שיבוש הליכי חקירה – אחת העבירות החמורות

שיבוש הליכי חקירה – אחת העבירות החמורות
עורכת דין איזבל פוקס ואזנה

תוכן עניינים

עבירות של שיבוש הליכי חקירה ומשפט, פוגעות בטוהר ההליך השיפוטי וביסודות הבסיסיים ביותר שעליהם היא מושתת. למשל ניתן למצוא שיבוש ראיות ולהטות את המשפט באופן זה באמצעות טשטוש ראיות, הדחת עדים, בידוי ראיות, מתן עדות כוזבת, מתן שבועת שקר ועוד. 

יש לציין, כי עבירה זו, נחשבת לעבירה התנהגותית. למעשה הדגש הוא על כוונה ומחשבה על מנת לשבש את הליכי החקירה או המשפט. למעשה, היסוד הנפשי של העבירה כולל מלבד מודעות לטיב של ההתנהגות ולקיום הנסיבות, כי אם הכוונה למנוע או להכשיל הליך שיפוטי או לגרום לעיוות הדין. הגדרת חוק העונשין לגבי עבירה ספציפית זו היא  באמצעות  המילים:"העושה דבר בכוונה למנוע או להכשיל הליך שיפוטי, או להביא לידי עיוות הדין, בין בסיכול הזמנתו של עד, בין בהעלמת ראיות ובין בדרך אחרת, דינו מאסר 3 שנים. לעניין זה "הליך שיפוטי" –  לרבות חקירה פלילית והוצאה לפועל של הוראת בית המשפט."

למעשה בפרק ט' בחוק העונשין, מדובר על העבירה של שיבוש הליכי חקירה כאשר היא מוזכרת במילים דומות "שיבוש עשיית משפט", סימן זה, עוסק בכל העבירות אשר משמעותן נזק מעשי או אפשרי להליך שיפוטי, לרבות הליכי חקירה. בסעיף 237 לחוק העונשין, ניתן למצוא את העבירה והעונש עליה בזו הלשון: 

"המעיד בהליך שיפוטי, ביודעין עדות כוזבת בדבר מהותי לגבי השאלה הנדונה באותו הליך, הרי זו עדות שקר ודינו מאסר 7 שנים: עשה כן בעד טובת הנאה, דינו מאסר 9 שנים".

ידיעות כוזבות – מהו העונש?

בפרק ט' לדיני העונשין התשל"ז 1977, קיים סעיף בדבר ידיעות כוזבות ונוא סעיף 243:

"המוסר לשוטר או למי שמוסמך להגיש תביעה פלילית, ידיעה על עבירה שהוא יודע כי הידיעה היא כוזבת, דינו – מאסר 3 שנים, ואם העבירה היא פשע – דינו מאסר 5 שנים: ואין נפקא מינה, אם הורשע תביעה פלילית בעקבות הידיעה ואם לאו".   

יש לציין, כי מלבד עדות שקר, ישנן עבירות שיבוש הליכי חקירה הגורמים לפגיעה בסדרי המשפט, אשר נחשבים לעבירה פלילית. 

מה הדין לגבי מי שמסרב להעיד במשפט או בחקירה?

אדם אשר יודע, כי חייב להתייצב למסירת עדות בפני בית משפט וסירב לעשות כן, צפוי לסנקציות של מאסר פלילי שנתיים. סירובו של העד לתת עדות, ייחשב כהפרת נורמה פלילית, אפילו אם מדובר בעדות בהליך אזרחי. 

מעשה  מדובר אף בהדחה בעדות, המוזכר בסעיף 246 לחוק העונשין וזה לשון הסעיף:" מי שמניע אדם או מנסה להניע אדם שבהליך שיפוטי לא יעיד, או שיעיד עדות שקר, או יחזור בו מעדותו או מהודעה שמסר, דינו – 7 שנות מאסר. המניע או מנסה להניע אדם כאמור בדרך של מרמה, הטעיה, כוח, איומים, הפחדה, מתן טובת הנאה או כל אמצעי פסול אחר, דינו – 9 שנות מאסר."

העלמת ראיות

למעשה, העלמת ראיות ושיבוש מהלכי חקירה ומשפט, היא מנת חלקם של הרבה נאשמים והיא מהווה דפוס פעולה של ארגוני פשע  ועבריינים. חלק בלתי נפרד מנושא של שיבוש הליכי חקירה הוא העלמת ראיות, הדחת עדים או איומים עליהם ע"י צדדים שלישיים, במטרה להפחידם, כך שלא ישתפו פעולה בחקירה או שיעידו במשפט. למעשה מטרתו העיקרית של החוק היא, להגן על הראיות, אשר יכולים לסייע במשפט רק באמצעות עדים שנועדו להעיד נגד חשודים, אם במהלך חקירה או בהליכים בביהמ"ש. 

נסכם זאת כך, ששיבוש הליכים הוא עבירה רחבה מאוד, כך שלפעמים ישנם אנשים שאינם יודעים כי נופלים לעבירה זו. קל להיכנס למצב זה ולא קל בכלל לצאת ממנו. במידה והואשמתם בעבירה זו, יש להתייעץ מיד עם עו"ד פלילי שיוכל להשתמש האסטרטגיות משפטיות, אשר תוכלנה להוציא אתכם מהתסבוכת.