הגשת כתב אישום

הגשת כתב אישום
עורכת דין איזבל פוקס ואזנה

תוכן עניינים

התביעה הפלילית בפרקליטות המדינה, הינה בעלת הסמכות הבלעדית להעמיד לדין אדם, אשר בוצע בו הליך חקירה באמצעות משטרת ישראל. חומרים מהחקירה, מועברים לידי התביעה הפלילית ועל יסוד זה למעשה, מתקבלת החלטה בדבר הגשת כתב אישום או אי הגשתו, וזאת בהתאם לנסיבות.

יש לדעת כי מי שמוגש כנגדו כתב אישום, יכול להיפגע באופן קשה. התביעה עצמה, נושאת באחריות כבדה, היות וגם זיכוי ממשפט פלילי אינו יכול להעלים או למחוק את הנזק שנעשה כלפי אדם אשר הוגש כנגדו כתב אישום.

עצם הגשת כתב האישום כלפי אדם, מטילה גם עלויות אישיות, כלכליות ותעסוקתיות כבדות מנשוא. מי שנאשם בפלילים נאבק על חירותו ועל חפותו וכן, תהיינה השלכות קשות, גם על מעמדו האישי.

מהי זכות השימוע?

זכות השימוע, מופיע בסעיף 60א לחוק  סדר הדין הפלילי נוסח משולב התשמ"ב 1982. יש לציין, כי זכות השימוע מהווה זכות יסוד במשפט הפלילי וכן, את כללי הצדק הטבעי.  

על עו"ד פלילי להחליט לגבי זכות השימוע לפעמים יש להיזהר גם מהליך השימוע  ,היות ובמקרים מסוימים, הליך זה עשוי להיות בעוכרו של החשוד. הדילמה אם לקיים שימוע, עשויה להשתנות אם בטיב הראיות, או בקיומן של ראיות נוספות, אשר אינן מוזכרות בתיק. 

אם מוגש כתב אישום כנגד חשוד, כאשר קיימת הפרת חובת השימוע, כפי הקבוע בחוק, זוהי התנהלות פגומה של מערכת המשפט ולכן, יש לערב עו"ד פלילי אשר יטען לביטול של הגשת כתב אישום בגלל טענה שהיא למעשה טענה מקדמית שנקראת "הגנה מן הצדק" כחלק מהטענות המקדמיות אשר עומדות בפני הנאשם, עוד טרם תחילת המשפט. טענה זו מופיע בחוק סדר הדין הפלילי בסעיף 149(10).

החשוד יוכל אף להגיש תביעת פיצויים נגד המדינה לפי סעיף 80(א) לחוק העונשין, כאשר מדובר על סעד פיצוי לחשוד כאשר הפיצויים לחשוד ישולמו מאוצר המדינה.

להתייעצות בנושא שימוע פלילי

זכויות החשוד

כאן ברור מדוע תפקידם  של עורכי דין פליליים, הוא בעל משמעות מכרעת. עו"ד פלילי חייב  להיכנס לתמונה עוד לפני שמרשו נהפך לנאשם. 

במקרים רבים עורכי דין פליליים יכולים למנוע את הגשת כתב אישום או למחוק חלק מסעיפי האישום. יש ללכת לפי ההליך ההוגן, שהוא למעשה שיקול מכריע ואפילו דומיננטי את זכויותיו של הפרט והרצון להגן עליו מכל פגיעה. 

לפי הגישה הזאת, יש להוכיח ראיות אשר שואפות להקטין ככל שניתן פגיעה באנשים שהם חפים מפשע. על עוה"ד המייצג חשוד שהתביעה שוקלת להגיש נגדו כתב אישום. יש לדעת, כי כל חשוד אשר התביעה שוקלת להגיש כנגדו כתב אישום, יוכל להביא את טענותיו בכתב בפני התביעה ואף, לנסות לשכנע אותה מלהימנע מהגשת כתב אישום נגדו.

עומדים להגיש נגדכם כתב אישום? – אל תאבדו זמן!

כשאר קיים החשד, כי יוגש כתב אישום כלפי חשוד, יש לפעול מיד. ככל שמאבדים זמן הסיכויים הם לרעתו של החשוד עורך דינו של החשוד, יחפש את האסטרטגיה המשפטית הטובה ביותר, על מנת למנוע הגשת כתב אישום כלפי החשוד.

כאשר עוה"ד של החשוד יקבל את חומרי החקירה, הוא יבין על מה מסתמכת התביעה, על מנת שיוכל  להפנות את התביעה לראיות שאינן מצויות בידיה, מה שיפעל לטובת החשוד וכן בנוסף, עוה"ד יורה על המשך החקירה על מנת לנקות את החשדות ממרשו. 

באמצעות שימוע שידרוש עוה"ד המייצג את החשוד ניתן יהיה להפחית בחומרת העבירה ולהשפיע על העובדות שנטענות בכתב האישום, מה שיסייע לחשוד להתמודד מול כתב אישום שהוא חמור בהרבה פחות, במידה ומדובר בראיות ממשיות נגדו.

התייעצו עמנו

לקבלת מידע נוסף ניתן להשאיר פניה באתרנו או ליצור עמנו קשר טלפוני 24/7.