הדחה בעדות ובחקירה – הכשלת הליך שיפוטי

הדחה בעדות ובחקירה – הכשלת הליך שיפוטי
עורכת דין איזבל פוקס ואזנה

תוכן עניינים

מי שעושה מעשה בכוונה למנוע או להכשיל הליך שיפוטי, מדובר על עבירת הדחה בעדות ובחקירה. על כך מוזכר בסעיף 245 לחוק העונשין התשל"ז – 1977 וזה לשונו: 

"המניע אדם או מנסה להניעו, שבחקירה על פי דין לא ימסור הודעה או הודעת שקר, או יחזור בו מהודעה שמסר, שינו –מאסר 5 שנים. כאשר ההדחה או הניסיון לה, נעשה בדרך של מרמה, הטעיה, שימוש בכוח, איומים  או הפחדה, מתן טובת הנאה או כל אמצעי פסול אחר, דין הנאשם 7 שנות מאסר". 

גם הדחה בעדות, מוזכרת בסעיף 246(א) לחוק העונשין וזה לשון הסעיף:

" המניע אדם, או מנסה להניעו, שבהליך שיפוטי לא יעיד,או יעיד עדות שקר, או יחזור בו מעדות או מהודעה שמסר, דינו מאסר 7 שנים". 

יש לציין, כי כאשר העבירה נעשית בנסיבות מחמירות, דהיינו מרמה, איומים, הטעיה, כוח הפחדה או מתן טובת הנאה, העונש יהיה 9 שנות מאסר.

מתן עדות שקר בחקירה – שיבוש מהלכי משפט

מי שמעיד עדות שקר בחקירת המשטרה, גם אם מתוך כוונה שלא להפליל את עצמו, או לא להפליל את חברו, שקרים בנסיבות הללו או בנסיבות דומות הן מבחינת שיבוש הליכי משפט. 

יש לציין, כי העונש על שיבוש מהלכי משפט הוא עד 3 שנות מאסר. השאלה שנשאלת היא מהי הדחה בחקירה? יש לציין כי מלבד  עדות שקר גם חזרה מהודעה, היא עבירת הדחה בעדות ובחקירה. יש לדעת, כי בגלל התופעה המדאיגה של השפעת עדים, קיימת סכנה חמורה של עשיית צדק במשפט.

ראו גם שיבוש הליכי חקירה

עבירת השמדת ראיות

חל איסור בחוק על השמדת ראיות, בין אם הן אמיתיות ובין אם הן כוזבות, כגון מסמכים או חפצים. 

העונש על השמדת ראיות הוא 5 שנות מאסר. עבירה זו מתבצעת ע"י חשודים אשר מעוניינים להעלים במזיד ראיות הקושרות אותם לעבירה, או להקשות בזיהוי או פענוח, על מנת להקל על עונשם או על מנת להשתמט מהעונשים הקבועים בחוק. 

ישנם חשודים, אשר משנים את הראיות, בכדי להפוך אותן לבלתי ניתנות לקריאה. על מנת להרשיע אדם העבירה זו, נדרשת ההוכחה שמונעת את השימוש בראיה במסגרת הליך שיפוטי קיים.

מדוע רף הענישה בגין עבירת הדחה בעדות וחקירה הוא כה גבוה?

מדובר על רף ענישה גבוה במיוחד על עבירת הדחה בעדות ובחקירה, כאשר המטרה היא להרתיע מניסיונות להתערב באופן בלתי הוגן בחקירת המשטרה ולהוביל למסקנות מוטעות. ישנם מקרים הפוכים, לדוגמא, ניסיון לתפור תיק לאחרים, תוך שידול למתן עדות שקר, אי מתן עדות או חזרה מהודעה. גם מסירת מידע כוזב, מוזכרת בחוק העונשין בסעיף 243, כאשר אדם אשר מוסר לשוטר או מי שהוסמך להגיש תביעה פלילית, ידיעה על עבירה שהוא יודע שהיא כוזבת, דינו  –  3 שנות מאסר. יש לציין, כי אם העבירה בגין מסירת מידע כוזב, עוסקת בעבירה מסוג פשע, העונש יעלה ל-5 שנות מאסר.

יחד עם זאת חוק העונשין, קובע בסעיף 247, שהעבירה לא תחול מקום בו המעשה בא להעמיד אדם על זכותו על פי דין, להימנע מעדות או מסירת הודעה, או אם המעשה נעשה כחוק במהלך משפט או בחקירה משטרתית. במידה והנאשם, מוכיח כי פעל בדרך זו, לשם גילוי האמת או מניעת שקר, קיימת לו הגנה מפני הרשע בגין עבירה זו. למעשה, חריג זה, מחזק את המטרה של ההליך השיפוטי שהוא חקר האמת.

במידה וזומנתם לחקירה או שהוגש נגדכם כתב אישום על הדחה בעדות וחקירה, יש לפנות ללא דיחוי  לעו"ד פלילי הבקיא בייצוג בעבירות מסוג זה.