בקשה לשינוי עילת סגירת תיק

בקשה לשינוי עילת סגירת תיק
עורכת דין איזבל פוקס ואזנה

תוכן עניינים

לסיווג עילת הסגירה על תיק חקירה, ישנה משמעות מכרעת מבחינת החשוד. 

אם לדוגמא, תיק נסגר בעילות שאין בהן היעדר אשמה, התוצאה תהיה שאדם, אשר לא הוגש כנגדו כתב אישום, ואין לו תאריך למשפט, הוא יישא כתם של אשם פלילי שייראה בכל מקום, מה שימנע ממנו לעבוד במקומות נחשבים ויטיל עליו כתם לשנים רבות. יש לציין, כי בתיקון לחוק שנכנס לתוקפו בתאריך: 1.1.2019, נקבע כי הודעה  בדבר החלטה שלא להעמיד לדין לא תצוין עילת הסגירה של התיק, למעט אם מדובר בעבירות מין ואלימות, כשאר רק במקרים אלה, תצוין עילת סגירת התיק

יחד עם זאת, עדין ישנה האופציה בפני החשוד לברר את עילת סגירת התיק באמצעות תחנת המשטרה הקרובה אל ביתו  ולברר מה הייתה עילת הסגירה בתיקו. מי שעילת הסגירה בתיקו, הייתה מבחינת כתם פלילי עבורו, יוכל להסתייע עם עו"ד פלילי, אשר יגיש עבורו בקשה לשינוי עילת סגירה בתיק. 

יש לציין, כי גם לאחר התיקון לחוק, אשר נכנס לתוקפו בשנת 2019, עדיין זכותן של רשויות האכיפה וגורמים ציבוריים אחרים, לעיין במידע בדבר תיקים סגורים ולקבל מידע עליהם שעל פיו, יחליטו לגבי קבלת אדם לעבודה או דחייתו.

מהן שלושת העילות המרכזיות לסגירת תיק?

העילה הראשונה לסגירת תיק היא חוסר אשמה, כי אם בחקירה מסתבר כי החשוד נקי מכל חשד או שהסיכוי כי החשוד הוא זה שביצע את העבירה הוא נמוך, התיק ייסגר בעילה של "חוסר אשמה".העילה השנייה היא  חוסר ראיות. אם הממצאים בחקירה העלו שקיים חשד אבל אין מספיק ראיות על מנת שהחשד יהיה מבוסס גם מעבר לספק סביר, התיק ייסגר בעילה של "חוסר ראיות". 

העילה השלישית היא, שנסיבות העניין אינן מתאימות או מספיקות להעמדה לדין של החשוד בעבירה. לדוגמא, אם נמצא, כי האינטרס הציבורי מוביל להפסקת ההליך הפלילי, היות והחשד אינו חמור, או בגלל נסיבות אישיות של החשוד, או משאבים מוגבלים של רשויות התביעה, התיק ייסגר בעילה של "חוסר עניין לציבור". 

יש לציין, כי ההחלטה של סגירת התיק והעילה לסגירתו היא של התביעה, אך בתוך 30 יום לאחר מתן ההחלטה של עילת הסגירה, החשוד רשאי יהיה לפנות אל התביעה, כאשר הוא יגיש בקשה לשינוי עילת הסגירה.בקשה זו, מומלץ להגיש באמצעות עו"ד פלילי שבקיא בתחום ויודע לנסח בקשה זו.

על עוה"ד הפלילי ללמוד את התיק בטרם יגיש בקשה לשינוי עילת הסגירה

לפי ההוראות בסעיף 62(ב)(4) לחוק סדר הדין הפלילי נוסח משולב התשמ"א 1982, רשאי יהיה החשוד לפנות לתובע אשר סגר את התיק בבקשה מנומקת לשינוי של עילת הסגירה. תיק שהסגר מחוסר אשמה, רישומו יימחק מרישומי משטרת ישראל. 

כאשר עו"ד פלילי, יתבקש ממרשו, להגיש בקשה לשינוי עילת סגירה בתיקו, עוה"ד ילמד היטב את חומרי החקירה לאחר שקיבל את התיק מהרשות התובעת או מהמשטרה. עוה"ד ינסה באמצעות בקשה זו, להטות את דעתה של התביעה לסגור את התיק בעילת חוסר אשמה. בנוסף, ניתן לשנות את עילת סגירת התיק ע"י הצגת ראיות הסותרות את יסוד החשדות בתיק, כאשר הראיות שופכות אור חדש על התיק. 

על מה מבוססת הבקשה לשינוי עילת סגירת תיק?

כאשר עורך דין פלילי מנסח בקשה למטרת שינוי עילה בתיק של מרשו, במידה והעילה היא חוסר אשמה, יש להישען על הניתוח העובדתי שיבצע עוה"ד וגם על סמך הראיות בחומרי החקירה, כאשר עוה"ד מבצע גם את היישום של המבחנים המשפטיים שנקבעו בנושא. 

בגל שהתובע הוא זה ששקל באיזו עילה הוא סגר את התיק ואפילו נימק את החלטתו בכתב, כך שהניסיון לשכנע מחדש את התובע, תלויה רק בעוה"ד הפלילי המייצג את מי שהיה חשוד בתיק.

התייעצו עמנו

לקבלת מידע נוסף ניתן להשאיר פניה באתרנו או ליצור עמנו קשר טלפוני 24/7.