קיבלתם שחרור ממעצר – מה הלאה?

קיבלתם שחרור ממעצר - מה הלאה?
עורכת דין איזבל פוקס ואזנה

תוכן עניינים

מה קורה לאחר שמתקבלת החלטה על שחרור ממעצר?

כשבית המשפט מחליט לשחרר אדם ממעצר, גם אם לאחר בקשה לעצור אותו עד תום ההליכים וגם אם עוד בטרם הגשת כתב אישום – מוסמך בית המשפט להתנות את השחרור בערובה או בתנאים מגבילים שונים:

 • בית המשפט במרבית המקרים מחייב את המשוחרר בערובה להפקיד כסף מזומן בקופת בית המשפט. תפקיד הפקדת כסף המזומן נועד לשרת שתי מטרות עיקריות
  – הראשונה הינה הבטחת התייצבות המשוחרר לכל משפטיו
  – והשנייה היא על מנת להבטיח את שמירת התנאים המגבילים אשר הוטלו על המשוחרר בערובה עם שחרורו. הווה אומר, כי משוחרר בערובה אשר הפר את אחד מהתנאים המגבילים שלו, במקרים מסוימים הוא עשוי להיפרד מסך המזומן שהפקיד לטובת חילוט על ידי המדינה.
 • תנאי מגביל נוסף ובסיסי הינו השמתו של העצור במעצר בית מלא ומוחלט. לרוב המעצר נעשה באופן שהמשוחרר בערובה חייב להימצא במקום מסוים ולא לצאת ממנו, וחייב להיות צמוד למפקח/ערב אשר יפקח עליו ויוודא כי לא יוצא מהבית. לעיתים גם מוטל מעצר בית ללא ערב/מפקח.

השלב הראשון

לרוב, בשלב הראשון העצור הינו רשאי לצאת ממקום המעצר, ובהמשך, על פי הגשת בקשה ע"י סניגור ניתן לבקש לעיין מחדש בהחלטה לעניין מעצר הבית ולבקש הקלות – ביטול מעצר הבית, חלונות יציאה ממעצר הבית לצורך התאווררות, מעצר בית לילי, מעצר אדם (מעצר בחוץ, לא בתוך הבית אולם בליווי צמוד של ערב/מפקח לכל מקום)

ערובות לשחרור ממעצר

 • חתימה על ערבות צד ג' – חתימה של הערב/מפקח, כך שאם יפר המשוחרר את תנאיו- יוכלו המדינה לחלט את כספו של הערב (בעניין זה מדובר בחתימה בלבד, מבלי הפקדת הכסף מראש, כמו בהפקדת מזומן שצוינה קודם).
 • צו עיכוב יציאה מהארץ והפקדת דרכון- לרוב מוטל על משוחרר בערובה למניעת יציאה מהארץ בתקופת משפטו.

במקרים רלוונטיים אחרים:

 • הרחקה ממתלונן מסוים או ממקום מגוריו
 • הרחקה מעיר מסוימת ואיסור כניסה לתחום מסוים.
 • איסור החזקת מחשב או/ו חיבור לאינטרנט.
 • הפקדת נשק
 • ועוד תנאים אחרים רבים.

על כן, חשוב לבחור עורך דין מנוסה בתחום אשר יוכל לסייע ללקוח לעניין השגה על התנאים המגבילים. זכור, כשאתה משוחרר ממעצר לא תמו כל התנאים המגבילים, והם ממשיכים לחול ועל כן חשוב להיות מלווה על ידי עורך דין פלילי אשר יוכל להנגיש ולהגיש את כל הבקשות לבית המשפט לבחינת התנאים המגבילים.