הסעת שב"ח – מה הדין לגבי עבירה זו?

הסעת שב"ח
עורכת דין איזבל פוקס ואזנה

תוכן עניינים

קיים חוק, אשר מעגן את העבירות השייכות אל שוהים בלתי חוקים (שב"ח) חוק זה הוא חוק הכניסה לישראל תשי"ב – 1952. החוק אוסר על כניסתם של אותם תושבי חוץ, כאשר הכוונה היא במיוחד לתושבי השטחים וללא אישור של מדינת ישראל. 

מלבד איסור זה, החוק אף מטיל על תושבי ישראל איסורים, אשר נוגעים להעסקת שב"ח, הסעת שב"ח וכדומה.למעשה, שוהה בלתי חוקי הוא אדם, אשר נמצא בשטחיה של מדינת ישראל ללא היתר. בדר"כ מדובר על פלסטינים המתגוררים ביהודה ושומרון, עזה וכפרים פלסטינים אחרים. למרות האיסור, פלסטינים  רבים  מסתננים לצרכי פרנסה, אך מעבר לכך, פלסטינים רבים מעורבים בעבירות ביטחוניות ופליליות. זו הסיבה שהכנסת חוקקה חוק מחמיר כנגד הסעה או לינה של שוהים בלתי חוקיים.

סעיף 12א(ג)(1) לחוק הכניסה לישראל, קובע כי אדם שעבר עבירה כגון הסעת שב"ח, צפוי לשנתיים ימים מאסר, או לקנס הקבוע בחוק העונשין. יש לציין, כי העונש מחמיר אם למשל המסיע שב"ח, עשה איזה שהוא שינוי ברכב, כגון הוספת מתקן, על מנת להסתיר שב"ח, או שהוסעו 6 שב"חים ומעלה, כאשר המטרה של המסיע הייתה להחדיר שב"חים לישראל שלא כדין. כך שהעונש על כך, יהיה 3  שנות מאסר בפועל וקנס פי ארבעה מהקנס הקבוע בחוק. בשנים האחרונות, בגלל המצב הביטחוני בישראל, חלה החמרה במדיניות הענישה של מי שמסיע שבח"ים, לחשש מפגיעת  אזרחים ישראלים. מצד שני, הענישה תהיה תלויה בכל מיני שיקולים, כגון מספר השוהים הבלתי חוקים שהסיע הנהג, מטרת הנסיעה וכן, אם מדובר על אדם שזו לא העבירה הראשונה שהוא מבצע בנוגע להסעת שוהה בלתי חוקי.

תיקון לחוק הכניסה בדבר הסעת שב"ח

בשנת 2010, בחודש מרץ, נקבע תיקון בחוק הכניסה לישראל, אשר נוגע לעבירת הסעת שב"ח. מדובר על מי שהסיע חד פעמית שוהה בלתי חוקי, בגלל הסיכון המופחת בביצועה של הסעה חד פעמית. השיקולים לתיקון היו, בגלל שאין מדובר בהסעה שיטתית או מאורגנת ולכן, תאומץ מדיניות קלה יותר אשר לפי תיקון זה בחוק הכניסה, לא יוגש כתב אישום נגד מי שנפתח כנגדו תיק חקירה. מצד שני, אם לשוטר, קיים  יסוד סביר לחשד, כי עבירת הסעת שוהה בלתי חוקי, הייתה בנסיבות מחמירות, למשל אם הרכב, כבר שימש להסעת שוהה בלתי חוקי ובלבד, אם לא חלפו 3 שנים מיום ההסעה, השוטר שהוא בדרגת קצין בלבד, יכול במצב זה,למסור הודעה לנהג אשר אוסרת על שימוש ברכבו לתקופה שלא תעלה על 30 ימים והוא אף רשאי ליטול את רישיונו.

הנחיה מס' 2.15, מגדירה שלושה דרגי אכיפה על עבירת הסעת שב"ח ראה סעיף 3(א) להנחיה. ולגבי הדר הנמוך והכי בסיסי משלושת דרכי האכיפה שבהם למשל הסעת שוהה בלתי חוקי שלא כדין ללא נסיבות מחמירות, קבועה בסעיף 4.למרות שמדובר על עבירה מסוג עוון, בגלל המצב הביטחוני בישראל, ההלכה אשר יצאה מביהמ"ש העליון, היא בגין ביצוע עבירות אלה, יש להטיל עונש של מאסר בפועל ורק בנסיבות חריגות,  ישקול ביהמ"ש על המרת עונש מאסר בעבירות שירות לציבור.

הטלת עונש על היתר עיסוק או התליית רישיון בגין העסקת או הסעת שוהים בלתי חוקיים

במידה והורשע תאגיד או חברה בעבירת העסקת, או הסעה של שוהים בלתי חוקיים, בית המשפט רשאי יהיה בנוסף על כל עונש אחר, לצוות על התליית רישיון או היתר עיסוק שניתנו על פי כל דין, בעיסוק אשר קשור בעבירה זו, לתקופה שלא תעלה על 6 חודשים. 

במידה ונחשדתם או הוזמנתם לחקירה בגלל הסעת שב"ח, יש מיד לפנות אל עורך דין מומחה לפלילים, אשר מתמחה בעבירה מסוג זה. עוה"ד יוכל להקל בעונש או להפחיתו ואפילו לבטל את האישום לאור הנתונים או הנסיבות של ביצוע עבירה זו.