הפרעה לשוטר במילוי תפקידו

הפרעה לשוטר במילוי תפקידו
עורכת דין איזבל פוקס ואזנה

תוכן עניינים

שוטרים הם עובדי ציבור ומגויסים על מנת לשמור על ביטחון האזרחים. השוטרים עובדים בשעות לא שגרתיות,וישנם מקרים בהם שוטרים נפגעים במהלך תפקידם, כגון סוכני משטרה שנפגעו בגופם ואפילו חוסלו באמצעות אוכלוסייה בעייתית, שוטרי תנועה ועוד. מי שמבצע את המעשים הללו עובר על חוק הפרעה לשוטר במילוי תפקידו. עבירה זו, מוזכרת הסעיף 275 לחוק העונשין התשל"ז 1977 וזה לשון הסעיף:

"העושה מעשה בכוונה להפריע לשוטר כשהוא ממלא את תפקידו כחוק או להכשילו בכך, או להפריע לאדם אחר או להכשילו מלעזור לשוטר, דינו – מאסר עד 3 שנים ולא פחות משבועיים ימים".

מדובר על אחת מהעבירות הנפוצות בנשפט בישראל. למעשה, כל חיכוך בין שוטר לאזרח, יכול להגיע לידי עבירת הפרעה לשוטר במילוי תפקידו. מצד שני, זו אחת העבירות היחידות בישראל, אשר מחייבת בעונש מאסר מינימאלי של שבועיים ימים. למעשה, מערכת האכיפה, מתייחסת בחומרה לעבירה זו, היות ומדובר בפגיעה בשלטון החוק. יש לדעת, כי השופטים, נוטים תמיד לצדד בעמדת התביעה ולכן, הם יטילו ענישה ממשית, אשר כוללת עונשי מאסר, בנוסף על קנסות ומאסרים מותנים. 

הפרעה לשוטר במילוי תפקידו – עבירה מסוג עוון

יש לציין, כי אם יוגש כתב אישום  לגבי עבירת הפרעה לשוטר במילוי תפקידו והנאשם יורשע על עבירה זו, השופט יהיה חייב לגזור עליו מאסר בפועל. לרוב, התביעה מתנגדת לעריכת הסדר מותנה לחשודים בעבירה זו למרות שהיא נחשבת לעבירת עוון. 

מיותר לציין בנוסף, כי עבירה של תקיפת שוטר, אינה מצריכה יסוד של |"גרימת חבלה", אך חשוב להוכיח, כי התקיפה אכן הייתה קשורה למילוי תפקידו של השוטר, כך שאדם, עשוי למצוא את עצמו מואשם בעבירה זו, רק אם אפילו דחף אותו, נגע בו, או אפילו אם גרם לו אי נוחות.

הגדרת המושג "הפרעה" לעניין עבירה זו

כאשר מתייחסים לעבירת הפרעה לשוטר במילוי תפקידו, יש להתייחס להגדרה "הפרעה". למעשה הפרעה, היא עשיית מעשה בכוונה, להפריע או להכשיל שוטר במילוי תפקידו. 

לכן, המשמעות היא, שלא חלה חובה לאזרח לסייע לשוטר בעת מילוי תפקידו, אבל אסור להפריע לו בכוונה. על מנת שעבירה זו תוגדר בחוק ותהיה עליה ענישה, נדרש שהמעשה המפריע, ייגרם בזמן שהשוטר מילא את תפקידו והאזרח הפריע לו בפועל. גם הגדרת המילה "מעשה" היא הגדרה רחבה, אשר כוללת פעולה פיזית של החשוד ולכן, הפסיקה הכירה במגוון רב של התנהגויות מפריעות.

או השאיר/י פניה לקבלת שיחה חוזרת:

העונש על תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות

בסעיף 274 לחוק העונשין, מוסבר על תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות וזו לשון הסעיף:

"המיידה או יורה אבן או חפץ אחר לעבר שוטר, או לעבר כלי רכב משטרתי, במטרה להפריע לשוטר כאשר הוא ממלא את תפקידו כחוק או להכשילו בכך, דינו –  מאסר 5 שנים". 

כאשר מאשימים אדם בתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות, חייבים להתקיים מס' תנאים שאחד מהם לפחות, יהיה חייב להוכיח, כי אכן בוצעה ע"י הנאשם תקיפת שוטר. 

למשל, אם הנאשם עבר על עבירת הפרעה לשוטר במילוי תפקידו ולמנוע ממנו לבצע אותו, אם הנאשם החזיק בנשק קר או חם, אם למשל החזיק בסכין, אבן או נשק ויבצע את מעשיו בצוותא. יש להדגיש, כי אם הוכח אחד או יותר מהתנאים הללו, העבירה תהפוך לנסיבות מחמירות, כלומר עבירת פשע שמשמעותה עונש כבד הרבה יותר. סעיף זה, קובע עונש של עד 5 שנות מאסר בפועל.

אם הואשמת בעבירת הפרעה לשוטר במילוי תפקידו, יש להסתייע בעו"ד פלילי בעל ניסיון בעבירה ספציפית זו, כך שהוא ידע לפעול באסטרטגיה המשפטית הנכונה, כך שיוכל יהיה לפעול ככל הניתן לביטול ההליך הפלילי או שיוכל להתקדם לסיומו תוך מינימום נזק.