בקשת תביעה להארכת מעצר

בקשת תביעה להארכת מעצר
עורכת דין איזבל פוקס ואזנה

תוכן עניינים

בקשת התביעה להארכת מעצר

החזקת אדם במעצר היא פוגעת בזכותו הבסיסית של כל אזרח לחירות. עם זאת, כאשר עולה צורך מוחשי ותועלת ישירה בהחזקתו של אותו האדם במעצר, הרי שהתביעה איננה מהססת לבקש זאת. על כן, במסגרת הליווי המשפטי המקיף, על עורך דין פלילי מוטלת האחריות, לבדוק ולהציג את טיעונים מניחים את הדעת על כך שאין כל צורך אמיתי בהארכת המעצר, וכי ניתן לשחרר את העצור עד להגעתו לבית המשפט.

מתי התביעה מבקשת הארכת מעצר?

מושג שחשוב להכיר הוא מעצר עד תום ההליכים. הליך שבמסגרתו ניתן להחזיק את החשוד במעצר עד להגשת כתב האישום כנגדו.

על הגשת בקשה שכזו, יכולה להיות אחראית התביעה באמצעות הגשת הצהרת תובע, או פרקליטות המדינה. בשני המקרים, אין מדובר בהליך מידי, והוא מותנה בשיקול דעתו של בית המשפט.

כחלק מן ההיענות של הצד העצור, חשוב להיערך מראש עם אסטרטגיה משפטית נכונה, אשר תשלול את טענות התביעה / המשטרה, ושתשכנע את בית המשפט בכך שאין כל הצדקה בהחזקתו של העצור לזמן נוסף.

כיצד בקשה שכזו מצד התביעה צריכה להדליק נורות אדומות?

אם התביעה הרגישה בקשה להארכת מעצרו של החשוד, אז הרי שיש בכך כדי לספר לנו כי התביעה מחזיקה בדי חומרים בעלי ערך ראייתי, לצורך הגשת כתב אישום.

במקרים שכאלו, אם עד כה לא דיברתם בפתיחות על כל פרטי המקרה, הרי שזוהי העת הנכונה לגלול את כל הסיפור ולא לדלג על שום פרט. זכרו כי עורך דינכם יעשה כל אשר החוק מאפשר לו כדי להביא לשחרורכם ממעצר ולזיכוייכם, עם זאת, הוא איננו מסוגל לעשות זאת, אלא אם יש בידיו את המידע המקיף ביותר.

אילו תועלות קיימות בהחזקת החשוד במעצר?

עבור העצור, הרי שמדובר בהפרה בוטה של זכותו לחירות. עם זאת, כאשר ניתנת לכך גושפנקה חוקית, הרי שחשוב לרדת לשורש העניין ולהבין את המטרות שהליך שכזה משרת.

חשוב לדעת: כאשר מוגשת בקשה להארכת מעצרו של אדם חשוד, ובעיקר כאשר מעצר הימים, הופך למעצר עד תום ההליכים, הרי שייתכן וישנו חשש מצד גורמי תביעה או גורמים משטרתיים לשיבושי הליכים.

כמו כן, במקרים בהם מוגשת בקשה להארכת מעצר, אז ייתכן וקיים חשש מהותי לכך שאדם זה, אם יהיה משוחרר, יהווה איום עבור הציבור.

בכל אחד מן ההליכים השונים ובכל אחת מן הנסיבות, חשוב לרדת לשורש העניין ולהבין הבקשה אכן תואמת את המציאות, או שמא הוא מופרזת בחומרתה ונדרשת לשיקול דעת של כלל הנסיבות.