ש והמדינה אינם מתאימים לתפעול התיק.

מהן תקופות ההתיישנות כאשר באים למחוק רישום פלילי?

כשאר מדובר על תיק שהנאשם בו ריצה תקופת מאסר בת שנה אחת, ההתיישנות היא בתום 7 שנים. כאשר מדובר בקטין, ההתיישנות תחול מיד עם מתן גזר הדין. 

אדם שריצה 3 שנות מאסר, ההתיישנות תהיה לאחר 7 שנים והתיישנות בת 5 שנים, תינתן לריצוי עונש זה שניתן לקטינים. כאשר מדובר על 5 שנות מאסר, תקופת ההתיישנות בתיק, תהיה 10 שנים, יחד עם תקופת העונש שניתנה. אם אדם שנאשם בפלילים, ריצה עונש של מעל 5 שנות מאסר, ההתיישנות תהיה של 15 שנים.

יש לדעת, כי כאשר מסתיימת תקופת התיישנות של תיק פלילי במשטרה / תיקים פליליים במשטרה, תתחיל תקופת המחיקה כאשר המידע הפלילי בתיק, לא יהיה חשוף לבעלי העניין בתיק, למעט גורמים משטרתיים, משרד הביטחון, משרדים ממשלתיים, שב"כ, היועמ"ש והוועדה לבחירת שופטים.

או השאיר/י פניה לקבלת שיחה חוזרת:

איך תדעו אם תלויים נגדכם תיקים פליליים?

תוכלו ללכת לתחנת המשטרה הקרובה למקום מגוריכם ולבקש תעודת יושר. זהו למעשה פלט משטרתי אישי הניתן ללא תשלום לכל אזרח אשר מעוניין לראות, אם יש כנגדו רישום פלילי. 

יש להבדיל בין תיק פלילי במשטרה שהוא  סגור אשר עדיין מופיע בתעודת היושר לבין תיק שנמחק כליל. יש לדעת, כי למעשה תקופת מחיקת הרישום הפלילי, תעמוד על 10 שנים, מהיום שבו מסתיימת תקופת ההתיישנות. 

אם אדם, אשר הורשע בעבירה פלילית חמורה, אשר כללה מאסר בפועל, מאסר על תנאי וקנס, העבירה אמנם תימחק מהמאגר הפלילי המשטרתי, רק כעבור 17 שנה מיום גזר הדין. כלומר, 7 שנות ההתיישנות בתיק ועוד 10 שנות המחיקה.

מהם ההליכים של מחיקת הרשעה משפטית בהליך פלילי?

אם קיים צורך למחוק הרשעה אשר ניתנה בביהמ"ש, ניתן יהיה לפנות בבקשת חנינה לנשיא המדינה. הנשיא, הוא זה המהווה את הסמכות אשר תבחן את מחיקת הרישום הפלילי, או לחלופין, את קיצור תקופת ההתיישנות של ההרשעה בתיק. 

ראשית, הבקשה תעבור למדור הנקרא "מחלקת חנינות" במשרד המשפטים ואז תעבור לנשיא רק לאחר חתימתו של שר המשפטים. יש לציין כי בקשה של מחיקת תיק פלילי במשטרה/תיקים פליליים במשטרה, תוגש רק באמצעות עורך דין פלילי שעוסק שנים בתחום זה. 

זו הסיבה, כי יש למצוא עו"ד פלילי מומלץ, אשר כבר הצליח למחוק תיקים פליליים במשטרה ללקוחותיו וכן, הצליח גם לקבל חנינה מנשיא המדינה לסגירת תיק פלילי.